Zanimive nove rešitve se z izmenjavo izkušenj širijo med mesti

Aprila 2012 je nadzorni odbor URBACT odobril 19 novih projektov. Spomladi in zgodaj poleti so vsi projekti začeli z delom in organizirali začetna srečanja. Zdaj ima vsak od teh projektov svoj prostor tudi na spletni strani projekta URBACT, svojo podstran, ki jo lahko neposredno upravlja.

Na teh podstraneh so dosegljive osnovne informacije o posameznih projektih, kot so logotip projekta, kratki povzetek projekta, partnerji in potek dela. Vsebine bo z razvojem projektov vedno več, za zdaj pa so te podstrani namenjene zlasti pregledu nad temami, s katerimi se želijo ukvarjati evropska mesta in predstavljajo dobro orodje tudi za mesta, ki bi se še želela vključiti v katerega od projektov, saj so partnerstva še odprta.

Aktivno vključevanje

JOBTOWN se osredotoča na lokalna partnerstva za izboljšanje priložnosti zaposlovanja mladih. Vodilni partner je Cesena (Italija), drugi partnerji pa so Latsia (Ciper), Moshato Tavros (Grčija), Gondomar (Portugalska) in Thurrock (Velika Britanija).

Glavna tema projekta PREVENT je vloga lokalnih oblasti pri vključevanju staršev v preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja. Vodilni partner je Nantes (Fancija), drugi partnerji pa so Antwerpen (Belgija), Sofija (Bolgarija), Gijon (Španija) in Stockholm (Švedska).

My Generation at Work želi spodbujati zaposljivost mladih na spreminjajočem se trgu dela s poudarkom na podjetniških veščinah in pristopih. Vodilni partner je Rotterdam (Nizozemska), drugi partnerji pa so Antwerpen (Belgija), Riga (Latvija), Gdansk (Poljska) in Glasgow (Velika Britanija). V projektu že sodeluje tudi Maribor, čeprav formalno še ni bilo vključeno v parterstvo.

Deprivilegirane soseske

Projekt RE-Block ustvarja trajnostne večstanovanjske visoke stavbe, ki pa omogočajo  družbeno kohezijo, zelene površine in zmanjševanje revščine. Vodilni partner projekta je Budimpešta, 18. Okrožje (Madžarska), drugi partnerji pa so Gelsenkirchen (Nemčija), Komotini (Grčija), Malaga (Španija) in Iasi (Romunija).

Človeški kapital in podjetništvo

Projekt E4C naslavlja e-veščine za inovativna mesta s skupnim določanjem celostnih mestnih strategij, politik in praks. Vodilni partner je konzorcij Red Local (Španija), drugi partnerji pa so Agueda (Portugalska), Gent (Belgija), Sunderland (Velika Britanija) in Patras (Grčija).

Inovativnosti in ustvarjalnost

4D CITIES želi spodbujati celostne politike za inovacije na področju zdravja, da bodo postale gonilna sila lokalnega gospodarskega razvoja. Vodilni partner projekta je Igualda (Španija), drugi partnerji pa so Tartu (Estonija), Novara (Italija), Plunge (Litva) in Leeds (Velika Britanija).

Projekt CreativeSpin povezuje kulturne in kreativne industrije z drugimi sektorji za spodbujanje posrednih učinkov (‘spill-over effects’), ki zagotavljajo trajnosten in celosten model družbeno-ekonomskega razvoja. Vodilni partner je Birmingham (Velika Britanija), drugi partnerji so Mons (Belgija), Sevilla (Španija), Rotterdam (Nizozemska) in Wroclaw (Poljska).

EUnivercities raziskuje partnerstva naslednje generacije med mesti in univerzami za bolj strateško naravnano in učinkovito sodelovanje. Vodilni partner je Delft (Nizozemska), drugi partnerji pa so Varna (Bolgarija), Aachen (Nemčija), Aalborg (Danska) in Lublin (Poljska).

 

Projekt INNOVA naslavlja problem trajnostne poslovne rasti osnovane na inovacijah in znanju z ustvarjanjem konzorcijev inovativnih podjetij, participatornim vladovanjem in družbeno odgovornimi modeli. Vodilni partner je Tomares (Španija), drugi partnerji pa so Santa Cruz (Španija), Viborg (Danska), Monza (Italija) in Molfetta (Italija).

SMART CITIES želi spodbujati državljanske inovacije v pametnih mestih – izboljšanje javnih storitev z odprtimi inovacijskimi procesi. Vodilni partner je Coimbra (Portugalska), drugi partnerji so Santurtzi (Španija), Gualdo tadino (Italija), Gdynia (Poljska) in Mizil (Romunija).

Nizkooglična urbana okolja

Sustainable food for urban communities se osredotoča na inovativne pobude za bolj trajnostno pridelavo/prodajo in porabo hrane v mestnih skupnostih. Vodilni partner je Bruselj  (Belgija), drugi partnerji pa so Atene (Grčija), Mesina (Italija), Amersfoort (Nizozemska) in Bristol (Velika Britanija).

Metropolitansko vladovanje (‘governance’)

Tema projekta CityLogo je znamčenje in trženje mesta za spodbujanje boljšega uvrščanja mest v pokrizno gospodarsko areno. Vodilni partner je Utrecht (Nizozemska), drugi partnerji pa so Coimbra (Portugalska), Zaragoza (Španija), Genova (Italija) in Krakov (Poljska).

CSI Europe si prizadeva za vključitev mest v strukture sklada za urbani razvoj Jessica (Jessica Urban Development Fund – UDF) – vloga finančnih instrumentov pri učinkovitem prostorskem načrtovanju. Vodilni partner je AGMA Manchester (Velika Britanija), drugi partnerji so Ancona (Italija), Porto (Portugalska), Poznan (Poljska) in Haag (Nizozemska).

M-SPICE želi vzpostaviti referenčni okvir za trajnostna mesta – nadziranje lokalnih strateških načrtov z vključevanjem deležnikov/državljanov v celosten in trajnostni pristop. Vodilni partner je Umea (Švedska), drugi partnerji so združenje občin La Rochelle (Francija), združenje občin Grand Nancy (Francija), Zalau (Romunija) in Gradec Karlove (Češka).

Urbana prenova

ENTER.HUB se osredotoča na železniška vozlišča (multimodalne platforme) regionalnega prometa v srednje velikih mestih kot gonilo za celosten urban razvoj ter gospodarsko, družbeno in kulturno regeneracijo. Vodilni partner je Reggio Emilia (Italija), drugi partnerji so Ulm (Nemčija), Ciudad Real (Španija), Craiova (Romunija) in združenje občin Creil (Francija).

Projekt z imenom URBACT Markets raziskuje kako lokalne tržnice delujejo kot gonilo lokalnega gospodarskega razvoja in regeneracije z iskanjem povezav med lokalno trajnostjo in uspešnimi tržnicami. Vodilni partner je Barcelona (Španija), drugi pa so Torino (IT), Suceava (RO), Plovdiv (BG) in Westminster (UK).

USE ACT spodbuja priložnosti za posameznike in podjetja, da se ustalijo na obstoječih lokacijah in preprečuje nepotrebno izrabo zemljišč z uporabo novih načrtovalskih procesov in partnerskih pristopov. Vodilni partner je Neapelj (Italija), drugi partnerji so Aten

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri