Začasna raba prostora – revitalizacija z majhnimi koraki

Namen posveta, ki ga Mreža za prostor pripravlja kot osrednji dogodek Dneva za prostor 2013, je popularizirati začasno rabo prostora in k njenemu pogostejšemu prakticiranju spodbuditi tako potencialne uporabnike (ustvarjalne in družbeno dejavne skupine in posameznike, podjetnike, itd.) kot javne in zasebne lastnike nepremičnin. S tem ciljem bomo na posvetu predstavili pozitivne primere iz Slovenije in tujine kot tudi teoretični in pravni okvir začasne rabe prostora.

Začasna raba prostora je lahko pomemben dejavnik pri oživljanju zapuščenih in nerabljenih prostorov, pa naj gre za odprte površine, stavbe ali dele stavb, kar velja še toliko bolj v času gospodarske recesije. Medtem ko nerabljeni prostori pogosto vodijo v propadanje prostora in degradiranje neposredne okolice, začasna raba prostora pomembno vpliva na dvig uporabne, ekonomske, družbene in kulturne vrednosti samega prostora in njegove okolice. Začasna raba prostora obenem izboljšuje prostorske pogoje za različne dejavnosti in urbane skupnosti, s čimer pomembno vpliva na krepitev posameznih pobud in dejavnosti, kot tudi na dvig kvalitete in pestrosti življenja v mestnih četrtih.

Sodelujoči v uvodnem delu: Matjaž Uršič, sociolog (Center za prostorsko sociologijo, FDV UL), Aleksander Saša Ostan, arhitekt (Atelje Ostan Pavlin), Senka Vrbica, pravnica (Pravno-informacijski center nevladnih organizacij). V razpravi bodo sodelovali predstavniki uporabnikov in lastnikov prostorov Urška Jurman (Kud Obrat, pobudniki Onkraj gradbišča, Ljubljana) in Karel Pollak, predstavnik Mestne občine Ljubljana (lastnik zemljišča) ter Miha Horvat (GT22, Maribor) in Žiga Oset (predstavnik lastnikov prostora GT22). Moderiral bo Marko Peterlin, Inštitut za politike prostora.

Posvet organizira Mreža za prostor, ki povezuje strokovne nevladne organizacije na področju urejanja prostora in lokalne pobude, ki si prizadevajo za višjo kakovost svojega bivalnega okolja. Mrežo koordinira Inštitut za politike prostora. Več na http://mrezaprostor.si/.

Posvet sofinancira Mestna občina Ljubljana.

Program

Povzetek posveta

Foto: Maja Simoneti IPoP (CC BY-NC 4.0)

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri