Letna konferenca URBACT: od krize do inovacij

Povzeto po spletni strani urbact.eu, prevod Petra Očkerl

Na pravkar odvijajoči se Letni konferenci URBACT v Kopenhagnu poleg delovne skupine Več zaposlitev (More Jobs) v Kopenhagnu svoje rezultate predstavlja tudi ostalih pet skupin, ki so tekom leta analizirale rezultate URBACT projektov. Strinjajo se, da je splošna uporabnost rezultatov URBACT projektov posledica dolgotrajnih prizadevanj, ki so se že začela obrestovati. Delovne skupine so pripravile priporočila o družbenih inovacijah. Kot pravi Sally Kneeshaw iz sekcije Mobilnostna miselnost (Mobility Mindsets) so ti ukrepi kot lepilo, ki povezuje urbane prioritete.

Spodbujanje mobilnostne miselnosti

Delovna skupina je preučila projekte Electric Vehicles in Urban Europe, Active Travel in ENTER.HUB.»Raziskovali smo nov koncept mobilnosti povezan z družbeno vizijo mesta, v katerem mobilnostni ukrepi delujejo kot lepilo, ki povezuje urbane prioritete« pravi koordinatorica Sally Kneeshaw. Izpostavlja, da lahko učinkovito mobilnostno načrtovanje povezuje deprivilegirane soseske s potrbnimi zaposlitvami in storitvami.

»Ta nova mobilnost je zgrajena na sistemskem, celotnem pristopu, v katerem morajo mestni deležniki stopiti skupaj, doseči konsenz in najti skupne rešitve« pravi. »Zahteva mobilnostno miselnost in dolgoročno vizijo.«

Energetska učinkovitost stavb

Koordinator te delovne skupine je Antonio Borghi, ki je vodilni strokovnjak URBACT projekta LINKS, zato je skupina seveda uporabila tudi to študijo o obnovi stavb kulturne dediščine. Prav tako so upoštevali rezultate projektov CASH in HerO. »Proces kapitalizacije se nenehno odvija« pravi Antonio Borghi »in zdi se kot nujen proces za mesta. Na naši delavnici na Letni konferenci URBACT bomo poudarili, da je energijska obnova stavbnega fonda lahko pogon za ekonomski, družbeni in okoljski trajnostni razvoj.«

Podpiranje mladih z družbenimi inovacijami

Ena od treh delovnih skupin, ki poudarja družbene probleme evropskih mest, se ukvarja s problematičnimi mladimi. Posvetila se je analizi rezultatov URBACT projektov Co-Net, My Generation, PREVENT, TOGETHER in Roma-Net.
Eddy Adams, koordinator skupine, pravi, da medtem ko se mesta spričo proračunskih rezov trudijo podpirati najbolj marginalizirane družbene skupine, nekateri krizo prepoznavajo kot priložnost za spodbujanje družbenih inovacij. “Podpora nekaterim najbolj ranljivim skupinam z malo viri je izziv, ki ga delimo” pravi. Mesta, ki se spopadajo s tem izzivom razvijajo nov model državljanskega vodenja, za katerega so značilna nova delovna razmerja in pripravljenost za tveganja.

Proti segregiranim mestom

Ta delovna skupina se je posvetila štirim posameznim mestom, ki so obravnavana v projektih URBACT. Koordinator Iván Tosics pojasnjuje: “Dve od izbranih mest, Malmö in Berlin, spadata med države, kjer je država blaginje še močna in delitev mesta na premožnejša in revnejša območja še ni tako razvita. Francija je pri tem manj uspešna, kar kaže primer Lyona s suburbanim območjem Vaulx-en-Velin. Medtem ko je Neapelj s svojo Scampio eno najbolj segregiranih območij v Evropi.« Tosics upa, da bo delavnica pokazala, da so manj segregirana mesta uspešnejša pri večini področij življenja. »Segregacija naredi revne nevidne« pravi, »zato je potrebno poleg izboljševanja stanja v getih vzpostavljati povezave med premožnejšimi in revnejšimi območji«.

Upadanje mestnega prebivalstva

Pri obravnavi kompleksnih problemov, ki povzročajo upadanje prebivalstva, vključujoč nizko rodnost, staranje prebivalstva in migracije, je ta delovna skupina črpala iz projektov, kot je Active A.G.E. Hans Schlappa, organizator delavnice v Kopenhagnu, pravi, da se bodo osredotočili na tri ključne točke: (1) preurejanje fizične infrastrukture, kot je ravnanje z zapuščenimi stavbami, (2) prilagajanje storitev, da so primerne za potrebe starajoče se populacije in (3) ponovno zamišljanje mesta. »Težko je sprejeti dejstvo, da tvoje mesto nazaduje in razviti novo vizijo, ki ustreza prebivalcem. To je sicer manj očiten vendar zelo pomemben izziv za mesta“ pravi Hans Schlappa.

1 comment

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri