Kakšen program URBACT si želijo njegovi uporabniki?

URBACT Café postaja eden osrednjih dogodkov letnih konferenc programa URBACT, saj je zelo cenjen trenutek za neformalno izmenjavo in mreženje. Na zadnji letni konferenci so udeleženci s kolegi iz svojih držav razpravljali o možnostih za izboljšanje učinkovitosti programa pri podpori mestom in mestnim politikam po vsej Evropi. Tukaj povzemamo ključne predloge in poudarke razprav. 

Kaj je URBACT Café?

Udeleženci so razpravljali o treh vprašanjih:

1. Kateri so najpomembnejši izzivi, s katerimi se soočajo mesta v vaši državi? Kako je mogoče organizacijo projektov programa URBACT izboljšati, da bi ti bolje pomagali mestom pri reševanju teh problemov?

2. Na katerih področjih je treba mestne strokovnjake bolje usposobiti, da bi mestom pomagali prevesti izkušnje iz omrežij programa v konkretne ukrepe na terenu?

3. Kaj je mogoče v vaši državi storiti za širjenje izkušenj iz programa med širšo javnost in strokovnjake?

O svojih ugotovitvah so poročali na spletni strani konference, predstavljene pa so bile tudi na zadnjem plenarnem zasedanju konference.

Omrežja URBACT kot orodje podpore pri soočanju z urbanimi izzivi

Udeleženci so ugotavljali, da se glavni problemi mest na lokalni ravni dojemajo kot močno soodvisni. Trenutne razmere gospodarske stagnacije in nazadovanja povzročajo izstop vse večjega deleža prebivalstva iz trga dela, kar prispeva k skokoviti porasti razlik v dohodkih ter posledično povzroča družbene in prostorske delitve in neenakosti. Vse to se dogaja v razmerah pomanjkanja naravnih virov, kar zahteva bolj trajnosten razvojni model za mesta prihodnosti.

Večina udeležencev je priznala pomembno vlogo programa URBACT, ki od leta 2007 lokalne uprave učinkovito podpira pri oblikovanju celostnih in trajnostnih lokalnih politik ter pri tem uspešno združuje izmenjavo izkušenj na nadnacionalni ravni in sodelovanje s ključnimi lokalnimi deležniki. Učinkovitost te podpore bi lahko po mnenju udeležencev povečali na dva načina. Najprej je treba okrepiti povezavo med lokalnimi akcijskimi načrti in sredstvi, ki so na voljo na nacionalni in regionalni ravni. Naslednji ukrep je vzpostavitev platforme programa URBACT za izmenjavo izkušenj in usposabljanje za konkretno izvedbo načrtovanih aktivnosti. Veliko mest bo namreč v kratkem začelo z implementacijo lokalnih akcijskih načrtov in upoštevajoč nova orodja za trajnostni urbani razvoj v programskem obdobju 2014-2020 (Celostne teritorialne naložbe in Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) je povpraševanje po tovrstni platformi vedno večje.

Potrebe po usposabljanju

Pozitivni odzivi na ukrepe v zvezi z izobraževanjem in usposabljanjem, ki so jih v programu URBACT razvili v zadnjem letu, so bili prva točka razprave večine delegatov. Poletno univerzo programa URBACT za lokalne podporne skupine v Krakovu avgusta 2011 so izpostavili kot zgled za nadaljnje delo na področju izobraževanja in usposabljanja ter predlagali, da se ta projekt ponovno vzpostavi.

Udeleženci so predstavili široko paleto potreb, med katerimi so na prvem mestu veščine za upravljanje mesta, druga večja skupina pa so potrebe povezane s specifičnimi politikami in orodji.

Izboljšanje razširjanja rezultatov

Udeleženci so predlagali, da naj se za boljše razširjanje rezultatov projektov programa URBACT okrepi sodelovanje z obstoječimi akterji, kot so nacionalne ali regionalne mreže mest. Posebna orodja, kot so nacionalne točke obveščanja, so bile izpostavljene kot dobro izhodišče za razširjenje rezultatov. Vendar pa je več razpravljavcev poudarilo potrebo po več nacionalnih točkah obveščanja, s čimer bi zagotovili boljšo geografsko pokritost, ter okrepljeno širjenje vsebin namenjenih mestnim načrtovalcem in strokovnjakom.

Ko gre za učinkovitejše poročanje o izkušnjah programa URBACT širši javnosti se je udeležencem zdelo najbolj zanimivo orodje razvoj »nacionalnih mrež o urbanih vprašanjih«.

Po konferenci, v času, ko se je začel snovati program URBACT III, predstavljajo rezultati URBACT Caféja dragocen prispevek za oblikovalce politik in strokovnjake, ki sodelujejo pri pripravi naslednjega programa.

 

Preberite še:

Poročilo o URBACT Caféju – cel članek Melody Houk and Raffaele Barbato – spletna stran URBACT (ang, PDF)

Letna konferenca URBACT 2013 – spletna stran konference

Kaj je prinesla konferenca v Kopenhagnu?

Evropska mesta se lahko učijo iz ameriških in azijskih eksperimentov

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri