Krajinska politika Slovenije

Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani letos praznujejo 40 let študija krajinske arhitekture. Praznovanje bodo obeležili s konferenco, s katero želijo v času napovedanih sprememb okoljske in prostorske zakonodaje vzpodbuditi razpravo o prostorskih politikah, še posebej o krajinski politiki, ki kljub ratificirani Evropski konvenciji o krajini ostaja nedorečena.

Krajina je prostor, kot ga zaznavamo ljudje, je dosežek delovanja in medsebojnega vplivanja naravnih dejavnikov in človekovih dejavnosti. V krajinah prebivamo, jih s svojim ravnanjem in delovanjem spreminjamo, preoblikujemo, negujemo in vzdržujemo. Krajine imajo večplastno kulturno, okoljsko, družbeno socialno, naravovarstveno, dediščinsko in gospodarsko vlogo. So del posameznikove in narodove identitete. Varstvo, upravljanje in načrtovanje krajin je pravica in obveznost vsakogar izmed nas, splošna načela, strategije in smernice pa naj bi bile izražene v Krajinski politiki, katere sprejem državam podpisnicam nalaga Evropska konvencija o krajini.

Na konferenci Krajinska politika prostora bodo predstavljene ključne vsebine prehojene poti krajinskega planiranja v Sloveniji, usmeritve Sveta Evrope, primera iz Španije in Nemčije, izkušnje, priložnosti in odgovornost izvajanja Evropske konvencije o krajini v Sloveniji, pomen sodelovanja z javnostmi ter vključevanja lokalnih skupnosti. V zaključku konference bodo izoblikovana izhodišča za pripravo Krajinske politike Slovenije.

Konferenca je namenjena prostorskim načrtovalcem, zaposlenim v občinskih službah za urejanje prostora in varstvo okolja, zaposlenim pri nosilcih urejanja prostora, študentom in pedagogom. Konferenca bo v petek 23.11.2012 v prostorih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, Ljubljana. Podrobnejši program in informacije glede prijave bodo na voljo do 20.10.2012.

Konferenco bo spremljala razstava študentskih del in projekcija razstave ob 20-letnici Društva krajinskih arhitektov Slovenije, ki bo na na ogled v Hiši arhitekture (Vegova 8, Ljubljana) v času od 15. 11. do 7. 12. 2012.

Prijava je obvezna. Obrazci so dosegljivi preko elektronske pošte krajinska.politika@bf.uni-lj.si do 9.11.2012.
www.bf.uni-lj.si/krajinska-arhitektura
T: 01 320 30 63 (Nadja Penko Seidl)

1 comment

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri