Sporočilo Odgovorno do prostora! predsednici vlade v zvezi s sporno uredbo

Skupina Odgovorno do prostora! je danes naslovila na predsednico Vlade RS sporočilo, v katerem jo prosi za hitro ukrepanje v zvezi s sporno uredbo: “Kot veste je bila nova ‘Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje’ sprejeta hitro, brez ustrezne strokovne preveritve in javne razprave ter v manj kot dveh tednih tudi že prvič spremenjena. Konkretna uredba je pravno, prostorsko in splošno družbeno gledano slab in za državo Slovenijo škodljiv dokument. Kolikor nam je znano je na to, da je uredba nesistemska, nezakonita in neustavna pred njenim sprejemom opozorila tudi Služba Vlade RS za zakonodajo v svojem mnenju pred samim sprejemom le-te. Skupina Odgovorno do prostora! vam, podprta s stališči s terena, iz občin in upravnih enot, zato predlaga, da vaša Vlada veljavnost uredbe nemudoma prekliče in prepreči škodljivo legalizacijo črnih gradenj in pretirano svobodo neevidentirane gradnje, ki jo uveljavlja uredba ter da se zaveže, da bo posegala v sistem urejanja prostora strokovno utemeljeno, pregledno in demokratično.”

Skupina na osnovi zbranih izkušenj tudi zagotavlja, da je pot do učinkovitih sprememb v urejanju prostora možna samo na tak način in je pripravljena pri tem nuditi vso potrebno strokovno podporo. Konkretno uredbo v praksi razume kot simptom pretiranega zanašanja slovenske politike na to, da je probleme v urejanju prostora mogoče rešiti formalno, s spremembami aktov, ukinitvijo določenih pravil ter izločanjem stroke in javnosti iz procesov sprejemanja odločitev. “Praksa dokazuje, da tak način dela vodi samo še v bolj neodziven sistem in v več malverzacij s prostorom in v razvrednotenje slovenskega prostora, ki predstavlja zmanjševanje razvojnega potenciala in ugleda Slovenije.”

Celotno sporočilo

 

OdP! so: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Inštitut za politike prostora, Inženirska zbornica Slovenije, Katedra za urbanizem Fakultete za arhitekturo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Zveza geodetov Slovenije, Zavod za prostorsko kulturo Trajekt, Društvo arhitektov Pomurja.

1 comment

  1. Naj se prosim predsednica vlade ne pozabi obrniti po mnenje tudi do zainteresirane siroke javnosti, preden se, spet enoznacno, podredi mnenju ene interesne skupine. Ce ze se bo kaj spreminjalo, naj se res naredi napredek. Naj se uvede nova namembnost zemljisc, tam, kjer bo po mnenju obcin to primerno – permakulturno zemljisce! Vecje moznosti posegov v prostor naj bodo delezni tisti, ki bi to poceli po okolju najprijaznejsih principih!

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri