Priprava nove Strategije razvoja Slovenije naj vključi prostorsko razsežnost

Skupina Odgovorno do prostora! se je odzvala na poziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo k podaji predlogov za pripravo nove Strategije razvoja Slovenije in razvojnih programov za obdobje 2014-2020. Skupina v skladu s svojim poslanstvom pristojne opozarja na dejstvo, da so prostorske razsežnosti razvoja v  Sloveniji prevečkrat spregledane in izraža pričakovanje, da bodo v nove razvojne dokumente vgrajeni konkretni prostorsko razvojni cilji navezani na nujno predhodno oceno stanja v prostoru ter na napovedano prenovo Strategije prostorskega razvoja Slovenije.

Svoja pričakovanja v zvezi s poudarjanjem prostorske perspektive razvojnih programov skupina opira tudi na skupni evropski prostorski okvir politik, določen v dokumentih European Spatial Development Perspectives (1999), Territorial Agenda of the European Union (2007), ki se opira na prvega, ter na Territorial Agenda of the European Union 2020 (2011), ki je vsebinska nadgradnja predhodnega, in je sinhronizirana s krovno strategijo “Europe 2020”. Skupina v izjavi ponavlja svoja pričakovanja glede šestih nujnih ukrepov v urejanju prostora, ponuja pripravljenost posameznikov in organizacij za sodelovanje pri pripravi novih dokumentov  ter izraža upanje, da elektronsko posvetovanje z javnostjo ne bo v celoti nadomestilo možnosti za širšo strokovno in javno razpravo o novih dokumentih.

Odziv skupine ‘Odgovorno do prostora!’

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri