Odprta inovativnost v evropskih mestih

Strategija Evropa 2020 in “Innovation Union” Evropske Komisije  predlagata novo definicijo inovacij, ki je zastavljena širše od stare, linearne, na tehnologiji zasnovane definicije. Odprt koncept inovativnost se zdi edini način za ustvarjanje nove rasti in delovnih mest ter za soočanje z novimi družbenimi izzivi kot so podnebne in demografske spremembe.

Kako lahko mesta podpirajo odprt koncept inovativnosti?

Med končanimi projekti programa URBACT štirje obravnavajo inovacije: RUnUp, Creative Clusters, UNIC, REDIS. Ugotavljali so, kako lahko mesta prispevajo k bolj odprtemu konceptu inovacij. Prišli so do zaključkov, da lahko mesta podprejo inovacije na tri načine:

– Z oblikovanjem prostorov in objektov, ki spodbujajo inovativnost

– Z izboljšanjem povezav in ustvarjanjem platform med generatorji znanja in lokalnimi podjetji

– S spodbujanjem inovativnosti svojih storitev

Na vsakem od omenjenih področij so mesta programa URBACT prišla do zanimivih spoznanj. Pogledali si bomo dansko mesto Aarhus, enega od REDIS partnerskih mest, ki je dober primer odprte inovativnosti in interdisciplinarnosti.

Povezovanje z IT podjetji pri ustvarjanju vročih točk znanja: IT mesto Katrinebjerg v Aarhusu na Danskem

IT mesto Katrinebjerg ni izoliran znanstveni park v obliki kampusa. To je nekoč degradirana soseska, ki so jo spremenili v prvovrstno okolje za IT podjetja. Inštitut Alexandra, organizacija za premostitev vrzeli med zasebnimi podjetji in javnimi raziskovalnimi ustanovami, je razvil uspešno “odprto” metodologijo iskanja povezav, kjer pride do inovacij v procesu sodelovanja uporabnikov, podjetij in raziskovalcev. Sodelovanje zasebnih podjetij in lokalnih strokovnjakov pri novih IT proizvodih ali storitvah je organizirano in predlagano s strani Inštituta po sodelovanju in natančni analizi potreb strank in bodočih uporabnikov: nov način oblikovanja sodelovanja.

Novi URBACT projekti za opolnomočenje mest na področju odprte inovativnosti

Pet od devetnajstih novih projektov programa URBACT se ukvarja z inovacijami: 4DCities raziskuje inovacije na področju zdravja, Creative Spin se osredotoča na kulturne in kreativne industrije ter SMART CITIES na javne storitve. Projekt EUnivercities preučuje možnost vzpostavitve strateških zvez med mesti in univerzami, medtem ko se INNOVA osredotoča na ustvarjanje centrov inovativnih podjetij in družbeno odgovornih modelov.

Več informacij:

– Celotna verzija “Opening up innovation in European cities”, avtorja Paula Sota in  rezultati projektov URBACT (PDF, ang)

Končni rezultati projekta REDIS – spletna stran URBACT (ang)

Končni rezultati projekta RUnUp – spletna stran URBACT (ang)

Spletna stran projektov o inovacijah in kreativnosti – spletna stran URBACT (ang)

 

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri