Županja o zaposlovanju mladih v španskem Avilesu

Urbactov projekt Jobtown raziskuje, kako lahko mesta ustvarjajo priložnosti za mlade. Španski Aviles je eden od enajstih partnerjev projekta. Županja Avilesa – Pilar Varela je projektu posvetila veliko pozornosti in podpore, junija se je udeležila tudi Jobtownove mednarodne delavnice. V intervjuju, ki ga je opravil Ian Goldring, vodilni strokovnjak projekta Jobtown, je povedala »kako se je zaposljivost v Avilesu v zadnjih letih spremenila in katere strategije so ubrali v spopadanju z nezaposlenostjo mladih« kot tudi, kaj pričakuje od projekta Jobtown in Urbactove metode.

Aviles s približno 90.000 prebivalci je severno špansko mesto, ki je bilo tradicionalno močno industrijsko in se je sedaj preusmerilo v storitvene dejavnosti, kljub temu pa je precej industrije ohranilo. 8400 prebivalcev je brezposelnih. Ker je mesto manj izpostavljeno dogajanju v gradbenem sektorju ostajajo deleži brezposelnih trdno 4 ali 5 odstotkov pod državnih povprečjem; španski delež brezposelnih znaša 27 %, med mladimi med 18. in 25. letom pa 56 %.

Kako se je zaposljivost spremenila v Avilesu?

Če bi v 70. letih mladega človeka vprašali, kaj pričakuje, da bo delal, bi najverjetneje odgovoril, da bo delal v kateri od velikih industrijskih podjetij ali, da bo delal v javnem sektorju. To se je popolnoma spremenilo. Od tega, da so trg delovne sile obvladovala velika podjetja, se premikamo k temu, da so najpomembnejša mala in zagonska podjetja, ki običajno zaposlujejo 1 – 4 ljudi. To je velik premik, ki ga spremlja tudi premik v miselnosti – ljudje se vse bolj zavedajo, da morajo sami postati del svoje rešitve.

Velike korporacije in industrije so najbolj podvržene selitvam proizvodnje; vse so del ogromnih multinacionalnih struktur in odločitve o njih so sprejete daleč stran, npr. v New Yorku, Ženevi itd., na kar imamo malo ali nobenega vpliva. Ko so takšne odločitve sprejete, se posledice odražajo izjemno hitro. V prihodnje se moramo bolj posvečati aktivnostim, ki so močno povezane z našim območjem. Če so podjetja povezana z določenim območjem, če lastniki izhajajo iz tega območja, ravnajo drugače; bolj so vezani na prostor kot nekdo, ki sprejema odločitve nekje drugje. To je opaziti v naravnanosti lokalnih poslovnežev in sindikalistov.

Kakšno vlogo igra pri spopadanju z brezposelnostjo mladih podjetništvo?

Dandanes preprosto ne moremo več razmišljati v smislu »nekdo me zaposluje, mi daje delo«. Mladi morajo danes razmišljati o možnosti, da si sami ustvarijo delovno mesto. Seveda ne bodo vsi postali samostojni podjetniki, toda vedno več in več se jih bo odločilo za to možnost. Že leta delamo na promociji podjetniške kulture, začeti je treba že v osnovni šoli. Otroci se morajo poučiti o tveganjih, osebni iniciativi, skupinskem delu, kako oceniti in sprejemati odločitve in podobno. Ko so te ideje predstavljene v šolah, 15 % mladih v srednjih šolah izkaže pripravljenost za podjetniško pot. Zanimanja za usposabljanja v podjetništvu je veliko.

Kar je še pomembno – če posel propade, je treba ljudem dovoliti, da se poberejo in nadaljujejo. Španska družba ni kot Severna Amerika, kjer je v življenjepisu dobro videti spremembo v karieri ali propad zagonskega podjetja – tam je to dojeto kot koristna izkušnja. Če pri nas posel propade, družba to označuje kot poraz in osebo obsoja. To se mora spremeniti in zdi se mi, da vidim spremembe. Sicer so počasne, saj govorimo o spreminjanju kulture, toda se dogajajo.

Kako lahko lokalna uprava poenostavi ustanavljanje podjetij in samozaposlovanje? Kako lahko podpira zaposlovanje mladih?

Lahko pomaga reševati probleme, ki nimajo ničesar opraviti z dejanskim poslom. Lahko pomaga poiskati primerne poslovne prostore, zmanjšati administrativno delo itd. Mi zagotavljamo usposabljanje in svetovanje za podjetnike, rešujemo administrativne postopke, nudimo investicijski kapital, npr. 3000 € posojila za mala zagonska podjetja. Lokalna uprava je lahko generator sprememb. Zagonska podjetja, ki prejemajo takšno podporo, kot jo nudimo mi, imajo veliko nižji delež neuspeha.

77 % podjetij, ki so šla skozi naš poslovni inkubator – La Curtidoro – obstane 3 leta. Po petih letih jih še vedno obstaja 68,8 %. To je dobro. Običajno so deleži propadov zagonskih podjetij veliko višji. Narobe bi bilo reči, da so ekonomska kriza in gospodarske moči takšni, kakršni pač so in da se na da nič narediti. Lokalna uprava mora učinkovito unovčiti svoja sredstva in omrežja, da ima res vpliv.

Sodelujemo tudi z nacionalno in regionalno ravnjo, saj želimo za skupno mizo posesti ponudnike energije in velike porabnike, da bi se pogodili o ugodnejših pogojih poslovanja, kar bi našim podjetjem omogočilo, da ostanejo konkurenčna. Brez tovrstnih naporov, bi bil upad zaposlenih veliko večji. Kar se tiče podpore zaposlovanju, morajo biti naše storitve naravnane na specifične ljudi, gre torej za individualizirano podporo in spremljanje, z ustaljeno kontaktno osebo. Ne samo to, biti mora tudi celostno, saj imajo ljudje redkokdaj samo težave pri iskanju zaposlitve, običajno je to povezano z vrsto drugih težav, kot je npr. bivanje.

Veliko smo storili za združitev naših storitev in torej tudi našega razmišljanja in pristopov. Kljub temu pa ne moremo poiskati zaposlitve vsakomur. Še nekaj časa bomo morali živeti z visoko brezposelnostjo, s tem se je treba soočiti. Ljudem moramo pomagati, da ostanejo aktivni in se ne prepustijo malodušju. Javne službe morajo storiti, kar je le mogoče, da ublažijo posledice brezposelnosti.

Kaj si želite od Jobtowna?

Skupaj z drugimi evropskimi mesti se želimo naučiti, kako graditi in rabiti omrežja, ki so učinkovita in mladim ljudem omogočajo, da najdejo svoje mesto na trgu dela.

Kakšno vlogo igra v tem partnerstvo – temeljna Urbactova metoda?

Javne službe morajo sodelovati s ključnimi ekonomskimi in socialnimi akterji na svojem območju, z njimi morajo najti skupni jezik in na tem temelju graditi. Ravno ta mesec je občina podpisala novo pogodbo – Avilés Acuerda – z lokalnim združenjem delodajalcev in z glavnim sindikatom, aktivnim na tem območju, s katerim smo vzpostavili strateško vizijo mesta. Z regijo sodelujemo v programu, ki smo ga skupaj ustanovili, s katerim podpiramo mlade pri iskanju prve zaposlitve. Podjetja, ki sklenejo pogodbo z občino, so zavezana sledenju praksam, ki so naklonjene zaposlovanju mladih.

Kaj je značilno za vaš pristop k partnerstvu?

Verjamem, da moramo javna sredstva porabljati kar najučinkoviteje in, da bi to res počeli, smo primorani sodelovati z gospodarskimi in socialnimi akterji – vedno bolj uporabljamo ta pristop. Občina je kot lokalni akter v najboljšem položaju, da združi različna partnerstva in participatorne procese ter zagotovi koherenco in komunikacijo med njimi. Za tak način dela moramo biti koherentni, potrpežljivi in graditi zaupanje – v take stvari se je treba podati brez predsodkov in graditi na zaupanju, brez tega se stvari ne zgodijo.

Pripravništva v dualnem izobraževalnem sistemu so v Evropi vroča tema; kakšna je perspektiva v Avilesu?

Lokalna uprava lahko olajša povezovanje med izobraževalnimi ustanovami in podjetji – ker imamo lokalno znanje, ki je za to potrebno. Igramo posredniško vlogo. V preteklosti smo imeli zelo razvit sistem pripravništev, vendar se je v 80. letih popolnoma razsul. Toda ne moremo se kar vrniti v preteklost. Zdaj se zgledujemo zlasti po nemškem modelu dualnega izobraževanja. Vendar smo še na začetku, zato je težko podati kakršnekoli zaključke. V naslednjih letih, ko bodo reformni predlogi stopili v veljavo, bo postala slika veliko bolj jasna. Toda vseeno bi želela dodati, da je usposabljanje na samem delovnem mestu po naših izkušnjah pozitivno tako za delodajalce kot delojemalce.

V luči uvajanja dobrih praks s področja usposabljanja in dualnega izobraževanja bo treba odpraviti rigidnost, ki sedaj obstaja v poslovni praksi in v sindikatih. Tudi izobraževalne ustanove bodo morale biti fleksibilne in se prilagoditi spreminjajoči se realnosti. Izobraževanje in usposabljanje se morata hitreje odzivati na dogajanje na trgu dela. Odnosi med zaposlovanjem, izobraževanjem in usposabljanjem morajo biti tesnejši in stalnejši. Lokalna oblast lahko stori veliko za tovrstne odnose. Pri projektu Jobtown to uresničujemo z uporabo participacije.

Ali so težave v percepciji?

Pomembna družbena sprememba, ki jo sedaj opažamo je, da se spet vse več vrednosti pripisuje poklicnemu izobraževanju. Poklicno izobraževanje dolgo časa ni imelo ugleda – dojeto je bilo kot nekaj za ljudi, ki ne morejo biti boljši, kot drugotna možnost. To se sedaj spreminja. Veliko diplomantov išče poklicno usposabljanje, ta strategija je sedaj v porastu. Na splošno imamo veliko diplomantov in premalo kvalificiranih na tehničnih področjih.

Kako so lahko mladi kot ciljna skupina smiselno vključeni v sprejemanje odločitev o »svojih« politikah in programih?

Še več je treba storiti, da bo mnenje mladih samih slišano, to je ena od stvari, na kateri želimo delati v projektu Jobtown. Zelo koristno se nam zdi imeti mlade informatorje, to so mladi, ki so v stiku z drugimi mladimi, jih obveščajo o tem, kaj se v mladinski politiki dogaja in zbirajo informacije o pogledih in skrbeh mladih ljudi. Mladi imajo veliko razumnih predlogov – npr. da bi moralo obstajati usposabljanje, kako se vesti na razgovoru za delo in kako na intervjuju najučinkoviteje predstaviti svoj življenjepis. To je dobra in praktična ideja.

Kakšen vpliv ima izseljevanje mladih na Aviles?

Veliko visoko izobraženih mladih se izseljuje, za nas je to izguba, za njih pa to pomeni rast in izkušnje. Verjamem, da se jih bo veliko vrnilo s koristnimi izkušnjami – dobro bodo govorili druge jezike, imeli bodo delovne izkušnje itd. Izseljevanje ni takšno kot v 60. letih, takrat so bili mnogi izseljenci polpismeni in so opravljali nižja dela. Zdaj so to inženirji in podobno.

Tukaj v Asturiasu imamo primer iz preteklosti – »Indianos«, ljudje, ki so v 19. stoletju v iskanju bogastva odšli v Ameriko in se nato vrnili domov. Ti ljudje so tukaj zgradili veliko šol in kulturnih ustanov ter s seboj prinesli ogromno znanja. Ti mladi ljudje so morda naši novi »Indianosi«.

 

Več

Celotne novice URBACT_november 2013

JobTown – Urbactova spletna stran (ang)

Special report – Jobtown Local Partnership for Youth Employment Opportunities – Urbactova spletna stran (ang)

Jobtown First Newsletter – PDF, ang

 

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri