Tudi Državni svet moti odsotnost javne razprave o novih zakonih

Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je v ponedeljek, 2. julija 2012 obravnavala novelo Zakona o graditvi objektov, ki jo je Vlada RS pretekli teden predlagala za sprejem po nujnem postopku v parlamentu. Novela Zakona o prostorskem načrtovanju je bila s seje umaknjena, ker je bila posredovana na občine in bo obravnavana na izredni seji v ponedeljek 9. julija. Na zasedanje komisije so bili povabljeni tudi predstavniki predlagatelja zakona – Ministrstva za infrastrukturo in prostor in predstavniki strokovne javnosti – skupine Odgovorno do prostora! in obeh zbornic, ZAPS in IZS.

Stališče do omenjenega zakona in najpomembnejše pripombe na predlagane spremembe sta v imenu IZS predstavila generalna sekretarka IZS, mag. Barbara Škraba Flis, v imenu ZAPS pa predsednik, mag. Andrej Goljar. Stališče stroke in predvsem kritiko nujnega postopka in izključevanja javnosti iz postopka priprave sprememb zakona, pa mag. Maja Simoneti, koordinatorka skupine Odgovorno do prostora!.

Po predstavitvi so razpravo nadaljevali člani komisije in na koncu oblikovali mnenje, da je postopek, po katerem Vlada RS pripravlja in sprejema prostorsko in gradbeno zakonodajo neprimeren, ter ugotovili, da ne obstaja potreba, ki bi opravičevala nujni postopek. Vladi bodo zato predlagali, naj v bodoče omenjene zakone odpira bolj premišljeno in naj omogoča javno razpravo in sodelovanje stroke pri pripravi zakonskih sprememb. Podrobneje so v mnenju, ki ga bodo predstavili v Državnem zboru RS, obdelani še problemi neobvezne revizije, investicijskega vzdrževanja in uporabnega dovoljenja za enostanovanjske objekte. Člani komisije kljub pripombam in obrazložitvi stroke, da je revizija utemeljena dodatna zaščita za zahtevne objekte, podpirajo odpravo obvezne revizije PGD za zahtevne objekte in so mnenja, da bi morali projektanti v celoti odgovarjati za izdelano projektno dokumentacijo. Pripombe stroke pa bodo, kot so zagotovili, vseeno prenesli Državnemu zboru.

Po tem sestanku je bilo na ravni skupine Odgovorno do prostora! sklenjeno, da:

–          stroka vztraja pri oporekanju nujnemu postopku sprejema zakonov in se pridružuje tistim, ki ministru, vladi in Državnemu zboru predlagajo zadržanje zakonov ter ustrezno izvedbo javne razprave in vključitev strokovne javnosti v pripravo rešitev;

–          se o nesprejemljivosti postopka posebej obvesti Varuha človekovih pravic;

–          se predstavniki OdP odzovejo na vabilo Komisije DS in na izredni seji 9. julija pojasnijo tudi stališča do novele ZPNačrt  ter ponovijo splošna stališča glede postopka in gospodarske škodljivosti nedomišljenega poseganja v prostorsko zakonodajo.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri