Za celovito politiko urejanja prostora

Danes je skupina Odgovorno do prostora! posredovala pristojnim svoj odziv na Koncept normativnih sprememb na področju urejanja prostora in graditve objektov. V odzivu stroka ponovno posreduje podporo načrtovanim spremembam, a hkrati opozarja, da je možno po posameznih napovedih in drugih ukrepih, ki jih sproti predstavlja vlada in posegajo v področno zakonodajo, sklepati, da se morda stroka in politika ne slišita najbolje.

Ko je pred začetkom poletja steklo posvetovanje o Tezah za napovedane normativne spremembe, je v stroki zavladal optimizem, da bo steklo tudi ustrezno sodelovanje, ki bo zagotovilo učinkovitost novih rešitev. Sodeč po današnjih novicah o potrditvi Politike reševanja nedovoljenih gradenj na vladi, stroka v to resno dvomi. Nedovoljenih gradenj ni možno obravnavati izven Koncepta načrtovanih normativnih sprememb, kakor tudi za stroko načeloma ne obstajajo “sprejemljive” nelegalne gradnje.

Stroka v sporočilu tudi  opozarja, da se novih sprememb normativnega okvira v državi lotevamo brez konkretne ocene stanja, kar res ni dobro. Dokaz za to so številne posamezne spremembe področne zakonodaje, ki so bile praviloma oblikovane brez konkretnih analiz stanja in so ostale neuspešne z vidika doseganja načrtovanih ciljev. Problem v tem kontekstu je dejstvo, da je država zadnjo oceno stanja dobila leta 2001, da sta bila na njeni osnovi izdelana nov normativni okvir leta 2003 in Strategija prostorskega razvoja leta 2004, ki sta ostala mrtva črka na papirju. Zakonodajo si je na primer država privoščila ponovno radikalno spremeniti že leta 2007 in to kljub soglasnemu nasprotovanju stroke, Strategije pa nikoli ni nihče zares upošteval. Pričakovanja stroke in državljanov so tudi zato danes na področju urejanja prostora in graditve objektov izjemno velika. Odziv skupine OdP! je odraz teh pričakovanj in pripravljenosti stroke za sodelovanje. Posamezni partnerji pa napovedujejo tudi samostojne odzive.

Odziv skupine OdP! na Koncept normativnih sprememb na področju urejanja prostora in graditve objektov

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri