Odziv Odgovorno do prostora! na zakon, ki ga predlagajo poslanci

Skupina Odgovorno do prostora! je posredovala Predsedniku Državnega zbora RS in drugim pristojnim sporočilo, v katerem poziva pobudnike k umiku predloga za spremembo zakona o prostorskem načrtovanju, konkretno ZPNačrt-C (povezava na besedilo predloga zakona), iz zakonodajnega postopka. Pobudniki so spremembo opredelili kot manj zahtevno spremembo zakona in jo posredovali Državnemu zboru RS v skladu s poslovnikom Državnega zbora v skrajšan zakonodajni postopek.

Predlog poslancev se nanaša na 29. člen zakona o spremembah in dopolnilih zakona o prostoroskem načrtovanju ZPNačrt-B, ki je bil sprejeta letos poleti (UL RS 57/12). Člen, na katerega spornost je stroka opozarjala že poleti, omogoča občinam, ki še niso sprejele občinskih prostorskih načrotv, da lahko do sprejetja le tega oz. najkasneje do 1. januarja 2015, dopustijo manjšo širitev območij stavbnih zemljišč zaradi gradnje posamičnih objektov na pobudo posamičnega investitorja neposredno s sklepom občinskega sveta. Sprememba, ki jo predlagajo poslanci z ZPNačrt-C, razširja to pravico do spreminjanja območij namenske rabe mimo standardnega postopka tudi na občine, ki že imajo sprejete občinske prostorske načrte.

Skupina Odgovorno do prostora! hkrati pobudnikom spremembe predlaga, da od ministra pristojnega za prostor zahtevajo :

– da javno objavi podatke o tem v katerih občinah po sprejetju OPN še vedno primanjkuje prostora za širitev gospodarskih dejavnosti ter bilanco plansko določenih in še nepozidanih površin po posameznih vrstah osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora na območjih stavbnih zemljišč;

– da javno poroča, katero ministrstvo je na podlagi katerega zakona v postopku priprave OPN zavrnilo predloge občin za širitve s povzetkom razlogov za zavrnitev, ki so pripeljali do pomanjkanja prostora za razvoj gospodarskih dejavnosti;

– da se javno opredeli do predlogov strokovne javnosti, ki jih je minister prejel z dopisom “Seznanitev s stališči stroke do sprememb prostorske zakonodaje z dne 8.6.2012”.

Skupina zavrača dejstvo, da poslanci državnega zbora sami pišejo predloge strokovno najzahtevnejših zakonodajnih sprememb, medtem ko je minister, pristojen za prostor javno napovedal strokovno celovito spremembo ZPNačrt do jeseni 2012 in je Vlada RS to spremembo uvrstila tudi v Normativni program dela za leto 2012 in je kot običajno odziv posredovala tudi medijem v upanju, da bodo na problematičnost predlagane spremembe opozorili širšo javnost. Na predlog zakonske spremembe pa je skupina opozarila tudi komisijo za preprečevanje korupcije, ker je ta izrazila zanimanje za spremembe prostorske zakonodaje že v času zadnjih njenih sprememb letos poleti.

Pismo Predsedniku Državnega zbora RS

Mnenje Mreže za prostor

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri