Kako lahko mesta pripomorejo k zmanjšanju podnebnih vplivov

Mestne oblasti po vsej Evropi se zavedajo rastoče potrebe po manjši porabi energije in zmanjšanju emisij CO2. Kako lahko začnejo prehod k čistejšemu, bolj trajnostnemu okolju? Ta izziv so si postavili organizatorji tretjega in zadnjega Urbactovega izobraževalnega seminarja za izvoljene politične predstavnike, ki je med 2. in 4. decembrom potekal v Bruslju.

Seminar z naslovom »Kako lahko naredimo naša mesta bolj trajnostna?« je izhajal iz predhodnih izobraževanj, z vprašanjem urbanega razvoja v središču. Prvi seminar, aprila, se je osredotočal na celostni pristop k projektom z vključevanjem različnih nivojev državne oblasti. Septembrski seminar pa je poudarjal vključenost širše javnosti v razvojni proces. Čeprav je bilo delo na seminarjih včasih zapleteno zastaviti, je bil osrednji namen vseh treh seminarjev preprost: dati lokalnim politikom znanje, potrebno za bolj zavzeto vključenost v Urbactove projekte. Vsi seminarji so bili oblikovani kot delavnice za usvajanje novih veščin, imeli so podobno strukturo – sestavljali so jih govori strokovnjakov, praktične vaje, pregledi Urbactovih lokalnih akcijskih načrtov in terenski ogledi. Vse je podprla tudi Evropska komisija.

Seminarji so trajali po tri dni, kar je sodelujočim omogočilo tudi izmenjavo izkušenj in nasvetov na neformalni način. Kot je povedal Gus Hoyt, član županovega kapineta v Bristolu: »Vsakič sem odšel poln enegije in z obilico idej – in to ne samo s predavanj in delavnic. Tudi piti kavo s predstavnikom z Norveške, na primer, in ugotavljati, kako oni pristopajo k projektom in kako rešujejo težave je nadvse poučno. Dejstvo, da smo vsi izvoljeni predstavniki, pomeni tudi, da so naši pogovori drugačni kot pogovori z drugimi deležniki v domačih mestih.«

Zmanjševanje porabe energije

Decembrski seminar se je osredotočil na dve povezani temi s področja trajnosti. Prva je bila, kako se, v sodelovanju s prebivalci in deležniki, spopasti z izzivi klimatskih sprememb in oceniti napredek. Druga je bila, kako poseči v kompleksni energetski prehod in istočasno zagotavljati kakovost življenja v mestu. Po uvodu Willema van Windena, svetovalca pri organizatorju Urban IQ, se je seminar začel z govorom Haralda Rorachera iz Univerze Linkoping na Švedskem. Profesor Roracher je v predavanju z naslovom »Trajnost, energija in eko-mesta: kaj lahko naredijo občine?« govoril o primerih Graza in Freiburga. Sledila je diskusija, kako ustvariti partnerstva z javnimi službami in zasebnim sektorjem.

Tekom dneva so bili predstavljeni lokalni akcijski načrti Birminghama (Creative SpIN), Budimpešte (RE-Block), Trsta (USEAct), Suceave (URBACT Markets), Cesene (JOBTOWN) in Lublina (EUnivercities). Svetnica iz Lublina Beata Stepaniuk je poudarila vrednost takšnih izmenjav. »Po svoji predstavitvi sem dobila kopico predlogov, kako obdržati talentirane študente v našem mestu. Naučila pa sem se tudi veliko o trajnostnem razvoju in ugotovila, da strategijo za to v našem mestu resnično potrebujemo.«

Zamisel, da mestni voditelji prevzamejo odgovornost za energetski prehod, je bila tema predstavitve o delu Konvencije županov, katere člani si prizadevajo preseči evropski cilj zmanjšanja CO2, predstavljen v strategiji Evropa 2020. Olivier Magnin, izvršni direktor Energy Cities, lokalnega združenja, ki vodi konvencijo, je povedal: »Vlaganje, da bi manj potrošili, ni tehnično vprašanje. To je vprašanje, v kakšni družbi želimo živeti. Gre za izbiro med energijo iz obnovljivih virov in energijo iz fosilnih goriv, med življenju v harmoniji z naravo in plenjenjem te.«

Zagotavljanje praktične pomoči

Zagotavljanje praktične pomoči se je izkazalo kot zelo priljubljen ukrep. »Govor Konvencije županov je bil izredno spodbuden, saj so namesto, da bi govorili o politikah, povedali, kaj lahko dejansko storimo, da bi stvari spremenili,« je povedal svetnik iz Kopenhagna Vedgren André Just. »Vlade odločajo o politikah in postavljajo dolgoročne cilje, vendar nimajo občutka za dogajanje na terenu – medtem ko se mesta soočajo z akutnimi problemi, ki jih morajo reševati instantno.«

Za dopolnitev županske perspektive se je drugi dan seminarja začel z govorom Jana Olbrychta, člana Odbora za regionalni razvoj Evropskega parlamenta, o pristopu EU do regij. Potem ko je odgovoril na vprašanja sodelujočih, je končal z nasvetom:

»Spremljajte evropske politike: spreminjajo se.«

Drugi dan so svoje lokalne akcijske načrte predstavili Riga (USER), Bristol (Sustainable Food in Urban Communities), Ourense (Sustainable Food in Urban Communities) in Avilés (JOBTOWN). Glavni del seminarja pa je ponudil izobraževanje o teoriji in praksi upravljanja z energetskim prehodom. Uvod v osnovna načela je vodil Derk Loorbach, direktor DRIFTA (Dutch Research Institute on Transitions), sledila pa mu je vaja v skupinah, pri kateri so udeleženci načrtovali tri različne tranzicije – ekonomsko, energetsko in mobilnostno ter življenjskostilsko. Kot je povedal podžupan Lyona Françoise Rivoire: »Energijska tranzicija je resnični izziv za prihodnost in zanjo moramo najti rešitve«.

Zadnja naloga je vse udeležence postavila v vlogo novinarjev, pa čeprav samo za kratek čas. Willem van Winden jih je prosil, da sestavijo idealni naslov časopisnega članka o svojem lokalnem akcijskem načrtu. Dan se je zaključil s podelitvijo potrdil o udeležbi na izobraževanju, ki jih je udeležencem izročil Emmanuel Moulin, in z zaključnim pozdravom Nicholasa Martyna, namestnika direktorja Generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko Evropske komisije.

S terenskim obiskom energetsko učinkovitih projektov v Bruslju zadnji dan se je zaključilo zelo uspešno pilotno izobraževanje političnih predstavnikov.

»Po treh srečanjih se počutim veliko bolj na tekočem in navdahnjen« je povzel Vedgren André Just. »Slišati Romunijo razpravljati o kolesarskih poteh je bilo resnično prebujajoče – tako spoznaš, da se vsa mesta po Evropi ubadajo z istimi problemi; in da jih bo mogoče lažje rešiti, če stopimo skupaj in skupaj razmislimo o rešitvah.«

Izjave udeležencev:

»Na Urbactovih izobraževanjih dobiš ogromno idej in postaneš zelo navdušen in zagnan.«
Akos Hegyi, Pecs, URBACT Markets

»S seminarja vedno odidem z oblico idej /…/ zelo je razsvetljujoče in vedno sem poln energije. Sicer sem bil že vedno angažiran, oni pa so poskrbeli, da sem popolnoma angažiran. Pomagali so mi tudi ugotoviti, kako pomembno je delati z drugimi evropskimi mesti.
Gus Hoyt, Bristol, Sustainable Food

»Po treh srečanjih se počutim veliko bolj na tekočem in navdahnjen /…/ pomaga ti spoznati, da se vsa mesta po Evropi ubadajo z istimi problemi; in da jih bo mogoče lažje rešiti, če stopimo skupaj in skupaj razmislimo o rešitvah.«
Vedgren André Just, Copenhagen, USER

»Vsa tri srečanja so bila odlična priložnost za spoznavanje politikov iz veliko evropskih držav in njihovih pogledov. Države so različne, vendar so problemi večinoma isti.«
Beata Stepaniuk, Lublin, Euniversities

Več:

www.covenantofmayors.eu

www.energycities.eu

sustainablecitiescollective.com

www.sustainablecities.eu

www.c40cities.org

Predstavitve s tega srečanja lahko najdete na: http://www.slideshare.net/URBACT/presentations 

 

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri