Spodbujanje participacije javnosti v Italiji

Poleg izobraževanj, namenjenih strokovnemu izpopolnjevanju lokalnih politikov, predstavnikov občin in mest, program URBACT organizira tudi nacionalna izobraževanja za člane lokalnih podpornih skupin. Namenjena so tako piljenju participacijskih metod, uporabljanih v lokalnih podpornih skupinah, kot spoznavanju med partnerji različnih projektov programa URBACT na nacionalni ravni. V Sloveniji je trenutno samo eno partnersko mesto, o delu katerega smo poročali nedavno, zato pri nas tovrstnih izobraževanj ne bo. Zelo uspešno pa je potekalo v sosednji Italiji.

Razvijanje in vzdrževanje strukturiranih oblik državljanske participacije v italijanskih mestih ni razširjena praksa. Iniciative, kot je Urbactova nacionalna izobraževalna shema, ki je 23. in 24. maja potekala v Rimu, spodbujajo italijanska mesta k razvoju širšega pristopa k participaciji deležnikov. Državljani namreč tudi v Italiji zahtevajo večjo udeležbo pri političnih odločitvah. Mesta lahko igrajo pri tem pomembno vlogo, s tem ko zagotovijo, da je mnenje javnosti upoštevano.

Urbactove lokalne podporne skupine – nova praksa vključevanja deležnikov

V vsakem Urbactovem mestu se ustanovi skupina lokalnih deležnikov – lokalna podporna skupina – ki z lokalno oblastjo sodeluje pri izvajanju projekta. Izobraževalna shema je bila ustvarjena prav za člane teh skupin, toda cilji izobraževanja presegajo izvajanje posameznih projektov. Urbact želi s shemo razviti metode vključevanja deležnikov, ki jih bodo mesta lahko uporabljala dolgoročno.

Sestava lokalnih podpornih skupin je zelo heterogena. Vanjo so poleg lokalnih voditeljev vključeni člani nevladnih organizacij, predstavniki zasebnega sektorja, prebivalci določenih mestnih predelov, pa tudi strokovnjaki s posameznih področij. Predstavniki ves čas trajanja projekta medsebojno sodelujejo in za mesto razvijajo strategijo – lokalni akcijski načrt – na temo projekta, kot je npr. razvoj oskrbe s trajnostno hrano ali vzpostavitev močnejših povezav med univerzo in mestom.

Izkušnje lokalnih podpornih skupin so pomembne in zanimive, saj spodbujajo dialog in spremembe na lokalnem nivoju. Veliko prispevajo tudi k sodelovanju med zasebnim in javnim sektorjem. Participacijski model, ki se uporablja v lokalnih podpornih skupinah, ustvarja pozitivno dinamiko ter vse vključene navaja na nove prakse in delovne modele.

Italijanska mesta uspešna pri vključevanju novih tipov deležnikov

V Novari, partnerju pri projektu 4D CITIES, je lokalna podporna skupina vključevala fakultete za medicino, farmacijo in biotehnologijo lokalne univerze, pa tudi združenja pacientov, ki so skupaj razvijali znanstveno-tehnološki park. V Messini, partnerju pri projektu Sustainable Food in Urban Communities, so pri razvoju in implementaciji promocijske kampanje za porabo hrane z »nič kilometri« sodelovale skupine, ki se borijo za bolj etično nakupovanje. V projekt USEACT so v Neaplju vključili mlade gradbenike. Ti so nudili izobraževanja o učinkoviti rabi površin in ustvarjanju novih javnih prostorov.

Dvig participacijskih modelov na novo raven

Izobraževanje je bilo dobra priložnost za primerjavo izkušenj severne in južne Italije. Čeprav so mesta prišla z različnimi stopnjami izkušenj, je izobraževanje, zahvaljujoč uporabi skupne metodologije, delovne in participacijske standarde dvignilo na enako raven, kar bo gotovo vplivalo na vsakdanje delovanje lokalnih oblasti.

»Izmenjava izkušenj z drugimi mesti je temeljnega pomena,« je dejala Daniela Catanoso, predstavnica občine Messina in lokalna koordinatorka projekta Sustainable Food in Urban Communities. »Videti, kaj se dogaja na mednarodni ravni, pa tudi v drugih italijanskih mestih je zelo spodbudno za mesta, kot je Messina. (…) To nam pomaga premostiti razlike, omogoča večjo konkurenčnost našega območja in pospešen proces gospodarskega razvoja.«

Novi mostovi med deležniki

Najkreativnejši vidik aktivnosti lokalnih podpornih skupin je v povezavah, ki jih ustvarjajo med združenji, mestnimi sveti, strokovnimi organizacijami, raziskovalnimi inštituti in drugo javnostjo. Kreativnost in osebni angažma sta postala jedrna elementa dobro delujočega omrežja strokovnjakov na mestnem in nacionalnem nivoju. Italijanski koncept ‘piazze’ (javnega trga), definiran kot fizični prostor za srečanja, ki spodbuja odnose med ljudmi, je tako našel svoj virtualni par v konceptu lokalne podporne skupine, ki jo lahko razumemo kot mozaik, h kateremu lahko vsak prispeva svoj del.

Dolgotrajni učinki oblikovanja urbanih politik

Metode, uporabljene na izobraževanju, so namenjene iskanju pravih deležnikov na lokalnem nivoju, reševanju problemov in ustvarjanju harmoničnih odnosov, pa tudi sporočanju rezultatov javnosti. Sodelujoči člani lokalnih podpornih skupin in predstavniki lokalnih oblasti jih bodo v prihajajočih mesecih uporabili v domačem okolju in pridobljene kompetence delili z lokalno skupnostjo.

»Kot občina nameravamo organizirati javne dogodke, na katerih bomo ovrednotili in delili izkušnje, pridobljene z izobraževalno shemo in v okviru projekta 4D CITIES, saj želimo meščane ozavestiti o usmeritvah urbane preobrazbe,« pojasnjuje Marco Bozzola, podžupan Novare, partnerskega mesta 4D CITIES.

Lahko upamo, da bodo takšna dejanja povzročila domino efekt, ki bo pozitivno vplival na odnose med lokalnimi oblastmi in deležniki. Zato lokalnih akcijskih načrtov in lokalnih podpornih skupin ne gre razumeti kot cilj, temveč kot stopnjo na poti ustvarjanja večje učinkovitosti in participacije. Vsi člani lokalnih podpornih skupin predstavljajo trajni odtis, ki ga bo Urbact pustil v mestih še dolgo po tem, ko se bodo projekti zaključili.

Simone d’Antonio, avtor članka, je odgovoren za komunikacijo pri organizaciji Cittalia-Anci Ricerche – URBACT točka obveščanja za Italijo 

3 comments

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri