Nevladni posvet glede strateških investicijskih usmeritev Slovenije, prednostno področje ‘Zeleno’

Posvet bo v sredo, 24. aprila, od 9h do predvidoma 12h v Okoljskem centru, Trubarjeva 50, Ljubljana.

V prioriteto ‘zeleno’, ki bo v središču razprave na posvetu, so uvrščena investicijska področja od biotske raznovrstnosti prek urejanja prostora in urbane prenove, do okoljske infrastrukture, kmetijstva, gozdarstva, ribištva in učinkovite rabe energije. Dodatno bomo pregledali še druga investicijska področja dokumenta, ki so povezana s trajnostnim razvojem in varstvom okolja/narave, predvsem iz prioritete ‘podjetnost’: eko-inovacije, vključno s snovno učinkovitostjo in trajnostno potrošnjo, socialno podjetništvo, turizem ter prometno in energetsko infrastrukturo.

Na posvetu bomo zbirali in usklajevali nevladniške predloge k vladnemu osnutku Državnega programa prioritet in investicij (DRPi), ki vsebuje analizo stanja, cilje in investicijska področja, ter k tabeli ciljev, kazalnikov in sredstev. Strateški okvir za DRPi predstavljajo izhodišča za Strategijo razvoja 2014-2020, ki jih je vlada objavila v januarju.

Komentarje in predloge k dokumentom zbiramo na pripravljenem obrazcu pred posvetom elektronsko na naslov info@planbzaslovenijo.si, mogoče pa jih je objaviti tudi na forumu. Tam se sproti objavljajo vsi dokumenti (vladni osnutki, usklajena stališča NVO ….) ter prejeti predlogi NVO. Ker je proces oblikovanja dokumentov že zelo daleč, vas prosimo, da ste kar se da konkretni.

Posvet je organiziran v okviru širših posvetovanj nevladnega sektorja na temo priprave bodočih razvojnih dokumentov Slovenije za obdobje 2014-20.

Vabljeni k aktivni udeležbi na posvetu, ki jo prosim čim prej potrdite na prijavnici.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri