Poziv za prispevke na temo energetske učinkovitosti stavb

Energetska učinkovitost je eden temeljnih stebrov zelene rasti. Politike Evropske unije spodbujajo tako zasebne kot javne akterje, da je ne zagotavljajo samo pri novih projektih, temveč da poskušajo že obstoječo infrastrukturo mest prenoviti skladni z načeli energetske učinkovitosti. Še posebej aktualna so prizadevanja za energetsko učinkovitejše prevoze blaga in dobrin ter mobilnost ljudi. Zelo velik delež k učinkovitejši porabi energije pa lahko prispeva tudi gradbeni sektor, ki trenutno v Evropski uniji porabi 40 odstotkov vse energije in ustvari 36 odstotkov vseh emisij CO2.  Pri tem ustvari 9 odstotkov celotnega BDP vseh držav članic in 8 odstotkov vseh zaposlitev. Pri prizadevanjih Evropske unije, da bi zmanjšali domače izpuste toplogrednih plinov za 80 odstotkov do leta 2050 (glede na leto 1990) in pri doseganju strateških ciljev 20-20-20 igra stavbni fond – in še zlasti stanovanjski fond – pomembno vlogo.

Z zgornjimi izzivi se poskuša spopasti delovna skupina programa URBACT z imenom “Building energy efficiency”, ki išče nove načine, kako lahko mesta prispevajo k energetski učinkovitosti. Pri tem upošteva raznolikost pogledov na zmanjševanje energetskega odtisa v sektorju stavb ter posebno pozornost posveča njegovi najbolj reprezentativni sestavini – stanovanjem. Delovna skupina strokovnjake, raziskovalne centre, občine, društva in posameznike poziva, da dodajo svoje prispevke – dobre prakse, študije primerov, predloge, zamisli in sanje – na temo energetsko učinkovitega (in visoko kakovostnega) stanovanjskega sektorja. Inovativni prispevki bodo objavljeni v URBACT Tribune 2012 in bodo predmet razprave na letni konferenci programa URBACT v Kopenhagnu 3. in 4. decembra 2012. Zainteresirani naj prispevke pošljejo na e-naslov antonioborghi@gmail.com.

Strokovno načrtovanje postopkov in stavbe same omogoča, da je stavba zgrajena s kar najmanjšo porabo energije ter da je energetsko varčna tudi kasneje, ko je v uporabi. Upoštevajoč podnebne spremembe in pogostejše ekstremne vremenske pojave, ki prihajajo z njimi, je dobro načrtovanje izjemnega pomena za energetsko učinkovitost stavb. Mesta lahko k temu prispevajo z zagotavljanjem visokih načrtovalskih in izvajalskih standardov pri lastnih projektih ter s finančnimi spodbudami in svetovanji za meščane.

Antonio Borghi je koordinator delovne skupine “Building Energy Efficiency”

Povezavo na izvirni članek lahko najdete tukaj.

1 comment

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri