Evropska mesta v urbanem svetu

Kakšna bodo mesta prihodnosti? Kaj lahko mestni načrtovalci danes prispevajo k uspešni, vključujoči in trajnostni prihodnosti? To bosta ključni vprašanji na Letni konferenci URBACT , odgovori nanju, podani na plenarnih zasedanjih in delavnicah, pa bodo podprti z izkušnjami projektov URBACT  v evropskih mestih. Toda debate se ne bodo osredotočale zgolj na Evropo in eno od…

Od električnih vozil do Romov

Devet projektov programa URBACT v teh mesecih končuje svoje aktivnosti z zaključnimi konferencami. To jesen sta jih poleg projekta Active Travel Network (več o zaključni konferenci tega projekta) pripravila še dva ‘nizkoogljična’ projekta v okviru programa URBACT. Končni dogodek projekta Electric Vehicles in Urban Europe (EVUE) je potekal 4. oktobra v Londonu. Zbralo se je…

Poslanci izključujejo javnost iz odločanja o širjenju zazidljivih območij

Trajne posledice po hitrem postopku S spreminjanjem zakona o prostorskem načrtovanju iz nekaterih postopkov spreminjanja namembnosti zemljišč poslanci ne izključujejo le strokovne in širše javnosti, temveč uveljavljajo tudi neenakost ljudi pred zakonom, pravijo prostorski strokovnjaki. Javnost naj ne bi imela več besede pri širjenju industrijskih, kmetijskih, turističnih ali rekreacijskih objektov na sosednja nezazidljiva zemljišča. Če…

Urbana agenda v Italiji: nazaj v prihodnost

Italija ima 25 let po zaprtju ministrstva, odgovornega za probleme urbanih območij, ki je prenehalo delovati 1987, novo institucionalno strukturo za koordinacijo urbanih politik na nacionalni ravni, imenovano CIPU (Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane). Nastanek CIPU uživa trdno podporo obeh glavnih političnih opcij in je tako trenutno ena pomembnejših strateških potez vlade Maria Montija,…

Zeleni razvojni preboj kaže smer naprej

Država naj investicije usmeri v zeleni razvojni preboj Slovenija bo imela v novi finančni perspektivi 2014–2020 možnost pridobiti več milijard evrov namenskih razvojnih sredstev iz evropskih skladov. »To bodo v prihodnjih letih naša edina razpoložljiva sveža razvojna sredstva. Kako jih bomo uporabili, pa bo določila strategija razvoja Slovenije,« je nedavno opozorila skupnost državljanov Tretji člen….

Odprto pismo stanovalcev Fondovih hiš ljubljanskemu županu

Spoštovani gospod župan Zoran Janković! Mestna občina Ljubljana je izdala sporočilo za javnost, da se pridružuje prizadevanjem etažnih lastnikov pri urejanju parkiranja na Gotski ulici v Ljubljani, ker je prepričana, da gre za samovoljni poseg v njihovo lastninsko pravico in da so bile vknjižbe s strani Gipossa na podlagi tretjega člena zakona o lastninjenu nepremičnin v…

Odziv Odgovorno do prostora! na zakon, ki ga predlagajo poslanci

Skupina Odgovorno do prostora! je posredovala Predsedniku Državnega zbora RS in drugim pristojnim sporočilo, v katerem poziva pobudnike k umiku predloga za spremembo zakona o prostorskem načrtovanju, konkretno ZPNačrt-C (povezava na besedilo predloga zakona), iz zakonodajnega postopka. Pobudniki so spremembo opredelili kot manj zahtevno spremembo zakona in jo posredovali Državnemu zboru RS v skladu s poslovnikom…

Ljutomer spodbuja mehko mobilnost v okviru evropskega projekta Active Travel Network

Mehki načini mobilnosti so ključ do trajnostne prihodnosti evropskih mest, saj rešujejo probleme prometnih zamaškov in dobro vplivajo na zdravje meščanov. Vsi poznamo priljubljene sisteme izposoje koles v velikih evropskih mestih kot so Kopenhagen, Paris in London, ker so njihova ureditev, uporaba in uspeh množično zastopani v medijih. Kako pa je v majhnih in srednje…

Načrtovanje za hojo in kolesarjenje v majhnih in srednje velikih mestih

Barbara Kulmer, koordinatorica projekta Active Travel Network za mesto Weiz, opisuje, zakaj pomeni zaključek projekta šele začetek. Zakaj gre pri vašem projektu in katera mesta so vanj vključena? Projekt je namenjen zmanjševanju prometnih zamaškov v majhnih in srednje velikih mestih, ki jih povzročajo avtomobili, običajno z enim potnikom. Projekt želi prebivalce partnerskih mest spodbuditi k…

Bruselj zanima nova vpadnica po Barju

Bruselj opazuje škofljiško obvoznico Evropska komisija je pred kratkim zahtevala obsežno poročilo o nameri Slovenije glede obeh variant po Barju, saj naj bi zaradi pritiskov lokalnih skupnosti gradila cesto skozi območje Nature 2000, to je posebno varstveno območje Barja.»Slovenija je pripravila obsežne odgovore z vsemi pojasnili o postopku in v nekaj mesecih pričakuje odgovor Evropske…

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri