Sodelovanje nevladnih organizacij pri pripravi Strategije razvoja Slovenije

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v četrtek, 14. marca 2013, potekal prvi sestanek neformalne delovne skupine nevladnih organizacij za pripravo Strategije razvoja Slovenije 2014-2020 (SRS). Na sestanku so odgovorni predstavniki MGRT predstavili način dela v zvezi s SRS, v nadaljevanju pa je pogovor tekel predvsem o načinu nadaljnjega sodelovanja v delovni skupini. Ker vlada izhodišč za strategijo še vedno ni potrdila, obenem pa pritiskajo roki priprave programskih dokumentov za novo finančno perspektivo EU, so predstavniki nevladnih organizacij izvedeli, da poteka priprava SRS sočasno s pripravo njegega izvedbenega dokumenta, Državnega razvojnega programa investicij (DRPI), ter tudi že s pripravo operativnih programov za uporabo evropskih sredstev. Glede načina sodelovanja podroben protokol ni bil opredeljen, napovedana pa je bila vzpostavitev interne spletne točke (‘sharepoint’), prek katere bo mogoče dostopati do vseh gradiv v pripravi in nanje tudi sproti podajati odzive in predloge. Napovedana je bila tudi naslednja tematska delavnica na temo podjetnosti, ki bo potekala 3.4.2013.

V januarju so bila pripravljena omenjena izhodišča za pripravo Strategije razvoja Slovenije 2014-2020, o katerih smo na naši spletni strani že pisali, in o katerih naj bi v naslednjih mesecih potekala javna razprava; razprava sicer zaradi dejstva, da vlada izhodišč še ni potrdila, nekoliko zamuja. Na nacionalni ravni je predvidenih 7 tematskih delavnic (prva je bila že izvedena konec februarja 2013), vzporedno pa bo tekla tudi razprava na regionalni ravni – predvidenih je dvanajst vladnih obiskov v regijah.

Na pobudo CNVOS je bil na seji Sveta za razvoj nevladnih organizacij sprejet predlog za aktivno sodelovanje nevladnih organizacij (NVO) pri oblikovanju strategije. Predlog so podprli tudi vladni člani sveta, v tednu dni pa je prišel tudi pozitiven odgovor MGRT, ki pripravlja strategijo. Dogovorjeno je bilo, da bodo v skupini sodelovali po 3 predstavniki za vsako od petih prioritet iz omenjenih Izhodišč, razen za najširšo – vključujoča družba – kjer jih bo 5. Na podlagi prioritet so bila tudi identificirana vsebinska področja, s katerih bi naj prihajali predstavniki. Med področji je tudi področje urejanja prostora, ki je bilo uvrščeno v prioriteto z naslovom »zeleno«. Ostale prioritete so še »znanje«, »podjetnost«, »vključujoča družba« ter »učinkovit javni sektor in pravna država«.

Namen neformalne delovne skupine NVO za pripravo Strategije razvoja Slovenije 2014-2020 naj ne bi bil le vključevanje nevladnih organizacij kot upravičencev projektov, ampak predvsem širši pogled na Strategijo razvoja Slovenije in premislek, ali gre razvoj v pravi smeri, kaj bi bilo potrebno še dodati ipd. Skupina naj bi tesno komunicirala z NVO sektorjem in se sproti usklajevala glede posameznih predlogov.

Delovna skupina je oblikovana tako, da vključuje 17 predstavnikov nevladnih organizacij. Predstavniki NVO so bili izbrani po dvostopenjskem postopku, ki ga je vodil CNVOS, in je vključeval tudi volitve. Za področje urejanja prostora sem bil v neformalno delovno skupino kot edini kandidat imenovan predstavnik Inštituta za politike prostora Marko Peterlin.

Usklajevanje predlogov NVO s področja urejanja prostora bo sicer potekalo v glavnem prek Mreže za prostor, ki povezuje NVO na tem področju, a bi ob tej priliki želel pozvati k sodelovanju tudi druge nevladne organizacije in lokalne pobude, ki delujejo na tem področju, da mi posredujejo svoje pripombe in predloge v zvezi s Strategijo razvoja Slovenije in novimi programskimi dokumenti na e-naslov mreza@ipop.si.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri