URBACT razglasil nova pilotna omrežja

Kako lahko evropska mesta maksimalno izkoristijo sodelovanje v Urbactovih projektih? To vprašanje bosta naslovili dve novi iniciativi v ločenih pilotnih omrežjih. Ena je namenjena podpori mestom pri uresničevanju lokalnih akcijskih načrtov, druga pa se osredotoča na širjenje dobrih praks. Obe iniciativi bosta zastavili izhodišča za Urbact III, saj si program želi izkoristiti bogate izkušnje, zbrane doslej.

Omrežja za izvajanje projektov …

Mesta, vključena v Urbact II, so doslej sodelovala pri oblikovanju lokalnih podpornih skupin in lokalnih akcijskih načrtov – nato pa so te načrte uresničevala brez nadaljnje pomoči. Ideja novih (izvajalskih) pilotnih omrežij je podaljšati trajanje Urbactovih projektov tudi v fazo izvajanja. Novo programsko obdobje 2014–2020 je pred nami in Evropska komisija je že potrdila podporo, ki jo bo Urbact III nudil mestom pri uresničevanju celostnih urbanih politik. Odzivi več Urbactovih projektov iz trenutnega programskega obdobja so prav tako poudarili izzive iz faze uresničevanja načrtov.

Da bi zadovoljili potrebo po usposabljanju, bodo tri omrežja iz 2. poziva (Urbact II) nadaljevala z delom kot (izvajalska) pilotna omrežja še nadaljnjih 16 mesecev, z začetkom 1. decembra 2013. V projekte, posvečene razvoju delovne sile (ESIMeC), električnim vozilom (EVUE) in izboljšanju dostopa do zaposlitve in storitvam za Rome v obdobju delovne aktivnosti (ROMA-Net), je skupaj vključenih 17 mest. Ta omrežja naj bi identificirala procese za uresničevanje lokalnih akcijskih načrtov (vključujoč indikatorje, rezultate evalvacij in treningov), pri tem pa vključevala lokalne podporne skupine in, če bo to potrebno, preusmerila resurse.

… in širjenje dobrih praks

Želja, da bi bil Urbact kar najbolj koristen, je tudi glavna gonilna sila zagona šestih prenosnih pilotnih omrežij, ki naj bi se zgodil januarja 2014. Poudarek teh omrežij je na prenosu dobrih praks s področja celostnega trajnostnega razvoja iz enega mesta v drugo. S podporo več majhnim projektom v 25 mestih želimo preučiti različna orodja in procese, ki bi jih bilo mogoče umestiti v URBACT III, s posebnih fokusom na doseganju ciljev strategije Evropa 2020. Teh šest omrežij pokriva urbano planiranje in okolje (TUTUR, Diet for Green Planet, Placemaking as Open Living Lab), inovacije (GeniUS:Open), družbeno vključenost (Healthy Ageing) in podjetništvo (GastroUrbact).

Delo bo potekalo zelo natančno. Prenos se bo v vsakem projektu odvijal preko izmenjav vključenih deležnikov in obiskov v mestu, kjer se dobra praksa izvaja. Pripravljen bo podroben opis prakse same, skupaj z analizo obstoječe situacije v vsakem od mest, ki želi prakso uvesti. Ta bodo pripravila prenosne zabeležbe (poročila o procesu prenosa in dosežkih) in poročilo o tematskih rezultatih, uporabno tudi za mesta izven partnerstva. Vsako od šestih pilotnih omrežij bo imelo svojega tematskega strokovnjaka, ki bo bdel nad vsebino, metodami izmenjave in učenjem ter doseganjem učinkov. Vsekakor se pričakuje, da bo dobra praksa prenesena in uresničena v vsakem od sprejemnih mest. Prav tako se pričakuje, da bodo o vsaki praksi pripravljena priporočila in možne izboljšave, ki bodo koristni tako vključenim mestom, kot tistim izven partnerstva. Končni rezultat bo tako še izboljšana dobra praksa.

Povezana na članek v angleščini

3 comments

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri