URBACT bo podpiral Evropsko prestolnico mladih Maribor 2013

Maribor se v okviru projekta Evropska prestolnica mladih Maribor 2013 vključuje v program URBACT. V skladu s poslanstvom Evropske prestolnice mladih bo Maribor kot partner deloval v projektu My Generation at Work (krajše: MG@Work), katerega glavni cilj je spodbujanje in rast zaposljivosti mladih na spreminjajočem se trgu delovne sile, s posebnim poudarkom na razvoju podjetniških spretnosti, znanj, veščin, pristopov in pogledov. To želijo partnerji doseči s sodelovanjem mladih v navezavi s podjetji, izobraževalnimi institucijami, agencijami za zaposlovanje in lokalno oblastjo.

»MG@Work je trenutno v razvojni fazi, ki traja od 1.5.2012 do 31.10.2012. V tem času se razvija podrobna projektna prijava vseh 12 partnerjev (Rotterdam, Antwerp, Riga, Glasgow, Gdansk, Varšava, Tampere, Valencia, Braga, Maribor, Turin, Thessaloniki)« je povedala Nina Radenković, koordinatorka projekta MG@Work za Maribor.

Istočasno se v Mariboru v okviru Pisarne Evropske prestolnice mladih Maribor 2013, ki bo osrednja točka za doseganje konkretnih rezultatov tega evropskega projekta, ustanavlja t.i. »Podjetje MG@Work«, čigar znamka je prav tako še v nastajanju. »MG Podjetje« bo sestavljeno iz dveh skupin, iz URBACT Lokalne podporne skupine in »Operativne delovne skupine«. Slednja bo predstavljala usmerjevalno skupino MG Podjetja, ki jo sestavljajo zaposleni v Pisarni Evropske prestolnice mladih Maribor 2013, medtem ko bo Lokalna podporna skupina predstavljala aktivno, svetovalno, podporno in povezovalno skupino MG Podjetja, ki bo namenjena vsem interesnim skupinam in zagovornikom projekta MG@Work. Njena naloga bo, da nudi pomoč pri generiranju novih in boljših povezav za zaposljivost mladih.

O dolgoročnih učinkih projekta Nina Radenković pravi: »Želimo si, da bi naši rezultati: zmanjšali izpise iz šol (zmanjšan delež tistih, ki »obesijo šolo na klin«) ter odtok izobražencev, z vzpostavitvijo novih povezav med izobraževanjem in delom, povečali (samo)zaposlitev mladih in ustvarili oziroma ustanovili baze oziroma središča ter učinkovita partnerstva z več zainteresiranimi stranmi v so-ustvarjanju z mladimi«.

Do konca projektnega obdobja v letu 2015 bo organiziranih še 8 delavnic na lokalni ravni (prva je bila 11.9.2012 v Mariboru v prostorih INFOPEKE), prav tako bo organiziranih 5 mednarodnih delavnic. Prva je potekala od 3. do 5. oktobra 2012 v Rotterdamu, skupaj z mariborsko koordinatorko projekta MG@Work Nino Radenković, se je je udeležila tudi vodja Pisarne Evropske prestolnice mladih Maribor 2013, Sara Sorger.

Projektni partnerji želijo zagotoviti enakopravno aktivno vključenost čim večjega števila deležnikov v projekt, zato pozivajo zlasti mlade in vodje mladinskih organizacij, pa tudi predstavnike lokalnih oblasti, izobraževalnih institucij, zavodov in agencij za zaposlovanje ter podjetij da se jim pridružijo pri ustvarjanju boljših pogojev za zaposljivost mladih.

Za več informacij: Pisarna Evropske prestolnice mladih Maribor 2013, Urad za kulturo in mladino, Mestna občina Maribor, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, 02/2201- 481, http://www.facebook.com/mb2013si

Več o izhodiščih projekta My Generation at Work – spletna stran URBACT

2 comments

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri