Načrtovanje za hojo in kolesarjenje v majhnih in srednje velikih mestih

Barbara Kulmer, koordinatorica projekta Active Travel Network za mesto Weiz, opisuje, zakaj pomeni zaključek projekta šele začetek.

Zakaj gre pri vašem projektu in katera mesta so vanj vključena?

Projekt je namenjen zmanjševanju prometnih zamaškov v majhnih in srednje velikih mestih, ki jih povzročajo avtomobili, običajno z enim potnikom. Projekt želi prebivalce partnerskih mest spodbuditi k pogostejši hoji ali kolesarjenju po vsakdanjih poteh. Možnosti za preusmeritev ljudi od vožnje z avtomobilom k hoji ali kolesarjenju je v majhnih in srednje velikih mestih zelo veliko, saj je približno polovica vseh poti, ki jih ljudje opravijo z avtomobilom, krajša od 5 kilometrov.

V projekt Active Travel Network je vključenih osem partnerjev, od tega sedem mest in en akademski partner: Weiz (Avstrija), Novara (Italija), Riccione (Italija), Serres (Grčija), Sebes (Romunija), Norderstedt (Nemčija), Skanderborg (Danska), Ljutomer (Slovenija) in Univerza v Gradcu (Avstrija).

Kateri so cilji projekta?

Glavni cilj je odločevalce in načrtovalce prepričati, da sta za prostorsko načrtovanje in mestni proračun hoja in kolesarjenje prav tako pomembna kot avtomobilski in javni promet. Drugi pomemben cilj je vzpostavitev Lokalnega akcijskega načrta na temo nemotoriziranega prometa. S projektom pa želimo tudi dokazati, da lahko upravljanje mobilnosti razreši prometne probleme z relativno nizkimi stroški. Prav tako poskušamo zagotoviti finančna sredstva za implementacijo vsaj dela Lokalnega akcijskega načrta.

Kako pristopate k upravljanju mobilnosti?

Partnerji in člani njihovih Lokalnih podpornih skupin so spoznavali potenciale upravljanja mobilnosti, ki zajema organizacijo, oglaševanje, informiranje in ozaveščanje javnosti, seznanjali so se z uravnoteženostjo stroškov in koristi pri izvajanju teh ukrepov ter z načini, kako te ukrepe uporabiti  v kombinaciji z infrastrukturnimi posegi.

Najpomembnejši izmed naštetih ukrepov je organizacija kampanj za ozaveščanje in promocijo primerov dobrih praks, s katerimi želimo ljudi motivirati za hojo in kolesarjenje namesto uporabe avtomobila. V zadnjih treh letih so vsi projektni partnerji izvedli uspešne kampanje za ozaveščanje javnosti. Tovrstne dejavnosti močno vplivajo na vsakdanje navade ljudi in mnogo ljudi nam je uspelo spodbuditi k »mehki« mobilnosti.

Kaj so bili cilji vaše zaključne konference?

Z zaključno konferenco smo želeli projektne partnerje spodbuditi k prizadevanjem za zmanjševanje motoriziranega prometa v svojih državah tudi v prihodnosti. Projekt Active Travel Network naj bi deloval kot zagon za prihodnje delovanje na tem področju.

Kdaj in kje je potekala konferenca ter kdo so bili udeleženci?

Zaključna konferenca je potekala 6. novembra 2012 v galeriji Kunsthaus v avstrijskem mestu Weiz. Sodelovali bodo predstavniki različnih občin, meščani, člani Lokalnih podpornih skupin, deležniki, prometni strokovnjaki, ključni odločevalci na regionalnem, državnem in evropskem nivoju ter tudi mladi iz lokalne tehnične fakultete.

Kaj je bilo na konferenci posebnega kar se tiče oblik aktivnosti in programa?

Ključni govorci so govorili o potrebi po povečanju nemotoriziranega prometa. Na posebnih stojnicah, imenovanih »walk shops«, so bile na voljo informacije o stanju prometa v Weizu ter predstavljeni problemi, ki smo jih že rešili in tisti, s katerimi se še vedno spopadamo. To je privedlo do koristne izmenjave idej in znanja med projektnimi partnerji. Poleg tega smo pripravili ogled mesta peš in s kolesom.

Vsi partnerji so predstavili svoje Lokalne akcijske načrte, v katerih so opisali, po katerih korakih bodo dobre prakse, ki so jih opazili v drugih regijah, uvozili v domače okolje ter izpostavili lokalne izzive, s katerimi se bodo morali soočiti pri njihovem uresničevanju.

Kaj pričakujete od tega dogodka?

Pričakujemo, da je imela zaključna konferenca močan motivacijski učinek na vse projektne partnerje. Upamo, da bodo v prihodnjih letih nadaljevali z lobiranjem za nemotoriziran promet.

Kaj mislite, da bo dolgoročna zapuščina tega projekta?

Mednarodna izkušnja bo privedla k boljšemu razumevanju prometnih problemov v različnih evropskih državah. Poleg tega bodo vsi partnerji kompetentni za promocijo nemotoriziranega prometa in s tem povezanih ukrepov. In nenazadnje, ko bodo Lokalni akcijski načrti, ki so jih oblikovali posamezni partnerji, uresničeni bodo posledice projekta v posameznih mestih trajne.

Okrepili smo pristop mobilnostnega upravljanja, s tem ko smo dokazali, da za reševanje prometne problematike v naših mestih ni vedno potrebnih veliko finančnih vložkov. Odpravljanje navezanosti ljudi na avtomobile je dolgoročno gledano edini smiselni ukrep, ki ga lahko izvedejo občine.

Več :

Active Travel Network – URBACT spletna stran (ang)

Zaključna konferenca projekta Active Travel Network – URBACT spletna stran (ang)

Active Travel Network – Dnevni red zaključne konference  – URBACT spletna stran (ang)

2 comments

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri