Učinkovita pot do gradbenega dovoljenja

V petek, 24. maja 2013 bo v dvorani Državnega sveta RS na Šubičevi 4 v Ljubljani med 10.00 in 13.00 uro potekala javna predstavitev predloga skupine Odgovorno do prostora! za spremembe pri pridobivanju gradbenega dovoljenja poimenovanega ZGOdba.

Dogodek je namenjen seznanitvi s spremembami in razpravi o ukrepih za večjo učinkovitosti sistema pridobivanja gradbenega dovoljenja v Sloveniji. Nanj skupina OdP vabi zainteresirano javnost s področja urejanja prostora in gradnje objektov, od občin do investitorjev, javne uprave in strokovnih organizacij.

Skupina Odgovorno do prostora! je v želji, da bi prekinila prakso neuspešnega nagovarjanja odgovornih k vključevanju stroke v pripravo novih rešitev, preteklo leto sklenila oblikovati strokovne pobude za spremembe sistema in po svoje prispevati k razvoju učinkovitih novih rešitev. Predlog ZGOdbe je dobro leto nastajal na ravni skupine OdP, izvedena so bila posvetovanja s predstavniki različnih deležnikov, ki sodelujejo pri gradnji. Glede na različne odzive in razmere je predlog dozorel za širšo javno presojo. Skupina OdP pričakuje, da bo sprožil živahno razpravo in postal podlaga za pripravo učinkovite nove sistemske rešitve. Prve od potrebnih.

Bistvo rešitve, ki jo predlaga ZGOdba,  sloni na stališču, da ključni problemi sistema ne izvirajo iz slabih predpisov, ampak iz načina, kako jih izvajamo. Zato ZGOdba probleme pri pridobivanju gradbenega dovoljenja naslavlja celovito in poleg sprememb pri pripravi dokumentacije predvideva tudi spremenjen način delovanja vseh udeležencev v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja in izvajanja gradnje.

Dogodek bo potekal v treh sklopih. Pozdravnim besedam bodo sledili predstavitev ZGOdbe in besede gostov, nato pa bo zbranim dana možnost za razpravo. V dvorano bo povabljena strokovna in druga zainteresirana javnost, od investitorjev in občin do javne uprave, politike in medijev. Med gosti bodo k besedi povabljeni predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in prostor – Direktorata za prostor, Gospodarske zbornice Slovenije, Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije in Ministrstva za javno upravo.

V upanju, da bo javna razprava spodbudila široko zanimanje za nove rešitve v sistemu urejanja prostora ter da bo predlog ZGOdbe razumljen kot uporabna podlaga za nove rešitve, vas vabimo na predstavitev in razpravo.

Najava

ZGOdba

2 comments

  1. Sam sem pred leti kot najemodajalec poslovnega prostora naletel na sledeči problem (nisem se toliko poglobil v vaš predlog da bi lahko ocenil ali ga rešuje):

    Za poslovni prostor so se zanimali interesenti z različnimi dejavnostmi (restavracija, banka,..) za katere po informacijah UE obstoječe uporabno dovoljenje (trgovina) ni ustrezalo in bi naj moral izdelati novo projektno dokumentacijo in pridobiti novo gradbeno in uporabno dovoljenje. Zaradi dolgotrajnosti postopkov so vsi najemniki želeli da imam to že urejeno, a logično nihče ni mogel na to čakati pol ali celo leto. In tako sem bil v pat poziciji – ali sem omejen samo na potencialne najemnike trgovce, ali pa recimo da se mi pojavi verjeten interesent gostinske dejavnosti, uredim dokumentacijo zanje, a to predstavlja nesprejemljivo omejevanje in tveganje, saj se lahko zgodi da po tem ne najdem nobenega gostinskega interesenta. Nisem razumel (ni mi znano ali je to sedaj mogoče že možno), zakaj ne bi mogel prostor in dokumentacijo zanj urediti po kriterijih najzahtevnejše dejavnosti in istočasno pridobiti uporabno dovoljenje z možnostjo za različne dejavnosti. Pomislil sem, da bi bilo bolj smiselno, da se specifike za različne dejavnosti urejajo ali v delu dokumentacije uporabnega dovoljenja, ki bi ga lahko po hitrem postopku prilagodil ali pa z dodatnim obratovalnim dovoljenjem za posamezno dejavnost (ni mi bilo jasno zakaj je potrebno v projektno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje vrisovati notranjo opremo ipd. podrobnosti posamezne dejavnosti).
    Sam sem prepričan da je to eden ključnih vzrokov za prazne obstoječe prostore in mrtvilo nepremičninskega trga.
    Skratka potrebno je urediti maksimalno fleksibilen, učinkovit in hiter, ter poceni prehod iz ene dejavnosti/namembnosti v drugo. Namesto bedastih in neustavnih idej, da se višje obdavči prazne prostore, kar je vrsta nacionalizacije in kraje, pri čemer očitno ni zmožnosti in volje da se odpravi prave vzroke za takšno stanje – kot da je kakšen lastnik zainteresiran imeti prostor prazen – NI, samo obupali s(m)o nad birokracijo in vsemi ki jim takšno stanje ustreza. Med njimi sem sam prepoznal tudi projektante, arhitekte, geodete idr. ki jim ustreza da te lahko za vsako spremembo konkretno odrejo. Ali jim vsaj je v časih ko so posel obvladovali “balkanski” VIP gradbinci.
    primer: (kot ga kot laik razumem) Zaradi prehoda na drug koordinatni sistem so postale vse meje med parcelami neurejene, kar gotovo sproža ogromno problemov in sporov. In geodeti so tega seveda zelo veseli. Meni pa se zdi situacija enaka kot da bi v času prehod s SIT v EUR moral za preračune vlog idr. najemati in drago plačevati finančne “izvedence” !?

  2. Notranja oprema se vrisuje v PGD informativno, ker služi kot podlaga za razporeditev inštalacij; rešitev problematike spremembe namembnosti je “oddaja” prostorov v nižji gradbeni fazi – torej še brez “uporabnega dovoljenja”, ali se ga tako rekoč “odmisli”; različne dejavnosti imajo različne tehnične zahteve ureditve prostora, torej “trgovina” ali “picerija” ne moreta delovati v isto opremljenem in inštalacijsko podprtem prostoru, pa tudi “ambulanta” ali “veterinarska ordinacija” ne, itd…še celo trgovina za različne artikle (za čevlje ali pa za gradbene stroje, za živila na drobno ali na debelo, ipd,,,) se razlikuje ena od druge; kar se pa tiče opazke o geodetih – nove koordinatne sisteme bi morali vnesti v prostor z vsemi posledicami “po službeni dolžnosti” (kar je verjetno rudi predpisano?), ker pa “meje med parcelami” niso urejene že v starem koordinatnem sistemu, jih je treba vedno urejati po predpisanem postopku, z geodetsko odločbo v zaključku, s pisnimi soglasji lastnikov, itd…

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri