Kako se bodo določala zemljišča za gradnjo?

Skupnost občin Slovenije je v petek na svoji spletni strani objavila, da je v predhodno medresorsko usklajevanje prejela predlog Pravilnika o določanju zemljišč za gradnjo. Predlog je Skupnosti občin posredovalo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, pripravila pa sta ga Geodetska uprava RS in Direktorat za prostor. Pravilnik v prvem členu navaja, da naj bi po uveljavitvi opredeljeval način določitve zemljišč za gradnjo stavb za namene množičnega vrednotenja nepremičnin.

Seveda pa pravilnik vpliva tudi na občinsko prostorsko načrtovanje. Zemljišča za gradnjo stavb so namreč skladno s predlogom pravilnika stavbna zemljišča, določena v občinskem prostorskem načrtu, oziroma stavbna zemljišča v okviru ureditvenih območij naselij, določenih v prostorskih sestavinah dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin, na katerih je gradnja stavb dejansko možna in jih določi občina.

Ne glede na številne pozive s strani strokovne javnosti ter vrsto konstruktivnih predlogov za izboljšanje stanja v urejanju prostora Ministrstvo za infrastrukturo in prostor torej nadaljuje s prakso priprave predpisov brez predhodnega vključevanja strokovne in splošne javnosti ter nevladnih organizacij.

Skupnost občin morebitne pripombe, predloge in stališča na pravilnik zbira do 7. novembra 2012, novico, ki vključuje tudi predlog pravilnika in naslov, na katerega lahko posredujete pripombe, pa najdete na tej povezavi.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri