Operativni program URBACT III je potrjen!

Sekretariat programa URBACT z veseljem sporoča, da je Evropska komisija potrdila operativni program za URBACT III. Več informacij o programu bo na voljo v začetku leta 2015. Konec januarja bo v Mariboru potekal slovenski informativni dan URBACT INFO DAY, kjer boste izvedeli o sodelovanju slovenskih mest in občin v preteklih projektih programa ter o možnostih…

Kako vam lahko URBACT koristi, tudi če niste partner? 4. del: aktivisti, uporabniki in meščani

Ste aktivist, uporabnik, meščan? Raziščite, katere so prioritetne teme v vašem mestu in kako se institucije in posamezniki spopadajo z njimi. S poznavanjem lastnega mesta naredite prvi korak k temu, da kaj izboljšate. Morda boste odkrili probleme in pobude, za katere niste niti vedeli, da obstajajo. –          Poglejte si primer Glasgowa. Smiselno je začeti s…

BIO 50

Partner ene od dvanajstih delovnih skupin – Hoja po mestu/Walking the City – jubilejnega ljubljanskega bienala oblikovanja, BIO 50, je tudi Inštitut za politike prostora. Hoja je temeljna sestavina vsakdanjega življenja, vendar pa se zdijo pravice pešcev in dejavnost hoje v urbanem kontekstu pogosto zanemarjene ali pozabljene. Skupina želi izpostaviti problematiko hoje in se sprašuje:…

Strategija razvoja prometa v javni obravnavi

Bo hitri vlak zaradi počasnih odločitev odpeljal? Medtem ko na ministrstvih že skoraj pet let “pripravljajo” državni prostorski načrt, ki bo določil tudi potek prog ljubljanskega železniškega vozlišča, država zamuja priložnost, da bi za milijardni projekt črpala evropski denar. Več … Železnice – naša večna prioriteta Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo strategijo razvoja prometa v…

Chelsea Fringe Ljubljana

Chelsea Fringe je mednarodni vrtni festival, ki se je rodil v Londonu pred 2 letoma kot alternativa prestižnemu festivalu Chelsea Flower Show. Lani se je razširil na številna mesta po Veliki Britaniji in na Dunaj, letos pa bo tudi v Dublinu in Ljubljani. Značilnosti festivala so brezplačni in netekmovalni dogodki za vse, druženje obiskovalcev, ozaveščanje o pomenu javnega…

Ulični festival Koseze

Ulični festival Koseze je bil enodnevni dogodek, ki ga je Inštitut za politike prostora v sodelovanju z Društvom Focus organiziral na Koseški cesti pri Koseškem bajerju. Koseška cesta je bila za en dan zaprta za motorni promet, postala je prireditveni prostor, kjer so se kljub spremenljivemu vremenu zvrstile različne dejavnosti, ki so privabile številne prebivalce…

RAILHUC

Projekt »Železniška vozlišča in omrežje TEN-T«, s kratico RAILHUC, se je izvajal pod okriljem programa CENTRAL EUROPE in je bil sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vodilni partner v projektu je bila italijanska regija Emilia Romagna, sodelovali pa so še partnerji in pridružene institucije iz Nemčije, Avstrije, Poljske, Madžarske, Slovenije, Slovaške in Češke….

RAIL4SEE

V projekt RAIL4SEE je bilo vključenih 11 mestnih železniških vozlišč, vsako vozlišče je predstavljal najmanj en projektni partner. Projekt je delno sofinancirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se je izvajal v okviru programa Jugovzhodna Evropa, ki je del Evropskega teritorialnega sodelovanja (t.i. Cilj 3 kohezijske politike). Namen projekta je…

Ex post evalvacija 2007–2013 (DP0)

Sodelavci Inštituta za politike prostora smo pri projektu Ex post evalvacija programov kohezijske politike 2007–2013, s poudarkom na Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijskem skladu (KS) – delovni paket nič: zbiranje podatkov in ocena kakovosti nastopali kot nacionalni eksperti za Slovenijo. Projekt je vodil konzorcij, ki so ga sestavljali t33 (vodilni partner), Spatial…

Študija o spodbujanju večnivojskega upravljanja v podporo Evropi 2020

Namen študije “Study on promoting multi-level governance in support of Europe 2020” je bil na podlagi izkušenj s politikami pripraviti nasvete in spodbujati medsebojno učenje in izmenjavo med regijami. Naročnik študije je bil Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko, izvajal ga je konzorcij, katerega član je bil tudi Inštitut za politike prostora, vodil pa…

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri