Prenova kot generator razvoja

V okviru Tedna arhitekture in prostora je v torek, 2.10.2012, v Šoštanju potekal posvet “Prenova: generator razvoja”. Pripravil in izvedel ga je METRO SR, zavod za prostor Savinjske regije, skupaj partnerji.

Preko 40 udeležencev posveta, med njimi so bili predstavniki lokalnih skupnosti, ministrstev, stroke, gospodarstva, javnih služb in zavodov, je v aktivni razpravi podalo svoje poglede na pomen prenove in predloge za kvalitetnejšo strokovno obravnavo prostora. S posvetom so organizatorji povezali akterje v regiji, ki se s prenovo ukvarjajo na strokovni ravni.

V uvodnem pozdravu je udeležence nagovoril gostitelj posveta, župan Občine Šoštanj, prof. Darko Menih in orisal konkretne izzive in težave, s katerimi se občina srečuje pri prenovi. Mag. Erik Potočar, podsekretar Direktorata za energijo, je poudaril, da nas k prenovi zavezujejo direktive EU, poleg tega pa tudi samo stanje nepremičnin, saj kar 35% energije v Sloveniji porabimo za stavbe, od tega kar četrtino za njihovo ogrevanje. Janez Jazbec, direktor Razvojne agencije Savinjske regije, d.o.o. je pojasnil, da ima Savinjska regija že sprejeto in podpisano Deklaracijo trajnostnega razvoja regije, v katerem ima prenova prav tako poseben pomen. Franci Kotnik, direktor Savinjsko Šaleške gospodarske zbornice, je opozoril na novo Trajnostno informacijsko mrežo, ki bo povezovala vse udeležence na področju obnovljivih virov energije. Drago Polak, direktor Regionalne gospodarske zbornice Celje je med drugim izpostavil, da je trenutna finančna priložnost na področju prenove pravkar objavljen državni razpis za energijsko sanacijo stavb v višini 52 milijonov evrov, Miran Gracer, predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje, pa je prav tako poudaril pomen prenove, ki je lahko potencial za gospodarsko oživitev obrtništva.

V drugem delu posveta so bila  predstavljena strokovna izhodišča dveh vidnih predstavnikov arhitekturne stroke Slovenije. Prvi, prof. mag. Peter Gabrijelčič, dekan Fakultete za arhitekturo, je trenutno ekonomsko in kulturološko krizo postavil kot izziv in kot priložnost, da se zavemo, kakšen je pravzaprav naš problem: ali privarčevana energija na eni strani (npr. pri obnovi in gradnji stavb) pravzaprav ne »izpuhti v zrak« na drugi strani (npr. s povečanjem prometa). Preden se prenove sploh lotimo, je zato po njegovem mnenju potrebno novo zavedanje, da manjša poraba energije pravzaprav vpliva na celoten sistem naših vrednot. Prenove naj se ne lotevamo zgolj zaradi načrtovanih prihrankov energije, pač pa predvsem zaradi izboljšanja kvalitete. O pomenu arhitekturne stroke pri prenovi je govoril tudi mag. Andrej Goljar, predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, ki vidi nevarnost pri prenovah v dejstvu, da postopek javnega interesa ni predpisan, in da pravzaprav področje prenove v Sloveniji ni zakonsko nadzorovano. Posledice so slabo izvedene prenove, izguba kvalitetne arhitekture, tudi degradacija prostora zaradi neprimerno izbranih barv fasad in podobno. Ob koncu je mag. Toni Lojen, direktor podjetja Lingston, d.o.o. s pomočjo ekonomskih kazalnikov prikazal, da se zgolj s celovito prenovo povečuje udobje bivanja in učinkovitost stavbe, znižuje ekonomsko tveganje vlagateljev, ohranja vrednost nepremičnine in dosega multiplikativne učinke na gospodarskem področju.

V zadnji tretjini je potekala okrogla miza med udeleženci posveta, ki jo je moderiral mag. Gorazd Furman Oman. Skupne ugotovitve konstruktivne razprave bodo oblikovane kot pobuda za oblikovanje novega modela prenove v Sloveniji, ki mora temeljiti na celovitosti prenove stavbe, na izboljšanju njene kvalitete, sodelovanju z arhitekturno stroko, kvalitetnih materialih za izvedbo prenove in na kakovostno izvedenih obrtniških delih pri prenovi stavb.

Izvedbo posveta so omogočili Premogovnik Velenje, d.d., PV Invest, d.o.o., Alpac, Ravago in Rockwool.

 

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri