Več delovnih mest za boljša mesta?

Kako lahko mesta podpirajo in spodbujajo rast novih in boljših delovnih mest za okrevanje po krizi? Ta ključni izziv evropskih mest obravnava poročilo More Jobs: Better Cities – A Framework for City Action on Jobs iz niza šestih novih Urbactovih tematskih poročil “Cities of Tomorrow: Action Today. Pričujoče poročilo, ki sta ga pripravila Mike Campbell in Alison Partridge, obravnava ukrepe, s katerimi lahko mesta spodbujajo nova delovna mesta. Uporablja se lahko kot pregled obstoječih pristopov, spodbuja lahko razmislek o novih ukrepih ter ponuja nasvete in napotke za oblikovalce politik in strokovnjake.

Poročilo »More Jobs: Better Cities – A Framework for City Action on Jobs« je namenjeno strokovnjakom in oblikovalcem politik na mestni ravni, kot tudi tistim, ki se s politikami in praksami zaposlovanja ukvarjajo na nacionalni in mednarodni ravni. Določa celosten sistemski pristop, strateška, koherentna, sistematična in celovita sredstva za ustvarjanje novih in boljših delovnih mest.

25 milijonov brezposelnih

Zaradi več kot 25 milijonov brezposelnih ljudi in potrebe po 18 milijonih novih delovnih mest za dosego cilja 75 % stopnjo zaposlenosti, ki si jih je zastavila strategija Evropa 2020, je zaposlovanje glavna prednostna naloga v Evropski uniji. Mestne politike so pri tem izjemnega pomena zato, ker več kot dve tretjini evropske delovne sile živita v mestih, vsak četrti pa živi v 40 aglomeracijah z več kot milijonom prebivalcev.

»Nobena evropska rešitev za delovna mesta ne more obstati, če ni tudi mestna rešitev. Mesta so glavna gonilna sila rasti, konkurenčnosti, inovacij in delovnih mest. V nekaterih mestih je zaposlenost visoka, v drugih pa nizka. Če želimo doseči evropske zaposlitvene cilje morajo biti vsa mesta uspešnejša,« pravita avtorja poročila.

Dodajata pa, da »smo v turbulentnih časih. Gospodarski krizi je sledilo obdobje gospodarskega in fiskalnega varčevanja in okrevanje je počasno. To ne pomeni le, da je ustvarjanje novih delovnih mest nadvse nujno, ampak tudi zelo težko.«

»Spremembam se moramo prilagoditi in sprejeti nov pristop k zaposlitvenim izzivom, s katerimi se soočajo mesta, sistematičen in usklajen pristop za te nove čase. Zato smo razvili pričujoči okvir ukrepov mest na področju zaposlovanja, celoten sistemski pristop, ki bo mestom pomagal doseči spremembe, s pomočjo katerih bodo v prihodnjih letih uspešneje ustvarjali nova in boljša delovna mesta za svoje prebivalce.«

Okvir mestnih ukrepov na področju zaposlovanja

Mesta se med seboj razlikujejo glede na težave, s katerimi se soočajo, glede na možnosti, ki jih imajo, kot tudi glede na vire in moči, s katerimi razpolagajo. Takšna rešitev, ki bi ustrezala vsem, zato ne obstaja. Toda mnoga mesta imajo tudi veliko skupnega.

Okvir je sklop načel, struktura, ki zagotavlja podporo, smernice in ideje, ki se lahko prilagodijo in se uporabijo v večini situacij. Je orodje, ki se lahko uporablja za oceno obstoječih pristopov in razvoj novih. Z njegovo pomočjo lahko mestne oblasti premislijo kaj počnejo in kaj bi lahko storile, da bi ustvarjale nove pobude za delovna mesta.
Kot pravita avtorja v poročilu, morajo mesta nasloviti tri široke sklope vprašanj: (1) delovna mesta in gospodarstvo, (2) ljudi in trg dela ter (3) povezave med njimi, kot so upravljanje, inteligenca in zmožnosti, da bi dosegla gospodarsko okrevanje, rast in vzdržljivost. Avtorja v poročilu preučita vsako od teh področij posebej, pri čemer vključujeta primere dobrih praks iz številnih mest, projektov in organizacij.

Kot pravita, je »način, kako so stvari narejene, enako pomemben, kot tisto, kar počnemo. Vse kose sestavljanke zaposlovanja moramo na sistematičen in koherenten način uskladiti tako, da se v vseh mestnih institucijah ujemajo.«

Okvir mestnih ukrepov za delovna mesta, ljudi in povezave, upoštevajoč spremembe v gospodarskih razmerah in fiskalno strogost, pomeni tudi, da so sposobnosti mestnih institucij ključ do uspeha. Celoten program pa zahteva tudi učinkovito vodenje – politično, poslovno in organizacijsko.

In naj sklenemo: »Mesta lahko resnično prispevajo k spremembam. Doseganje uspešnih rezultatov ne bo enostavno, vendar lahko uporaba tega okvira mestom pomaga pri ustvarjanju novih in boljših delovnih mest za svoje meščane.«

Več:

More Jobs: Better Cities – A Framework for City Action on Jobs – PDF, ang

Tematska poročila “Cities of Tomorrow: Action Today” – spletna stran Urbact (ang)

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri