Izobraževanje lokalnih politikov o trajnostnem urbanem razvoju

Kadar govorimo o spodbujanju trajnostnega urbanega razvoja se običajno obrnemo na strokovnjake. Kako pa je z lokalnimi voditelji oz. predstavniki politike? Kako se lahko lokalni politiki še bolj angažirajo v projektih, v katere so vključena njihova mesta? Da bi lokalne politike opremili s potrebnimi znanji in tako izboljšali kakovost projektov so pri Urbactu razvili izobraževalno shemo za izvoljene predstavnike mest, katere prvi del je 8. in 9. aprila že potekal v Bruslju.

Župani, podžupani in mestni svetniki igrajo ključno vlogo pri trajnostnem razvoju evropskih mest. Doslej se je razvijanju njihovih spretnosti in praktičnega znanja s področja prostorskega načrtovanja posvečalo premalo pozornosti. Da bi izboljšali kakovost projektov v partnerskih mestih, so pri Urbactu zato s pomočjo Evropske komisije razvili poskusno izobraževalno shemo za izvoljene predstavnike mest. Kot je povedala Charlina Vitcheva, direktorica Generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko: “Našemu komisarju, Johannesu Hahnu, se zdi pomembno, da se lokalne politike vključi v proces, saj jih izbere ljudstvo in se pri svojem delu veliko ukvarjajo z lokalnim razvojem. To izobraževanje je del usposabljanja lokalnih predstavnikov, ki ga želimo v naslednjem obdobju financiranja še okrepiti.”

Predstavitev znanj in uporabnih orodij za celostni in trajnostni razvoj

Cilj izobraževalne sheme je lokalne predstavnike opremiti z dobrim poznavanjem evropskih urbanih politik, jim ponuditi dober vpogled v vsebino celostnega in trajnostnega razvoja ter jim predstaviti praktična orodja za vodenje projektov.

Organizatorji želijo na tak način pripomoči tako k sprejemanju informiranih odločitev kot tudi k dvigu kakovosti lokalnih akcijskih načrtov in k razvoju učinkovitih lokalnih podpornih skupin. Koristnost izobraževanja je povzela Beata Stepaniuk, univerzitetna predavateljica in mestna svetnica v Lublinu na Poljskem, ki je vključen v projekt EUniversities: »Upam, da mi bo ta program pomagal, da postanem boljša političarka v svojem mestu. Urbani razvoj vključuje veliko podrobnosti in to je priložnost, da pridobim več tehničnega znanja in to kasneje uporabim v praksi«.

Shema obsega tri izobraževanja tekom leta 2013. Po uvodnem seminarju v aprilu sledita še drugi na temo participacije deležnikov v septembru in tretji na temo trajnostnosti in sprememb v decembru. Aprilski seminar se je osredotočal na razvoj celostnega pristopa k urbanemu razvoju, udeležilo pa se ga je 30 županov, podžupanov in mestnih svetnikov. Prvi dan, ko so se udeleženci še spoznavali, je bil posvečen osnovnim konceptom. Potekala je serija referatov strokovnjakov, udeleženci so predstavili svoje lokalne akcijske načrte in si izmenjevali izkušnje.

O dolgoročnem urbanem razvoju

Ivan Tosics, predstojnik metropolitanskega raziskovalnega inštituta v Budimpešti in Urbactov strokovnjak, je predstavil študijo primera celostnega razvojnega pristopa v madžarski prestolnici, kjer je velik del stanovanjskega sklada privatiziran. Poudaril je izziv pri usklajevanju kratkoročnega in dolgoročnega načrtovanja.

V latvijski prestolnici se sedaj soočajo prav s temi izzivi. Mestni svetnik v Rigi, Jānis Mārtiņš Zandbergs, je povedal: »Eden od naših problemov je ta, da se je vse privatiziralo, sedaj pa so se spet pojavile potrebe po socialnih stanovanjih. Evropska sredstva za urbani razvoj obstajajo, vendar Rigi primanjkuje koordinacije in dolgoročne vizije. Kar si obetam od tega izobraževanja je, da nam omogoči, da se jeseni sestanemo in izdelamo 4- do 10-letni mestni načrt«. Glede na to, da je Riga partnerica v projektu USER, si Jānis Mārtiņš Zandbergs želi predvsem bolje izrabiti odprte prostore v starem mestnem jedru. »V tem trenutku imamo miš-maš, v katerem želimo vzpostaviti red, toda nimamo dovolj izkušenj z reševanjem tovrstnih težav. Zato si želimo pridobiti čim več idej in videti, kaj počnejo druga mesta. To je za nas priložnost za reševanje težav.«

Soočanje s problemi trajnostnega razvoja

Organizatorji so pričakovali, da bodo udeleženci prišli z nameni, kot jih je predstavil predstavnik Rige, zato je bil drugi dan seminarja posvečen zlasti identifikaciji in analizi problemov. Začeli so s pregledom celostnega pristopa s perspektive evropskih politik, ki ga je pripravila Corinne Hermant z Generalnega direktorata za regionalno in urbano politiko. Luis de Carvalho in Willem van Winden, svetovalca organizatorja seminarja UrbanIQ, sta pripravila predstavitev orodij, kot je tehnika problemskega drevesa, ki so koristna za reševanje problemov zlasti v okolju, v katerem sodeluje več deležnikov. Učenje od vodilnih evropskih strokovnjakov je bil vsekakor bistven del seminarja, kot tudi terenski del seminarja, ki je v Bruslju potekal tretji dan. Za udeležence pa je bilo zelo pomembno tudi, da so imeli priložnost izmenjati ideje in izkušnje. Serija spodbudnih skupinskih diskusij je sledila predstavitvi celostnega razvoja  Oriola Nella, profesorja urbane geografije na univerzi v Barceloni. Razprave o posameznih primerih so potekale tudi po predstavitvi dr. Lutza Trümperja, župana Magdeburga, o tem, kako uporabiti lokalne podporne skupine pri razvoju nove znanstvene četrti – pri kateri je izhajal iz izkušenj svojega mesta v okviru projekta REDIS.

Analiza lokalnih akcijskih načrtov

Odziv kolegov je bil pomemben tudi pri predstavitvi lokalnih akcijskih načrtov. Ákos Hegyi, mestni svetnik madžarskega Pécsa, partnerja v projektu Markets, je ta del seminarja označil kot izjemno spodbudno izkušnjo. »Celo ko predstavljam svoj referat, se mi v mislih pojavljajo novi koncepti in ideje; in takoj si jih sproti zapišem, da jih bom lahko kasneje delil s svojimi kolegi odločevalci, ko se vrnem domov,« je povedal. In dodal: »Neposredni ‘feedback’ je zelo veliko vreden, saj to, za kar bi sicer potrebovali več mesecev po elektronski pošti, tukaj dobiš v nekaj minutah«.

Za Pécs, ki ima že izdelan poslovni načrt za kreiranje dveh novih mestnih tržnic, vendar še išče nasvete, kako vključiti lokalno podporno skupino, je to izobraževanje izjemnega pomena. »Vemo, kaj bi radi storili, vendar ne vemo kako. In tukaj sem zato, da se tega naučim,« je povedal Ákos Hegyi.

Grajenje za prihodnost

Del učenja mora vsebovati tudi voljo do deljenja izkušenj – dobrih in slabih. Kot sta povedala partnerja projekta Sustainable food so bili tudi pri tem udeleženci zelo aktivni. Gus Hoyt, mestni svetnik iz Bristola, je jasno izpostavil, zakaj se udeležuje izobraževanja: »Bistveno je izvedeti, kaj deluje in kaj se je v drugih mesti ponesrečilo. Večina ljudi poskuša biti popolnoma iskrena in ne prodajati preveč. Videti je kot resnično dobro prizorišče za izmenjavo znanj«.

Francoise Rivoire, podžupanja Lyona je v več smislih povzela vrednost izobraževanja. »Naše mesto potrebuje nove politike in projekte, zato sem prišla sem po ideje. Resnično sem uživala v raznovrstnosti udeležencev iz toliko različnih držav in z različnih ravni. Mislim, da smo komplementarni. Svoje probleme dajemo na mizo in iščemo boljše rešitve, da bi lahko stvari v prihodnje načrtovali drugače,« je povedala.

Več

Training for elected representatives – spletna stran Urbact (ang)

Elected Representatives Want to Learn Integrated and Sustainable Urban Planning Too! – Blog Urbact (ang)

3 comments

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri