Uspešna danska mesta

Eno izmed gospodarskih zgodb o uspehu v Evropi zadnjih dvajsetih let predstavljajo danska mesta, ki ponujajo privlačen način življenja. Kljub temu se na področju urbanega razvoja še vedno soočajo z nekaterimi izzivi. Kot partnerji v projektih URBACT sodelujejo štiri danska mesta, prestolnica Kopenhagen pa bo gostila URBACT letno konferenco (3. in 4. december 2012).

Aalborg – vključevanje študentov v razvoj mesta

 

Aalborg je najbolj severni in najnovejši danski partner ter eden od enajstih sodelujočih v projektu EUnivercities, ki podpira sodelovanje med univerzami in mesti. Namen je premik mest k bolj na znanju temelječemu gospodarstvu, kar je eden od ciljev strategije Evropa 2020. Za Aalborg, ki ima industrijsko preteklost in se z ustanovitvijo univerze leta 1970 sicer vztrajno približuje industrijam znanja, je to še posebej pomembno področje.

“Smo mesto v tranziciji”, je dejal Tonny Thorup, vodja Sekretariata za gospodarske službe v mestnem svetu. „Imamo staro industrijsko območje v pristanišču, ki se bo v nekaj letih preoblikovalo v univerzitetni oddelek kreativnih industrij za 3000 študentov. Želimo, da študenti prispevajo k življenju mesta.”

Trenutni poudarek je na dokončnem oblikovanju Lokalne podporne skupine, ki bo združila lokalne akterje, katere tema projekta najbolj zadeva. Lokalna podporna skupina bo nato izdelala Lokalni akcijski načrt, konkreten program in vrsto rešitev za reševanje ključnih vprašanj, ki so bila opredeljena ob začetku projekta.

Viborg – spodbujanje zelene ekonomije

 

Kot Aalborg je tudi Viborg novinec v URBACT-u. Mesto je eden od štirih partnerjev v INNOVA mreži, ki si prizadeva za gradnjo trajnostnih podjetij skozi inovativnost. Viborg se nahaja v ruralni regiji in se zaradi zatona lokalne industrije sooča z naraščanjem brezposelnosti tako med kvalificirano kot nekvalificirano delovno silo.

Kljub temu pa beležijo naraščanje sektorja “čiste tehnologije”, skupaj s številnimi novoustanovljenimi podjetji, ki so povezana z lokalno univerzo. „Čisto-tehnološka in „zelena” podjetja vidimo kot glavno gonilo silo v prihodnosti in želimo spodbujati te inovacije”, je dejal Anders Stryhn, glavni svetovalec razvoja pri mestnem svetu Viborg. „Poleg tega želimo ustvarjati delovna mesta na družbeno odgovoren način – in najti delo za brezposelne diplomante in tiste z nižjo izobrazbo.” Podobno kot Aalborg, tudi Viborg trenutno vzpostavlja svojo Lokalno podporno skupino s številnimi institucijami – univerzami, lokalnimi podjetji, državnimi organi in podjetniškimi inkubatorji.

Skanderborg – iz avtomobilov na kolesa

 

Projekta dveh bolj južno ležečih URBACT partnerjev se približujeta h koncu. Skanderborg sodeluje v URBACT projektu Active Travel Network, ki si prizadeva za zamenjavo uporabe avtomobila s kolesom ali hojo na krajših razdaljah. Skanderborg je območje rasti, ki se nahaja le 20 km od Aarhusa, drugega največjega danskega mesta.

Uspeh mesta je ustvaril tudi veliko migracij, okoli 15.000 ljudi vsak dan migrira iz mesta in tekmuje s starši, ki vozijo otroke v šolo. Kot pravi Hans Jørgen Bitsch, svetovalec za javno zdravje v občini Skanderborg: „Izziv je zvabiti ljudi iz njihovih avtomobilov, da bi imeli zdravstvene koristi od vsakodnevne vadbe in zmanjšanja emisij CO2.”

Lokalni akcijski načrt je poleg prebivalcev, lokalnih politikov in interesnih skupin združil tri občinske oddelke – zdravstvo, načrtovanje ter prometne in cestne storitve. Ključni cilj je spodbujanje uporabe javnega prevoza, kajti hitre avtobusne in železniške povezave z Aarhusom so že na voljo.

Danes so stojala za kolesa nameščena na postajah, v načrtu za postavitev pa so še številna v bližini glavnih avtobusnih postajališč. Veliko truda je bilo vloženega v promocijo kolesarjenja učencev v šolah in pri starših , zlasti s pomočjo kampanje ozaveščanja v okviru Lokalnega akcijskega načrta: enotedensko zaprtje cest v bližini treh velikih šol marca 2012 v času med 7.30 in 8.00 uro.

“To je ljudem res odprlo oči,” je dejal Hans Jørgen Bitsch. “Po eksperimentu se je promet zmanjšal za 25%.” Danska kolesarska zveza je nudila dragoceno pomoč pri oblikovanju navodil za učitelje, kako izboljšati ozaveščenost učencev o varnosti s pomočjo igranja kolesarskih iger in navodil podjetjem, kako lahko postanejo prijaznejša do kolesarjev in tako privlačnejši delodajalci.

“Naslednji korak je vključitev Lokalnega akcijskega načrta v občinsko zakonodajo in glede tega sem zelo optimističen,” je dejal Hans Jørgen Bitsch.

Sonderborg – energetska učinkovitost socialnih stanovanj

 

Sonderborg je eden od 11 partnerjev v URBACT projektu CASH (Cities Action for Sustainable Housing), katerega cilj je s pomočjo prenove izboljšati energetsko učinkovitost socialnih stanovanj. Za občino Sonderborg projekt CASH sodi v širši program Project Zero, katerega cilj je v sodelovanju z lokalno industrijo in energetskimi podjetji, doseči, da bo mesto do leta 2029 ogljično nevtralno.

Ključna za dosego tega cilja je uporaba zelenega ogrevanja v mestu – nadomestiti zemeljski plin z uporabo geotermalne energije, lesnih sekancev, s sežiganjem odpadkov in solarnimi paneli. Na podeželju je cilj zamenjati centralno ogrevanje na olje s toplotnimi črpalkami. Ključno je predvsem področje socialnih stanovanj, saj v njih živi okoli 20 % prebivalcev Sonderborga.

„V projektu CASH gre za vključevanje sklada socialnih stanovanj v načrt projekta Project Zero, zato smo poskušali spodbuditi podjetja, ki se ukvarjajo z socialnimi stanovanji v našem mestu, k bolj zelenem in kreativnem razmišljanju ter boljšim prenovam,” je dejala Lene Sternsdorf, koordinatorka za podnebje v Sonderborgu. Glavni cilj je bil vzpostaviti dobre prakse, ki so bile prepoznane v različnih pilotnih projektih v Lokalnem akcijskem načrtu.

Preoblikovanje nekdanje tehnične fakultete v stanovanja in prenova stanovanjskega naselja z 48 stanovanji sta dva primera dobrih praks. Poudarek je bil na učinkoviti izolaciji, dvojno zastekljenih oknih in sistemu ogrevanja brez fosilnih goriv. Drugi projekt se je ukvarjal z namestitvijo pametnih števcev v 324 stanovanj, da bi prebivalci – številni so z nizkimi dohodki – lahko spremljali svojo porabo. Ključen del Lokalnega akcijskega načrta je združiti inženirje, arhitekte in združenja za socialna stanovanja za spodbujanje energetske učinkovitosti.

„Ko zares slediš temu, dobiš kot rezultat boljša, bolj energetsko učinkovita stanovanja, je dejala Lene Sternsdorf. „Ko bomo končali končno poročilo, želimo vplivati na politike, ne le na regionalni, ampak tudi na nacionalni ravni.”

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri