Zbirka orodij za Urbactove lokalne podporne skupine – smernice za participativno oblikovanje politik

Urbactove  lokalne podporne skupine (ULPS) so ena od ključnih novosti v programu URBACT II, ki omogočajo participativno oblikovanje politik na lokalni ravni. Vsak partner je dolžan vzpostaviti lokalno podporno skupino, v kateri zbere lokalne akterje, katere problemi, ki jih projekt naslavlja, najbolj zadevajo. Sekretariat programa Urbact je pravkar pripravil posodobljeno različico Zbirke orodij za lokalne podporne skupine. Ta ključna publikacija je namenjena deležnikom, vključenim v Urbactove projekte, ki bodo igrali aktivno vlogo pri uresničevanju zahtevne naloge participativnega oblikovanja politik, lahko pa je koristi tudi drugim lokalnim deležnikom.

Uvod v Urbactove lokalne podporne skupine in lokalni akcijski načrt

Lokalne podporne skupine (LPS) so temeljni gradnik programa Urbact. Vsako partnersko mesto v programu Urbact je dolžno vzpostaviti lokalno podporno skupino, v kateri zbere lokalne akterje oz. interesne skupine (deležnike), povezane z izzivom z izbranega področja, s katerim se želi spopasti (npr. brezposelnost mladih ali regeneracija degradiranih območjih). Ti deležniki sodelujejo pri razvoju in izvajanju lokalnih urbanih razvojnih politik. Urbactove lokalne podporne skupine so sredstvo za razvijanje celovitih in participativnih pristopov k urbanim politikam. S povezovanjem različnih partnerjev za sodelovanje pri določenem vprašanju ter z izmenjavo izkušenj na nadnacionalni ravni zagotavljajo lokalne podporne skupine bolj dosledne in inovativne rezultate, ki vodijo do nastanka lokalnega akcijskega načrta. Izkušnje krepijo tudi sposobnost lokalnih strokovnjakov in deležnikov za oblikovanje bolj trajnostnih rešitev za izzive, s katerimi se bodo srečali v prihodnosti.

Lokalni akcijski načrt (LAN) je strateški dokument, ki obravnava ugotovljene potrebe, analizira probleme in priložnosti ter predlaga trajnostne, izvedljive rešitve. Vsa partnerska mesta morajo izdelati lokalni akcijski načrt, vendar zanj ni predpisane predloge. Lokalni akcijski načrt je v prvi vrsti zasnovan kot konkretno in uporabno orodje, s katerim lahko mesto reši lokalni problem oziroma izboljša lokalne razmere. Lokalni akcijski načrt je torej rezultat participativnega procesa lokalne podporne skupine. Vsebuje zemljevid in podroben načrt (vključno s časovnim okvirom in finančnim planom), s katerim so podane rešitve za urbani izziv,  obravnavan v posameznem omrežju oz. projektu.

Zbirka orodij: smernice in orodja za lokalne podporne skupine

Zbirka orodij za lokalne podporne skupine je bila posodobljena z izkušnjami zaključenih projektov kot pomoč partnerskim mestom pri izvajanju učinkovitih lokalnih podpornih skupin in razvoju lokalnih akcijskih načrtov. Poleg nacionalne izobraževalne sheme, poletne univerze in izobraževalne sheme za izvoljene predstavnike mest je ključni element Urbactovega repertoarja za podporo skupnosti mest. Poročali smo že o uspešnem izobraževanju lokalnih podpornih skupin v Italiji, o izobraževanju politikov o trajnostnem urbanem razvoju, kot tudi o poletni univerzi.

Zbirka orodij uvaja smernice in orodja, ki so se izkazali za koristne pri povezovanju deležnikov in spodbujanju sodelovanja pri analizi urbanih izzivov in soustvarjanju rešitev. Zbirka orodij je zastavljena kot navdih in napotek, ne kot predpis ali omejitev. Kot je zapisano v uvodu »Zavedamo se, da obstaja po vsej Evropi veliko delovnih kultur in različnih pristopov k participaciji. Vsaka lokalna podporna skupina se sooča z drugačnimi izzivi in orodja in delovne metode je treba prilagoditi posameznemu sklopu okoliščin.«

Pet poglavij priročnika vodi mesta skozi faze, potrebne za vzpostavitev in izvajanje lokalne podporne skupine ter skupno izdelavo lokalnega akcijskega načrta:

• 1. poglavje – Ustanovitev Urbactove lokalne podporne skupine

• 2. poglavje – Izvajanje lokalne podporne skupine

• 3. poglavje – Oblikovanje lokalnega akcijskega načrta

• 4. poglavje – Dober izkoristek transnacionalnih dejavnosti

• 5. poglavje – Usposabljanje

Vrsta uporabnih orodij, dokumentov in drugih virov je navedena tudi v prilogah. V naslednjih šestih tednih bo zbirka orodij prevedena v okoli 15 jezikov EU.


Več:

URBACT novice_oktober

Zbirka orodij za Urbactove lokalne podporne skupine – PDF, ang

Urbactove lokalne podporne skupine – spletna stran Urbact

Urbactova poletna univerza 2013 – timsko delo in učenje za ustvarjanje novih rešitev – spletna stran Urbact

Spodbujanje participacije javnosti v Italiji – spletna stran IPoP

Izobraževanje lokalnih politikov o trajnostnem urbanem razvoju – spletna stran IPoP

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri