Objavljeni rezultati Urbactovih projektov – med njimi tudi dosežki Ljutomera v projektu Active Travel Network

Rezultati Urbactovih projektov, ki so se zaključili v letu 2013, so sedaj objavljeni v celoti. Projekti so bili financirani v okviru drugega poziva, potekali so od novembra 2009 do februarja 2013, ukvarjali pa so se z različnimi aspekti trajnostnega urbanega razvoja v evropskih mestih.

Fizično in ekonomsko okolje je bilo v središču projektov ESIMeC (strategija za srednje velika mesta), OP-ACT (posledice upadanja prebivalstva), CASH (energetsko učinkovita stanovanja), EVUE (električna vozila), LINKS (zgodovinska mestna središča) in SURE (regeneracija ogroženih območij). Medtem ko so se Active Travel Network (hoja in kolesarjenje), Roma-Net (integracija Romov) in TOGETHER (socialna vključenost) osredotočali na življenja prebivalcev in skupnosti.

Ljutomer, ki je bil partner v projektu Active Travel Network, je dosegel zelo dobre rezultate na področju spodbujanja trajnostne mobilnosti. Kolektiv Ratneek je posnel simpatičen video o tem, kako si je pri tem pomagal s sodelovanjem v programu Urbact.


Evropa 2020 – Strategija gospodarske rasti EU

Gledano s širše evropske perspektive so cilji projektov odsevali štiri politične prioritete Evrope 2020 – Strategije gospodarske rasti EU, in sicer:

– uresničevanje nizkoogljične prihodnosti

– koriščenje lokalnih potencialov za gospodarsko rast

– razvoj zmožnosti za vključenost

– razvijanje novega vladovanja

Rezultate Urbactovih projektov je tako mogoče videti tudi v kontekstu teh političnih prioritet.

Uresničevanje nizkoogljične prihodnosti

Grajeno okolje in transport sta največja povzročitelja izpustov CO2 v evropskih mestih in oba sta bila obravnavana v Urbactovih omrežjih. Tudi nova finančna orodja, kot so energetske izkaznice za stavbe in energetske pogodbe, ter finančni instrumenti, kot je fond JESSICA za javno-zasebna partnerstva, so bili predmet obravnave v Urbactovih projektih. Delo projekta EVUE o vlogi energetskih podjetij pri grajenju e-mobilnostne infrastrukture je samo eden primer diskusije o javno-zasebnem povezovanju.

Več projektov je izpostavilo pomen »mehkih« kot tudi »trdih« finančnih in pogodbenih ukrepov za izboljšanje energijske učinkovitosti. Active Travel Network je na primer ugotovil, da je četrtina proračuna, ki ga v Münchnu namenijo kolesarjenju, usmerjena v oglaševanje, informiranje in izvajanje kampanj za testiranje novih vedenj, medtem ko so partnerska mesta projekta LINKS z usposabljanji in delavnicami prebivalcem zgodovinskih (spomeniško zaščitenih) zgradb pomagala zmanjšati porabo energije.

Koriščenje lokalnih potencialov za gospodarsko rast

ESIMeC je eden od projektov, ki so se osredotočali na ustvarjanje delovnih mest. Njihova iniciativa v mestu Albacete v Španiji je bila posebej odmevna. Del mestnega projekta za zmanjšanje emisij CO2 javnih zgradb je usposabljanje brezposelnih gradbenih delavcev o novih, zelenih načinih in postopkih gradnje: prava »win–win« situacija, ki vsem vključenim prinaša koristi. Projekt ESIMeC je izpostavil tudi nujnost, da mesta razumejo resnične potrebe lokalnih delodajalcev, Job and Training House v Cherbourgu pa je postal primer dobre prakse.

Z zmanjševanjem mestnih proračunov se je zanimanje za socialno podjetništvo po vsej Evropi povečalo. Tematsko omrežje SURE je pregledalo možnosti in omejitve takšnega modela na ogroženih območjih. Študijski obisk v mestu Albacete je pokazal, kako je mogoče razviti omrežje trgovin, ki prodajajo podarjeno in reciklirano blago, in ustvariti možnosti tako za prostovoljno kot plačano delo.

Razvoj zmožnosti za vključenost

Mesta so seveda ljudje. Toda vse skupnosti ne uspejo uveljaviti svojega glasu, ko gre za urbani razvoj, še posebej zapostavljene pa so marginalizirane skupine. Projekt ROMA-Net je za eno mizo spravil mestne partnerje, ki so razpravljali o celostnem, skupnostno vodenem pristopu k regeneraciji v zvezi z lokalno romsko skupnostjo. Urbactove lokalne podporne skupine vsekakor ponujajo model, ki omogoča tovrstno vključevanje.

Projekt TOGETHER je razvil mehanizem, ki mestnim prebivalcem in politikom omogoča razpravo o nujnih potrebah po lokalnih servisih. Eden od rezultatov te pobude je bil projekt socialne lekarne v Kavali, v Grčiji, kjer so se za zagon te lokalne storitve združili mesto, zdravstveni sektor in prostovoljci.

Razvijanje novega vladovanja

Sporočilo vseh Urbactovih omrežij je, da lahko dosežemo rezultate tudi, če je manevrski prostor majhen, tako, da se lotimo stvari na drugačen način. Nove ideje vladovanja, ki združujejo običajne občane, privatni sektor in različne nivoje državne oblasti, morajo biti na dnevnih redih mest. OP-ACT, ki se je posvečal upadanju prebivalstva, je ugotovil, da je prilagajanje upadu veliko bolj zapletena naloga, kot je načrtovanje rasti, ter da je prisotnost širokega spektra deležnikov ključna.

Urbactova omrežja so poudarila tudi potrebo po podpori nacionalne in regionalne ravni pri spopadanju z izzivi, s katerimi se mesta danes soočajo. Ko se je CASH ukvarjal z energetsko učinkovitostjo socialnih stanovanj je postalo jasno, kako pomembni instrumenti so nacionalni in regionalni fondi. Prav tako so pri projektu predlagali, naj se ustanovijo neodvisni akterji, morda na regionalnem nivoju, ki bi se ukvarjali s tehničnimi, finančnimi in organizacijskimi aspekti obnove stanovanj.

Več o rezultatih Ljutomera na tej povezavi.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri