Objavljen je nov osnutek Nacionalnega stanovanjskega programa 2013 – 2022

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je kot kaže že pred nekaj tedni objavilo na svoji spletni strani nov osnutek Nacionalnega stanovanjskega programa 2013 – 2022 (NSP), pripravljen na podlagi Stanovanjskega zakona. Tako kot prejšnji osnutek NSP, dan v javno razpravo novembra 2011 v zadnjih tednih vodenja resorja s strani ministra Žarnića, je tudi tokratni osnutek dal v javno razpravo odhajajoči minister, tokrat Černač, v zadnjih dneh svojega ministrovanja.

Kot navaja ministrstvo, NSP predstavlja drugo generacijo dokumenta, s katerim naj bi država prispevala k doseganju ciljev, določenih v svojih razvojnih, prostorskih in socialnih programih. Dokument, ki izhaja iz splošnih razvojnih usmeritev države in iz ugotovitev analiz obstoječega stanja stanovanjske oskrbe, naj bi zagotovil pogoje za izboljšanje razmer pri reševanju stanovanjskega problema različnih ciljnih skupin.

Tudi tokratni osnutek NSP, tako kot predhodni iz konca leta 2011, je sestavljen iz dveh dokumentov, in sicer Nacionalnega stanovanjskega programa 2013 – 2022 ter analitičnega spremljajočega dokumenta Stanovanjska problematika v Sloveniji. Kot še navaja ministrstvo, naj bi bile pri pripravi osnutka NSP upoštevane pobude relevantnih resorjev in deležnikov: Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za finance, Stanovanjskega sklada RS javnega sklada, Združenja lastnikov nepremičnin v Sloveniji, Zbornice za poslovanje z nepremičninami in Združenja najemnikov Slovenije. Kot ugotavlja ministrstvo v svoji objavi gradivo še ni popolnoma dodelano, zato napoveduje njegove izboljšave že v času javne obravnave, predvsem v delu, kjer širši družbeni konsenz še ni jasno izražen in v delu, ki je vezan na finančne posledice uveljavitve programa.

Ministrstvo vabi širšo javnost, da v času javne obravnave, ki naj bi trajala vsaj 30 dni, posreduje čim več pripomb na osnutek besedila. Do pripomb naj bi bila zavzeta stališča in oblikovano končno besedilo NSP. S ključnimi deležniki bodo po potrebi opravljeni razgovori, potrditev zapisanih usmeritev pa bomo preverili tudi na Stanovanjskem svetu.

Glede objave obstaja sicer kar nekaj nejasnosti. Ni namreč povsem očitno, ali naj bi se objava štela za začetek javne obravnave, prav tako ni nikjer navedeno, do kdaj naj bi javna obravnava trajala. Obstajajo tudi nejasnosti glede samega datuma objave. Datum objave, ki je naveden v novici na spletni strani ministrstva, je 19. 3. 2013, objavljeno gradivo pa ima datum 20. 3. 2013, kar pomeni, da naj bi bilo pripravljeno dan po (!) njegovi objavi. Poleg tega pa ima novica o objavi osnutka datum 22.3.2013 in pade torej že v kratko ministrovanje Igorja Maherja.

Nenavadna je tudi navedba, da bo gradivo izboljšano v času javne obravnave. Spreminjanje gradiva med javno obravnavo bi lahko povzročilo kar nekaj težav in bi zelo otežilo transparentno pripravo gradiva. Ne bi bilo namreč mogoče vedeti, katera različica gradiva je tista, ki je dejansko v obravnavi in na katero lahko javnost daje pripombe.

Mreža za prostor je ministrstvo z dopisom opozorila na omenjene nejasnosti in prosila za jasno opredelitev trajanja javne obravnave dokumenta. Vsekakor pa pozdravljamo objavo osnutka zelo potrebnega strateškega dokumenta države. Verjamemo v dobronamernost ministrstva in predvidevamo, da so tako nejasnosti kot tudi tiha, skoraj tajna objava dokumenta predvsem posledica hitenja s pripravo dokumenta. Želimo pa si, da bi bila lahko javna obravnava dovolj dolga in intenzivna, da bi dejansko omogočila kakovostne odzive ključnih deležnikov in široke javnosti. Stanovanjska politika se namreč bolj kot marsikatera druga tiče prav vseh prebivalcev države.

Povezava na osnutek Nacionalnega stanovanjskega programa 2013-2022

Komentar na prejšnji osnutek Nacionalnega stanovanjskega programa 2012-2012

2 comments

  1. V članku navajam, da je datum objave dokumenta na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor 19.3.2013. Medtem pa se je datum objave čudežno spremenil na 20.3.2012. Gre za uradno objavo, ki ima tudi pravne posledice, spreminjanje njenega datuma za nazaj je zato nesprejemljivo in povsem neodgovorno. Napako se rešuje z njenim priznanjem in popravo, ne s poneverjanjem.

  2. Kot kaže, je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ponovno brez opozorila spremenilo javno objavo. Čeprav prvotno v javni objavi ni bil naveden rok trajanja javne razprave, se je zdaj v objavi pojavila navedba, da bo javna razprava trajala do 25. maja 2013. Ponovno opozarjam, da gre za nesprejemljivo in popolnoma neodgovorno ravnanje. Ker je pod javno objavo še vedno podpisan minister Černač, gre za obliko poneverjanja, ki bi ga bilo verjetno mogoče šteti za kaznivo dejanje. Ponovno opozarjam ministrstvo, da se napake, dopolnitve objave in podobno pri javnih objavah povsem legitimno rešuje s popravki, ne s poneverjanjem.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri