Varuhinja, ki je opozarjala na slabo vključevanje javnosti

Odhaja varuhinja človekovih pravic, ki je opozarjala na slabo stanje pri vključevanju javnosti v občinsko prostorsko načrtovanje. Od nevladnih organizacij s področij varstva okolja in urejanja prostora se je poslovila prejšnji torek v Okoljskem centru v Ljubljani.

Zadnje srečanje aktualne varuhinje človekovih pravic dr. Zdenke Čebašek Travnik, ki se ji v petek izteče mandat, z nevladnimi organizacijami s področja varstva okolja in urejanja prostora je potekalo 31. januarja 2013. Tema srečanja je bila ureditev na področju ravnanja z odpadki ter pravice krajanov, kadar postanejo sosedje odlagališč odpadkov. Tematiko sta predstavila predstavila Dušan Pichler, vodja pravno-sistemskega sektorja in Lucija Jukič-Soršak, podsekretarka v sektorju za okolje z Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Srečanja se je udeležilo veliko predstavnikov civilnih iniciativ, ki se borijo s konkretnimi odlagališči odpadkov v svoji bližini, in ki so izpostavili predvsem neučinkovitost inšpekcijskih služb. Tudi predstavnika Ministrstva za kmetijstvo in okolje nista predstavila kakšnih učinkovitih možnosti ukrepanja. Dušan Pichler je pri tem posebej izpostavil, da se mnogo obstoječih konfliktov, ki izvirajo iz postavitve nekega objekta v neprimerno okolje, začne s prostorskim načrtovanjem. Tega so se zavedali tudi udeleženci srečanja, vendar pa so opisali več primerov neuspešnega vključevanja v postopke prostorskega načrtovanja.

Varuhinja se je prejšnji torek v Okoljskem centru na Trubarjevi v Ljubljani ob zaključku svojega mandata posebej poslovila tudi od nevladnih organizacij s področja varstva okolja in urejanja prostora. Na srečanju je ponudila retrospektivni pogled na svoje delo na tem področju. Čas je primeren, da ga opravimo tudi sami. Z zadovoljstvom lahko ugotovimo, da je zakonsko pooblastilo, ki ga ima na tem področju ob angažiranem delu sodelavk izpolnjevala v večji meri kot prejšnji varuhi. Uvedla je redna mesečna srečanja s predstavniki nevladnih organizacij s tega področja, na katerih so se obravnavali različni problemi, predvsem pa je bil omogočen tudi dialog s pristojnimi predstavniki oblastnih organov, s katerimi nevladne organizacije sicer težko vzpostavijo stik. Tudi v svojih letnih poročilih je namenila veliko pozornost področju urejanja prostora, predvsem s kritičnim pogledom na slabo stanje vključevanja javnosti v občinsko prostorsko načrtovanje.

Na srečanju je varuhinja poudarila, da je sodelovanje s predstavniki civilne družbe za varuha pomembno, saj je na ta način v neposrednem stiku z realnimi problemi, ki pa se v državi, ki ni pravna država, težko rešujejo. Upamo, da se bo zastavljeno sodelovanje z nevladnimi organizacijami in predstavniki civilne družbe s področja varstva okolja in urejanja prostora nadaljevalo tudi pod okriljem nove varuhinje Vlaste Nussdorfer.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri