Programi medregionalnega sodelovanja pomembni za Evropsko kohezijsko politiko

Kako uspešen je program URBACT II? Zelo, sodeč po nedavni analizi inštituta EMI (European Metropolitan Network Institute). EMI je v maju in juniju 2012 izvajal raziskavo o urbani dimenziji kohezijske politike in o celostni urbani politiki. Mestne in regionalne strokovnjake iz vse Evrope so v anketni raziskavi spraševali, kakšen si mislijo o trenutnih prizadevanjih za njihovo izvajanje in o načrtih za prihodnost kohezijske politike.

Študija je pokazala izjemen pomen programov Evropskega teritorialnega sodelovanja. Respondenti so še zlasti izpostavili zasluge štirih programov medregionalnega sodelovanja, to so INTERREG IVC, URBACT II, ESPON in INTERACT. Med temi sta se v anketni raziskavi najbolje odrezala programa URBACT II in INTERREG IVC, ki so ju vprašani posebej pripoznali in potrdili njuno pomembno vlogo. Razsežnost obeh projektov potrjuje tudi geografska razpršenost, saj je kar 48,5% mest in regij od koder prihajajo respondenti vključenih v program URBACT II in 49,5% v program INTERREG IVC (glej graf).

Vključenost mest in regij respondentov v štiri programe medregionalnega sodelovanja

Vir: Analiza EMI, str. 7

Dobri rezultati pričujoče raziskave so za URBACT II zelo spodbudni, saj si program nenehno prizadeva vzpostaviti sodelovanje med mesti, da bi skupaj razvijali rešitve za ključne urbane izzive in utrditi odločilno vlogo mest v luči vedno bolj kompleksnih družbenih sprememb. Praktične in trajnostne rešitve, ki jih pomaga razvijati URBACT, upoštevajo gospodarske, družbene in okoljske dimenzije. Povrhu vsega je eno glavnih načel programa URBACT omogočiti mestom izmenjavo dobrih praks in lekcij, ki so se jih naučili strokovnjaki vključeni v urbane politike po vsej Evropi.

Kar je po poročilu EMI med strokovnjaki prav tako zelo spoštovano je URBACT-ovo  razumevanje ključnih elementov, ki so pomembni za vzpostavitev celostne urbane politike, to so urbana mobilnost, metropolitansko vladovanje, prostorsko planiranje, družbena vključenost, stanovanja, inovacije in raziskave, znanje in zaposlitve. Trenutno v okviru 56 aktivnih projektov, združenih v devet strokovnih področij, delo poteka v 300 mestih v Evropi, ki si skupaj prizadevajo razviti učinkovite in trajnostne rešitve za ključne urbane izzive.

URBACT II na svojstven način pomembno prispeva k uspehu Kohezijske politike in k razvoju integrirane evropske urbane politike. Ob tej priložnosti se URBACT zahvaljuje vsem, ki s svojim delom prispevajo k uspehu projekta.

Več:

Analiza EMI – URBAN Intergroup vprašalnik – spletna stran EMI (ang)

URBACT poslanstvo – spletna stran URBACT (ang)

URBACT projekti – spletna stran URBACT (ang)

Interaktivni zemljevid vključenih mest – spletna stran URBACT (ang)

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri