Kaj je prinesla konferenca v Kopenhagnu?

Decembra se je v Kopenhagnu odvijala osrednja letna konferenca programa URBACT “Cities of Tomorrow: Actions Today”. Na njej je aktivno sodelovalo več kot 400 predstavnikov mest, oblikovalcev politik in strokovnjakov, ki so prišli iz vseh koncev Evrope in zunaj nje ter zastopali 37 držav. To je bila za vse odlična priložnost za odkrivanje novih rešitev za ključne izzive, s katerimi se soočajo evropska mesta.

V času intenzivnih razprav o ciljih in proračunu Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 je prisotnost Johannesa Hahna, komisarja za regionalno in urbano politiko, služila kot jasen in dobrodošel dokaz, da je komisija zavezana delovanju v dobrobit mest. Hahn je na konferenci zagovarjal tezo, da bi morala imeti mesta še večji pomen v kohezijski politiki. Poudaril je tudi osrednjo vlogo programa URBACT pri spodbujanju celostnega in trajnostnega urbanega razvoja v prihodnjih letih.

Med plenarnimi zasedanji smo imeli priložnost skupaj s predstavniki Evropske komisije, Evropskega parlamenta, držav članic in mest pregledati stanje aktualnih razprav o kohezijski politiki za obdobje 2014-2020. Predmet razprav so bila tudi nova orodja Evropske komisije, ki nudijo mestom pomoč pri celostnem urbanem razvoju in spodbujanju participatornih procesov, kot so celostne teritorialne naložbe* (Integrated Territorial Investments – ITI) in lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost** (Community-led local development – CLLD).

Eden od vrhuncev konference je bil zagotovo panel o urbanem razvoju na drugih celinah, ki so ga predstavili mednarodni strokovnjaki, na čelu s Susan Fainstein, avtorico knjige The Just City (izšla julija 2011). Izzive, s katerimi se srečujejo evropska mesta, je bilo mogoče videti z drugega zornega kota, v primerjavi z izzivi mest po svetu. Strokovnjaki so predstavili zelo širok nabor mest in tematik, ki so segale od družbene polarizacije in upravljanja urbanih območij do okoljskih groženj. Danes se mesta v prvih vrstah bojujejo z vplivi gospodarske krize. Vse pogosteje se z vedno nižjimi sredstvi soočajo s težkimi družbenimi razmerami. Kaže se vedno večja potreba po razvijanju kreativnih javnih politik, ki bodo lahko dolgoročno delovale z relativno majhnimi finančnimi viri.

Na šestih delavnicah so imeli udeleženci priložnost razpravljati o praktičnih problemih mest in konkretnih rešitvah zanje, pri čemer so se nanašali na teme: »Upadanje mestnega prebivalstva«, »Več služb – boljša mesta«, »Podpiranje mladih z družbenimi inovacijami«, »Proti segregiranim mestom«, »Spodbujanje mobilnostne miselnosti« in »Energetska učinkovitost stavb«. URBACT Café, na katerem so se udeleženci spontano in neformalno pogovarjali v svojem lastnem jeziku, je bil za vsakega od nas priložnost, da poda svoj razmislek, kako lahko URBACT s pomočjo nadnacionalnih izmenjav in usposabljanj podpira mesta v prihodnje.

Velik uspeh konference je bila tudi pojavnost le-te na socialnih omrežjih. URBACT je sicer že dolgo aktiven na Facebooku, saj je profil zdaj že uveljavljen in združuje 1750 oboževalcev. URBACT je uspešen tudi na twitterju, kjer našim objavam sledi  1099 privržencev, nacionalne diseminacijske točke pa tvitajo v svojih nacionalnih jezikih. Velik digitalni preobrat pa se je zgodil v zadnjih mesecih, ko je URBACT intenzivneje deloval na socialnih omrežjih in med konferenco ponudil možnost tistim, ki se letne konference v Kopenhagnu niso mogli fizično udeležiti, da sledijo razpravi preko spleta in v njej sodelujejo. Poleg tega je bilo mogoče na spletni strani URBACT v živo spremljati prenos razprav. Na spletni strani konference so medtem že objavljena vsa gradiva – PowerPoint predstavitve, videi in rezultati delavnic so na tej povezavi.

Po letni konferenci URBACT zre v prihodnost proti naslednjemu programskemu obdobju Evropske unije 2014-2020. Naš naslednji velik dogodek bo URBACT poletna univerza v Vilni to poletje.

 

* Celostne teritorialne naložbe (Integrated Territorial Investments – ITI) 

Celostne teritorialne naložbe so orodje za izvajanje teritorialnih strategij na celosten način. Te naložbe niso ukrep ali prednostni podcilj operativnega programa. Namesto tega celostne teritorialne naložbe omogočajo državam članicam EU, da izvajajo operativne programe medsektorsko in pridobivajo sredstva iz številnih prednostnih osi enega ali več operativnih programov, s čimer zagotovijo izvajanje celostne strategije za posamezno območje. Obstoj celostnih teritorialnih naložb bo kot tak državam članicam zagotovil prilagodljivost v zvezi z oblikovanjem operativnih programov in jim omogočil učinkovito izvajanje celostnih ukrepov prek enostavnejšega dodeljevanja sredstev (Evropska komisija, več na tej povezavi). 

** Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (Community-led local development – CLLD) 

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, je posebno orodje za uporabo na podregionalni ravni, ki dopolnjuje druge razvojne podpore na lokalni ravni. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, lahko mobilizira in vključi lokalne skupnosti in organizacije, da prispevajo k doseganju ciljev Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast s spodbujanjem teritorialne kohezije in doseganja določenih ciljev politike. Glavna cilja predloga Komisije sta poenostaviti in razširiti uporabo lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, kot razvojnega orodja (Evropska komisija; več na tej povezavi).

3 comments

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri