Predlogi izboljšav v sistemu urejanja prostora in graditve objektov

Skupina Odgovorno do prostora! vabi jutri, v četrtek 28. marca 2013 ob 13.30 na javno predstavitev nekaterih predlogov izboljšav v sistemu urejanja prostora in graditve objektov in na tiskovno konferenco, ki bo v sejni sobi Zbornice za arhitekturo in prostor – ZAPS, na Vegovi 8 v Ljubljani.

Skupina Odgovorno do prostora! z dogodkom nadaljuje svoja prizadevanja za odpravo »Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje« in za zajezitev škode na kmetijskih zemljiščih, v krajini in prostoru kot celoti, ki je skupno javno dobro. Svoj kritičen odziv na novo uredbo bo skupina na dogodku dopolnila s predstavitvijo nekaterih svojih predlogov za izboljšave v sistemu urejanja prostora in graditve objektov, med drugim s predlogom optimizacije postopka pridobitve gradbenega dovoljenja.

Na ta način želi stroka sporočiti javnosti in novi vladi, da se oglaša v javnem interesu urejanja prostora in graditve objektov iz čuta strokovne odgovornosti in ne zaradi kakršnih koli ozkih poklicnih ali poslovnih interesov. Skupina OdP! se namreč strinja s potrebo po spremembah v sistemu urejanja prostora in graditve objektov in pristojnim to tudi vztrajno sporoča v vsakem od svojih odzivov.

Program dogodka

1. Stališče Odgovorno do prostora! do »Uredbe o razvrščanju objektov…« (Maja Simoneti, OdP)

2. Optimizacija postopka pridobitve gradbenega dovoljenja (Helena Kovač, ZAPS in Tomaž Černe, IZS, OdP)

3. Varstvo kmetijskih zemljišč  (Leon Kobetič, ZAPS, OdP)

4. Transparentnost pri spreminjanju zakonodaje in sprejemanju prostorskih aktov  (Marko Peterlin, IPoP, Mreža za prostor, OdP)

Skupina Odgovorno do prostora! že tri leta kritično spremlja vse posege v sistem urejanja prostora in graditve objektov. V svojih mnenjih dosledno opozarja, da so praktično vse posamezne spremembe zakonodaje in dokumenti, ki posegajo v sistem urejanja prostora in graditve objektov, neučinkoviti in tudi škodljivi, ker so premalo domišljeni in pripravljeni brez sodelovanja s strokovno in splošno javnostjo.

Po mnenju stroke sta enako pomembna postopek priprave novih rešitev kot njihova vsebina. Zadnji primer takega posega v sistem je »Uredba o razvrščanju objektov …«, ki je poleg stroke vznemirila tudi občine in državljane in bi, po prepričanju skupine OdP!, morala biti nemudoma odpravljena zaradi škodljivih posledic za stanje in razvoj v prostoru.

Prijazno vabljeni na predstavitev in pogovor!

Vabilo

Predlog poenostavljenega postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri