Krajinska politika Slovenije

Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani letos praznujejo 40 let študija krajinske arhitekture. Praznovanje bodo obeležili s konferenco, s katero želijo v času napovedanih sprememb okoljske in prostorske zakonodaje vzpodbuditi razpravo o prostorskih politikah, še posebej o krajinski politiki, ki kljub ratificirani Evropski konvenciji o krajini ostaja nedorečena. Krajina je prostor, kot ga zaznavamo ljudje,…

Urbani laboratorij – Koper živi?

Urejanje javnega prostora v mestu postaja zaradi različnih dejavnikov domena privilegiranih posameznikov. Javnost je na ta način iz javnega prostora izvzeta, postaja le nemi opazovalec radikalnih posegov ekonomskih in političnih prostorskih preobrazb.  Projekt čezmejnega sodelovanja S.HO.W. – Mapiranje in razvoj scenarijev javnega prostora Kopra se osredotoča na razvoj različnih učinkovitih načinov vključevanja prebivalcev, uporabnikov mesta,…

Kakšna je preventiva pred vedno pogostejšimi naravnimi nesrečami?

Vode se umikajo, grozijo plazovi Po podatkih Regijskih centrov za obveščanje se je v Sloveniji med 4. in 7. novembrom sprožilo 18 takih plazov, da so ljudje na pomoč poklicali 112, uprava za zaščito in reševanje pa je aktivirala svoje pripadnike, da so pomagali ljudem reševati premoženje in življenje. Po vsakem večjem deževju se povsod…

Priprava nove Strategije razvoja Slovenije naj vključi prostorsko razsežnost

Skupina Odgovorno do prostora! se je odzvala na poziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo k podaji predlogov za pripravo nove Strategije razvoja Slovenije in razvojnih programov za obdobje 2014-2020. Skupina v skladu s svojim poslanstvom pristojne opozarja na dejstvo, da so prostorske razsežnosti razvoja v  Sloveniji prevečkrat spregledane in izraža pričakovanje, da bodo v…

Vetrne elektrarne napovedujejo novo prakso usklajevanja interesov v prostoru

V Dnevniku je danes mogoče prebrati članek o študiji DOPPS, ki ugotavlja, da je v Sloveniji območij za nemoteno gradnjo vetrnih elektrarn dovolj, in o predlogu DOPPS za  korekcijo Nacionalnega energetskega programa za obdobje do leta 2030, s katero bi iz njega izločili sedem odstotkov potencialnih območij za gradnjo vetrnih elektrarn. Bralec iz prispevka izve,…

Primeri dobre prakse na področju urejanja krajine v Sloveniji

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije je ob 20-letnici svojega delovanja in ob 40-letnici študija krajinske arhitekture v Sloveniji pripravilo razstavo Krajinska politika Slovenije. Otvoritev bo 15. novembra ob 19.30 uri v Hiši arhitekture na Vegovi 8 v Ljubljani. Namen razstave je na primerih dobre prakse na področju urejanja krajine v Sloveniji pokazati, da je s kakovostnim…

Danes za jutri: bivalne, poslovne medgeneracijske kooperative

Cilj posveta je omogočiti soočenje mnenj o možnih oblikah medgeneracijskega sodelovanja pri aktiviranju slabo izkoriščenih stanovanjskih in kmetijskih površin v obliki zadružnih poslovnih modelov, ki povezujejo medgeneracijske interese. Združujemo se in investiramo tudi v medgeneracijske kooperative, da bi zagotovili nova delovna mesta za mlade, za varnejšo starost. Čas je za tako družbeno spremembo, ki daje,…

Kako zagotoviti dolgoročne učinke projektov URBACT?

Projekt Roma-Net v okviru programa URBACT, ki ga vodi mesto Budimpešta, se osredotoča na integracijo romskega prebivalstva. Pri vključevanju ene najbolj depriviligiranih in socialno izključenih družbenih skupin so ključnega pomena čim boljši izkoristek osvojenih lekcij in dolgoročni učinki aktivnosti. Deset partnerskih mest je zato na srečanju v Torrentu v Španiji razpravljalo o tem, katere trajne…

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri