Urbactov razpis za pilotna omrežja je odprt!

Po sklepu nadzornega odbora z dne 4. septembra 2013 Urbact odpira razpis za vzpostavitev 4 pilotnih omrežij za preizkus dobrih praks s področja celostnega in trajnostnega razvoja mest na terenu. Program URBACT II poudarja izmenjavo izkušenj in praks, ki spodbuja celostne pristope in orodja za oblikovanje urbanih politik ter izboljšanje lokalnih politik s pripravo lokalnih…

Še več urbanih eko vrtov in deljenih pasov v Mariboru

V Mariboru načrtujejo še več urbanih vrtov Zaradi velikega zanimanja občanov občina načrtuje ureditev novih urbanih vrtov na občinskih zemljiščih. V rebalansu proračuna je za sofinanciranje skupnostnih vrtov namenila slabih 21 tisočakov. Vse več zanimanja za oddajo zemljišč vrtičkarjem pa je tudi med zasebniki. Na področju organiziranega vrtičkarstva v Sloveniji je Maribor oral ledino, saj…

Zbirka orodij za Urbactove lokalne podporne skupine – smernice za participativno oblikovanje politik

Urbactove  lokalne podporne skupine (ULPS) so ena od ključnih novosti v programu URBACT II, ki omogočajo participativno oblikovanje politik na lokalni ravni. Vsak partner je dolžan vzpostaviti lokalno podporno skupino, v kateri zbere lokalne akterje, katere problemi, ki jih projekt naslavlja, najbolj zadevajo. Sekretariat programa Urbact je pravkar pripravil posodobljeno različico Zbirke orodij za lokalne…

Drugi krog Urbactovih nacionalnih izobraževanj o participativnem akcijskem načrtovanju

Urbact je v letošnjem letu zagnal nacionalno izobraževalno shemo v nacionalnih jezikih, s katerimi želi člane lokalnih podpornih skupin opremiti s praktičnimi spretnostmi, potrebnimi za participativno načrtovanje na lokalni ravni. Izobraževalni seminarji so na voljo 15 projektom, vzpostavljenim v okviru tretjega Urbactovega razpisa, in predstavljajo priložnost, da udeleženci izvejo več o metodologiji programa Urbact in…

Kaj pa mestni vrtički?

Kud Obrat vabi na posvet Kaj pa mestni vrtički?, da bi skupaj izmenjali izkušnje in poglede o obstoječih, načrtovanih in možnih načinih urejanja in podpiranja urbanega vrtnarjenja s strani ljubljanske mestne uprave in porajajočih se civilnih pobud za urbano vrtnarjenje. Vrtičkarstvo je v Sloveniji prepoznano kot široko razširjena in pogosto samonikla prostorska praksa, ki pred…

Drugi tir še vedno negotov

Edina dolgoročna rešitev je drugi tir Ranljivost edine železniške povezave med Koprom in notranjostjo države, na kateri Slovenske železnice opravijo kar 60 odstotkov vseh prevozov, ogroža konkurenčnost Luke Koper. Kljub temu na ministrstvu gradnjo drugega tira med Koprom in Divačo znova postavljajo pod vprašaj. Včerajšnja poldnevna zapora železniške proge med Divačo in Koprom, ki jo…

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri