Mesta prihodnosti se morajo pametneje lotevati ustvarjanja zaposlitev

Povzeto po spletni strani urbact.eu, prevod Petra Očkerl

Včeraj se je v Kopenhagnu pričela Letna konferenca programa URBACT. Udeleženci se izmenjave dobrih praks in rešitev ključnih izzivov, s katerimi se soočajo evropska mesta, lotevajo na različne načine. Med bolj interaktivnimi je set šestih delavnic, ki potekajo pod naslovom V iskanju trajnostnega urbanega razvoja – Lekcije iz URBACT mest in onstran (In Search of Sustainable Urban Development – Lessons from URBACT Cities and Beyond). Včeraj začet prvi krog se bo nadaljeval tudi danes. Priprave na delavnice so potekale v šestih tematsko različnih delovnih skupinah, ki so analizirale rezultate URBACT projektov in pripravile ključne ugotovitve, na katerih temelji diskusija na delavnicah. Končne ugotovitve bodo delovne skupine pripravile kot dodatke k poročilu Evropske komisije “Mesta prihodnosti”. V pričujočem članku Alison Partridge, koordinatorka sekcije Več zaposlitev, boljša mesta (More Jobs, Better Cities) opisuje delo svoje ekipe na temo zaposlovanja.

Katere projekte URBACT ste analizirali v sekciji Več zaposlitev (More Jobs)?

Pregledali smo vse URBACT projekte, ki imajo opraviti z zaposlovanjem in gospodarsko rastjo, največ pozornosti pa smo posvetili projektom ESIMeC, Creative Clusters, Urban N.O.S.E., My Generation in Open Cities. Analizirali smo tudi nekatere projekte programa INTERREG in pregledali nekaj dokumentov foruma OECD za lokalni razvoj gospodarstva in zaposlovanja (OECD LEED).

Kdo koordinira delovno skupino in kako ta deluje?

Koordinatorica delovne skupine sem jaz, osrednji del moje ekipe pa sestavljajo prof. Mike Campbell OBE, neodvisni strokovnjak za trg dela, Norbert Grasselli, madžarski strokovnjak na področju inovacij in ekonomije znanja, Daniel Garnier, britanski lokalni politik, specializiran za gospodarski razvoj in torej aktiven na terenu, Paul Soto, projektni vodja za zaposlovanje in rast pri URBACT-u ter Francesca Froy, višja analitičarka politik pri forumu OECD LEED. Imamo torej vrsto strategov z visokih pozicij, Norbert in Dan pa sta zadolžena za naš test realnosti!

Osrednja skupina se je trikrat ali štirikrat sestala v marcu. Razpravljali smo o rezultatih teoretičnega pregleda teh projektov. Daniel zastopa vodilnega partnerja, jaz pa sem glavna strokovnjakinja projekta ESIMeC, zato sva se seveda veliko ukvarjala s tem projektom.
Prav tako smo tekom leta na spletni strani URBACT objavili poziv k prispevkom, v katerem smo mesta prosili, da povejo, kako podpirajo in spodbujajo rast novih zaposlitev. Junija in septembra smo te prispevke in prakse obravnavali tako s strategi, oblikovalci politik in akademiki kot z izvrševalci mestnih politik iz vse Evrope.

Če povzamete, kaj so glavne ugotovitve vašega dela? Kako bo to koristilo drugim mestom?

Poskušali smo presoditi o nekaterih dilemah in kompromisih, s katerimi se mesta soočajo v času varčevanja. Zdaj je vse drugače kot je bilo prej in malo ljudi v svetu URBACT – še zlasti na področju zaposlovanja in gospodarske rasti – verjame, da se bomo kadarkoli vrnili v predhodno stanje. Zato poskušamo ugotoviti, kaj lahko mesta spremenijo, da bi podpirala in spodbujala rast novih delovnih mest.

Razvijamo tudi tridelni Okvir zaposlitvenih ukrepov za mesta (Framework for City Action on Jobs). V prvem delu, ki se nanaša na gospodarstvo in zaposlovanje, smo pozornost usmerili na to, kako lahko mesta spodbujajo nova delovna mesta z uporabo konceptov kot sta gospodarska raznovrstnost in pametna specializacija, torej, kako lahko v svojem mestu ustvarjajo podjetjem prijazno ozračje. Pregledali smo tudi sheme minimalnih plač in iniciative lokalne preskrbe.

Drugi del se osredotoča na ljudi in veščine, na pomembnost prisotnosti kvalificirane delovne sile v mestu in povezovanja nezaposlenih z zaposlovalci. V tretjem delu pa smo se posvetili interdisciplinarnim problemom, kot je močno in vsem dostopno znanje, participativno vodenje in dobre strukture vladovanja.

Glavno sporočilo je, da lahko mesta ogromno naredijo brez velikih stroškov, vendar morajo delovati veliko bolj premišljeno, da bi kaj dosegla. Gre za boljše razumevanje pokriznega sveta in zato potrebujemo nove politike in nove veščine. Vse mora biti bolj povezovalno, sodelovalno in celostno. Ne moremo nadaljevati znotraj bazena politik, znotraj katerega so mesta tradicionalno delovala.

Kako bodo vaše ugotovitve predstavljene na delavnici Več zaposlitev (More Jobs) na Letni konferenci URBACT?
Delavnico razumemo kot posvetovalni forum, pa tudi kot priložnost za zbiranje še več izkušenj in praks, ki jih imajo mesta. Za vsak del našega okvira politik imamo pripravljene štiri izjave. Mestne strokovnjake in oblikovalce politik bomo prosili, da le-te ocenijo na lestvici od »Na tem veliko delamo« do »Tega sploh ne počnemo«. Potem jih bomo na podlagi teh odgovorov prosili, naj povejo kaj več o tem, kaj počnejo oz. čemu se ne posvečajo in zakaj se ne. Prosili jih bomo, da delijo izzive, s katerimi se soočajo v svojih mestih.

Kdaj bo objavljeno vaše poročilo in v kakšni obliki ga lahko pričakujemo?

Naše poročilo Okvir zaposlitvenih ukrepov mest: Kako lahko mesta podprejo in spodbujajo rast novih delovnih mest v času po krizi? (Framework for City Action on Jobs: What Can Cities Do to Support and Grow New Jobs in the Recovery?) bomo objavili spomladi. Trudimo se, da bi bilo poročilo čim krajše, saj se nam zdi zelo pomembno, da je za strokovnjake in oblikovalce politik zapisano kratko in jedrnato ter tako lažje berljivo.

1 comment

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri