Državni zbor potrdil spremembe prostorske zakonodaje

19. julija je Državni zbor v svežnju zakonodaje s področja urejanja prostora med drugim sprejel tudi zakon o spremembah in dopolnitvah ZPN in zakon o spremembah in dopolnitvah ZGO. Partnerstvo Odgovorno do prostora (OdP) je za tokratne spremembe zakonodaje izvedelo neformalno in po neuspešni prošnji za seznanitev pripravilo pripombe na vladno gradivo. Pripombe so bile posredovane ministru, predstavljene na tiskovni konferenci, posredovane poslanskim skupinam ter obema, za okolje in prostor, pristojnima odboroma Državnega zbora. Skupaj z Mrežo za prostor je OdP oporekal nujnemu postopku sprejemanja zakonov in opozoril na pomen sodelovanja javnosti pri pripravi in sprejemanju zakonskih rešite ter s problemom seznanil tudi varuhinjo človekovih pravic. Ko je Vlada potrdila predloga obeh zakonov, so bili pripravljeni še predlogi amandmajev za preprečitev po oceni stroke najbolj nesprejemljivih sprememb. Predlogi amandmajev so bili posredovan tako Državnemu zboru, odboroma za okolje in prostor, kot poslanskim skupinam in Državnemu svetu.

Medtem, ko so opisana prizadevanja stroke ostala brez odziva s strani za ministrstva za infrastrukturo in prostor so bili predstavniki ZAPS, IZS, OdP in Mreže za prostor povabljeni v Državni svet na sejo Komisije za lokalno samoupravo ter k posameznim poslanskim klubom, konkretno: SDS, DLGV, NSI, SD in PS. Prav tako pa izmenično tudi na seji obeh odborov Državnega zbora (12. julija, odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje ter 12. in 16. julija na odbor za infrastrukturo in prostor). Razumevanje za nesprejemljivost nujnega postopka je pokazala Komisija Državnega sveta. Kritično pa se je do sprememb zakonodaje izrazila tudi Komisija za preprečevanje korupcije..

Na vseh opisanih dogodkih so bile predstavljene načelne in konkretne pripombe stroke na spremembe ZPN in ZGO ter predlogi amandmajev. Poudarjeno je bilo, da stroka načeloma spremembe podpira in se kritično odziva zgolj na tiste, ki predstavljajo nedomišljene ali potencialno škodljive posege v zakonski okvir sistem urejanja prostora. Pri tem je bilo večkrat izpostavljeno, da je posebej škodljivo, da v Sloveniji tako pogosto posegamo zakonodajni okvir ter da se v prizadevanju za večjo učinkovitost sistema preveč zanašamo na vlogo zakonodaje.

Dosežek aktivnosti, ki so na ravni OdP in partnerjev potekale od maja dalje, je kar se tiče vsebine sprememb zakonov, skromen. Koalicija pomislekom stroke in predlogom drugačnih rešitev v glavnem ni bila pripravljena prisluhniti. Za največji uspeh zato stroka lahko šteje predvsem doseženi nivo medsebojnega sodelovanja in sposobnost usklajevanja ter da je bila povabljena v parlament na seje odborov. Posamezni odzivi od tam namreč kažejo, da so se morda sporočila stroke udeležencev le dotaknila, minister pa je na sejah med drugim zagotavljal, da so v razpravi pridobljeni zanimivi odzivi, ki jih bodo skušali upoštevati jeseni, ko bodo zagnali nov krog spreminjanja zakonov, tokrat po običajnem postopku z javno razpravo.

Povezave na magnetograme s sej:

9. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje (12. 07.2012)- obravnava ZPNačrt

10. nujna seja Odbora za infrastrukturo in prostor – obravnava ZGO (12.07.02012)

11. nujna seja Odbora za infrastrukturo in prostor (16.07.2012) – obravnava ZPNačrt

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri