Urbana regeneracija stanovanjskih sosesk

Večina evropskih držav se v zadnjem desetletju sooča z nujnostjo prenove stanovanjskega fonda iz druge polovice 20. stoletja. Številne v sodelovanju z mestnimi upravami razvijajo celovite strategije regeneracije stanovanjskih naselij in jih vključujejo v državne stanovanjske politike in mestne razvojne programe. Strategije vključujejo poleg prenove stavb, zunanjega prostora, energetske in ekološke sanacije tudi reševanje socio-ekonomskih…

Funkcionalne regije: izziv prihodnjega razvoja Slovenije

V torek, 23.10.2012 bo v Svečani dvorani na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Univerze v Ljubljani potekala okrogla miza z naslovom “Funkcionalne regije – izziv prihodnjega razvoja Slovenije”, na kateri bo predstavljena istoimenska znanstvena monografija v luči priprave nove generacije regionalnih razvojnih programov in najnovejših razvojnih izzivov Slovenije. Monografijo, ki prinaša številne nove ugotovitve in…

Plakatopolis – je javni prostor res naš?

Prostovoljna civilna iniciativa Plakatopolis se zavzema za ureditev obstoječega stanja na področju zunanjega oglaševanja v Ljubljani. V okviru Meseca oblikovanja bo v so-organizaciji z Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije pripravljena okroglo mizo na temo zunanjega oglaševanja, na kateri bo osvetljen problem množičnosti oglasnih mest v javnem prostoru, njihov učinek na mesto in meščane ter njihovo upravičenost. K sodelovanju na okrogli mizi so povabljeni predstavniki različnih področij, ki so s temo tesno povezani….

Odprta inovativnost v evropskih mestih

Strategija Evropa 2020 in “Innovation Union” Evropske Komisije  predlagata novo definicijo inovacij, ki je zastavljena širše od stare, linearne, na tehnologiji zasnovane definicije. Odprt koncept inovativnost se zdi edini način za ustvarjanje nove rasti in delovnih mest ter za soočanje z novimi družbenimi izzivi kot so podnebne in demografske spremembe. Kako lahko mesta podpirajo odprt…

Zrežirana debata

Tema Zrežirane debate bodo pogledi na ustvarjanje v slovenskem filmskem svetu s poudarkom na različnosti možnih poti pri povezovanju ustvarjalnosti in ekonomskih faktorjev. Kako lahko mlad ustvarjalec začne služiti s tem kar počne? Kako ekonomski faktorji vplivajo na samo ustvarjanje? Kje vidijo prihodnost filmskega/video medija? Svoja videnja bodo podajali štirje mladi filmski in video ustvarjalci, ki s svojim…

Natečaj Polje III in parkirni normativi v OPN MOL

Načrtovanje kompleksa večstanovanjskih stavb z neprofitnimi najemnimi stanovanji je kompleksna in zahtevna naloga. Gre namreč za močno reguliran in togo določen program. Površina stanovanj je predpisana, njihova struktura je določena s potrebami investitorja. Hkrati je treba načrtovati z veliko mero skrbnosti pri porabi javnih sredstev za določen namen in izpolnjevanje poslanstva stanovanjskega sklada MOL. Stanovanje…

Umetnost in mesto

Bunkerjev oktobrski debatni večer bo namenjen pogovoru o mestih in mestnih četrtih kot prostorih, ki v meščanih spodbujajo ustvarjalnost in jih navdihujejo, v njih porajajo ideje in jih spodbujajo k sooblikovanju lastnega okolja. Umetnost kot iniciatorka pozitivnih sprememb in trajnih izboljšanj. Primere takšnih dobrih praks bomo lahko videli na razstavi Mesto pripoveduje, ki poteka v…

Je energija že luksuz?

Energija postaja luksuz Nižanje cen zemeljskega plina je te dni ob vseh (napovedanih) podražitvah ena redkih dobrih novic za slovenska gospodinjstva. A tudi ta novica zbledi, če jo primerjamo s podatkom, da so se od lanskega do letošnjega septembra cene tega energenta v povprečju najprej dvignile za več kot 30 odstotkov, preden so začele padati…

Uspešna danska mesta

Eno izmed gospodarskih zgodb o uspehu v Evropi zadnjih dvajsetih let predstavljajo danska mesta, ki ponujajo privlačen način življenja. Kljub temu se na področju urbanega razvoja še vedno soočajo z nekaterimi izzivi. Kot partnerji v projektih URBACT sodelujejo štiri danska mesta, prestolnica Kopenhagen pa bo gostila URBACT letno konferenco (3. in 4. december 2012). Aalborg…

Prijave na letno konferenco URBACT v Kopenhagnu

URBACT bo 3. in 4. decembra 2012 v Kopehnagnu na Danskem organiziral letno konferenco “Cities of Tomorrow: Action Today”. Strokovni delavci, oblikovalci politik in strokovnjaki iz celotne EU bodo predstavili rešitve za izzive, s katerimi se soočajo mesta v EU. Na spletni strani konference je podroben program, glavne teme in točke razprave, informacije o govornikih,…

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri