Rezultat ankete: večina ne verjame v pozitivne učinke reorganizacije državne uprave za prostor

V prvi anketi na naši spletni strani smo vas spraševali za mnenje o predvidenih učinkih takrat sveže reorganizacije državne uprave, pri kateri je resor prostora prišel pod okrilje novega Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Vprašanje se je glasilo: »Ali menite, da bo resor prostora v okviru novega Ministrstva za infrastrukturo in prostor lahko deloval učinkoviteje?« Ponudili smo tri možne odgovore, poleg »Da« in »Ne« še »Reorganizacija sama po sebi ne bo imela vpliva na delovanje resorja«.

Odziv na anketo je bil manjši od pričakovanega; v štirih mesecih se je nabralo 40 odgovorov. O razlogih za slab odziv lahko zgolj ugibamo, saj je anketa anonimna, spletna stran zabeleži le IP naslove ter imena registriranih uporabnikov spletne strani. Verjetno pa je, da se vam večini vprašanje reorganizacije ni zdelo prav bistvenega pomena.

Čeprav torej težko govorimo o reprezentativnem vzorcu ankete, pa vseeno poglejmo rezultate: 21 (53%) vas je menilo, da v okviru novega ministrstva resor ne bo mogel delovati učinkoviteje kot v okviru Ministrstva za okolje in prostor, 13 (33%) vas je menilo, da reorganizacija na to ne bo imela vpliva, 6 (14%) pa vas je bilo mnenja, da bo reorganizacija dobro vplivala na delovanje resorja. Le za en glas je torej prevladalo negativno mnenje o učinkih reorganizacije, kar ni prav prepričljiva večina. Lahko pa vendarle ugotovimo, da le manjšina verjame v njene pozitivne učinke.

Morda je bolj zanimiv vzorec časovne porazdelitve glasov. Medtem ko so v prvem mesecu ankete prevladovali glasovi, ki so menili, da reorganizacija ne bo imela vpliva na delovanje resorja (8 glasov) nasproti tistim, ki so menili da bo slabo (4 glasovi) oziroma dobro vplivala (2 glasova), so v četrtem mesecu ankete močno prevladali glasovi, ki so menili, da bo učinek reorganizacije negativen (8 od 10 oddanih glasov). Upamo si trditi, da je takšen premik v mnenjih mogoče pripisati novim spremembam prostorske zakonodaje, ki jih je novo ministrstvo sklenilo pripraviti brez posvetovanja z javnostjo, in ki so v zadnjem mesecu razburjale zlasti strokovno javnost.

Novo anketno vprašanje zato namenjamo prav vašemu mnenju o predvidenih učinkih novih sprememb zakonodaje, ki jih je vlada konec junija posredovala parlamentu in jih bo ta v juliju zelo verjetno tudi sprejel. Glasi se: »Ali verjamete, da bodo nove spremembe prostorske zakonodaje skrajšale postopke v zvezi z gradnjo?«

Vabljeni k odzivu na anketo!

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri