Letna konferenca URBACT »Cities of Tomorrow: Action Today«

Letna konferenca URBACT 2012 bo potekala pod naslovom »Cities of Tomorrow: Action Today«  (»Mesta prihodnosti: dejanja danes«) 3. in 4. decembra 2012 v Københavnu. S strokovnjaki , snovalci politik in mestnimi upravnimi delavci iz vse EU bomo razpravljali o rešitvah v zvezi z izzivi, s katerimi se soočajo evropska mesta.

Letna konferenca programa URBACT temelji na poročilu Evropske komisije »Mesta prihodnosti – izzivi, vizije, nadaljnje poti« (»Cities of tomorrow – Challenges, visions, ways forward«), ki je izšlo oktobra 2011. Izpostavlja vrsto izzivov, ki jih stotine mest v URBACT-ovih mrežah poskušajo reševati s trajnostnim urbanim razvojem.

Med načrtovanimi govorci na dogodku so Johannes Hahn, evropski komisar za regionalno politiko, Jan Olbrycht, poslanec Evropskega parlamenta in predsednik URBAN Intergroup ter Carsten Hansen, danski minister za stanovanje, urbane in ruralne zadeve.

Razprave bodo dinamične, saj bodo potekale v obliki interaktivnih delavnic in se izmenjevale s plenarnimi razpravami. Izhajajoč iz projektnih rezultatov in izkušenj programa URBACT ter drugih programov evropskega teritorialnega sodelovanja bomo razpravljali o tem, kako se lahko mesta spopadejo s šestimi ključnimi izzivi:

– Kako lahko mesta ustvarijo več zaposlitev?

– Kako lahko mesta podpirajo aktivno vključevanje s pomočjo družbenih inovacij?

– Kako se lahko mesta borijo proti družbeno-prostorski segregaciji?

– Kako naj se mesta odzivajo na demografske spremembe?

– Kako lahko mesta izboljšajo energetsko učinkovitost stavbnega fonda?

– Kako lahko mesta z boljšo mobilnostjo in dostopnostjo spodbujajo nizkoogljično urbano okolje?

Drug dan konference bo sodelujočim na voljo razširjena razprava z globalnim pogledom na urbane izzive. Zahvaljujoč mednarodni udeležbi strokovnjakov in predstavnikov mest bo to dobra priložnost za pogled na Evropske odgovore na urbane izzive z globalne perspektive in vpogled v glavne urbane modele.

Po uspehu na Letni konferenci URBACT 2010 bo ponujena še ena možnost za izmenjevanje mnenj med udeleženci imenovana “URBACT Café“. Temelji na metodi svetovne kavarne (»World Café«) in sodelujočim omogoča neformalno izmenjavo izkušenj in dobrih praks, tudi s predstavniki iz svoje države.

Na konferenci so dobrodošli upravni delavci in snovalci politik ter strokovnjaki, ki se ukvarjajo z urbanim razvojem na lokalni, regionalni, državni ali evropski ravni. Vabljeni so projektni partnerji in strokovnjaki programa URBACT, druga mesta, državni organi oblasti, evropske institucije, kot tudi raziskovalne institucije in organi, ki upravljajo operativne programe.

V pripravah na dogodek bi želeli slišati mesta z izkušnjami, ki bi jih želela deliti z drugimi. Posredujte nam svoje prispevke – dobre prakse, študije primerov, predloge in ideje o temah, ki so del šestih ključnih zgoraj navedenih izzivov na d.joseph-gabriel@urbact.eu .

Informacije v zvezi z registracijo bodo znane kmalu.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri