Podpora Mreže za prostor nasprotovanju novi uredbi

Mreža za prostor v celoti podpira javne pozive strokovne javnosti pri nasprotovanju novi Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list št. 18/13). Strokovna javnost se je nemudoma odzvala na navedeno uredbo preko različnih kanalov obveščanja javnosti; sporočilo skupine Odgovorno do prostora! smo med prvimi objavili na naši spletni strani, na spletni strani…

Posledice sporne uredbe se že kažejo

»Največja tiha legalizacija črnih gradenj v Sloveniji« Skupnost občin Slovenije je pozvala vlado, naj zadrži izvajanje nove uredbe o gradnji enostavnih in nezahtevnih objektov in naj skupaj z občinami poišče primernejšo rešitev. Skupnost občin je posredovala številne pripombe k osnutku uredbe ministrstvu, vendar te nikakor niso bile upoštevane. Zato se strinja z ugotovitvami strokovne skupine…

CAAP – Center alternativne avtonomne produkcije za samooskrbo in aktivacijo meščanov

Po pestrem kulturnem dogajanju v preteklem letu zdaj v Mariboru in partnerskih mestih projekta Evropska prestolnica kulture (EPK) vlada zatišje. Čas je za evalvacijo in zagotavljanje trajnih učinkov projekta, pravijo predstavniki Javnega zavoda Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture, medtem ko si Mestna občina Maribor (MOM) prizadeva zmanjšati, če ne celo popolnoma ukiniti že tako…

Demokratizacija vsakdanjega življenja in neoliberalni prevrat: izkušnja Dežele jutranjega miru

Slovenija in Južna Koreja na prvi pogled nimata veliko skupnega. Vendar zgodovinska primerjava družbenega, gospodarskega in političnega razvoja pokaže podobnosti, ki niso naključne, ampak so vsaj deloma posledica njunega strukturnega položaja v svetovnem gospodarstvu. Zgodovina Slovenije in zlasti Koreje je namreč zgodovina perifernega gospodarstva in kulture, podrejenih interesom in vplivom svetovnih velesil. Tuji kulturni vplivi…

Bodo družbena vprašanja mestnih politik ostala na evropski ravni prezrta?

Program URBACT je eden osrednjih evropskih programov namenjenih mestom, in njegova naloga je tudi nenehno prespraševanje odzivov evropske politike na urbane izzive. Ker prav zdaj poteka priprava na novo finančno perspektivo je najbolj aktualno vprašanje, kako so mesta udeležena pri uresničevanju strategije Evropa 2020. Na okrogli mizi, ki je odprla drugi dan konference programa URBACT…

Odmevna kritična stališča do nove uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost

Mnenje skupine Odgovorno do prostora! o škodljivosti nove uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje je vzbudilo veliko medijsko zanimanje ter hkrati prvič doseglo tudi odziv pristojnih služb Vlade RS in ministrstva. Očitno je splošno nezadovoljstvo ustvarilo okoliščine, ki omogočajo, da je opozorilo o padcu demokratičnih standardov in globoki krizi na še enem od…

Iniciativa Stara tržnica Šiška

Ekološko društvo Porevit in Stara tržnica Šiška sta združila moči in pričela s projektom Eco Green Village Slovenia. Namen projekta je ponovna obuditev Stare tržnice v Šiški. S pestrim programom, ponudbo ter skrbno načrtovano ureditvijo želijo ustvariti zeleno oazo sredi mesta in urediti bomo obiskovalcem zanimivo in zabavno okolje. Poleg tržničnih aktivnosti bo za zabavo…

Gradbeno dovoljenje? Zakaj?

Obetajo se zidanice brez vinogradov Z novo uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, ki jo je vlada sprejela prejšnji teden in jutri stopa v veljavo, se po mnenju stroke odpira široko polje za rast nenadzorovanih in posledično celo nevarnih gradenj. Ne le da vlada z uredbo povečuje velikost objektov, ki bodo sodili med…

Sprejeta škodljiva nova uredba o gradnji enostavnih in nezahtevnih objektov

Skupina Odgovorno do prostora! opozarja slovensko javnost, da je vlada v odhajanju 28. februarja 2013 sprejela novo uredbo o gradnji enostavnih in nezahtevnih objektov, ki je lahko izjemno škodljiva za dolgoročni razvoj Slovenije in katere izvajanje bi bilo v javnem interesu  nujno treba zadržati. Uredba predstavlja nov korak v razkroju slovenskega sistema urejanja prostora in dokazuje…

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri