Priložnosti trajnostnih mest za zeleno rast

PROGRAM (pdf) VABILO (pdf) Trajnostna mesta prihodnosti niso mesta, ki jih bomo še zgradili, temveč so naša današnja mesta, ki jih bomo razvijali po načelih trajnostnega razvoja. Do njih tako vodi pot prenove, posodabljanja in dopolnjevanja obstoječih struktur in sistemov. Konferenca bo ponudila odgovore na vprašanja o tem, kaj je trajnostno mesto in kje so priložnosti,…

Kako slepi in slabovidni prečkajo krožišče?

Slepi in slabovidni se pri vsakdanjih opravkih in sprehodih srečujejo s številnimi preprekami, na katere morajo biti še posebej pozorni. Hodljivost prostora postane, če ne vidite, še precej bolj občutljiva tema. Sodobno oblikovanje javnega prostora zato vključuje tudi posebne taktilne oznake, ki omogočajo pešcem z okvarami vida, da se orientirajo v prostoru s pomočjo različnih…

Sprememba, ne ukinitev nadomestila

Z uveljavitvijo Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C) je Slovenija uvedla koncept varstva kmetijskih zemljišč, katerega bistvena sestavina je uvedba finančne odškodnine. Na žalost način obračunavanja odškodnine ob pripravi ZKZ-C ni bil dovolj preverjen na konkretnih primerih, zato je uvedba nadomestila povzročila vrsto nevšečnosti. Treba pa se je zavedati, da te izhajajo predvsem iz neustreznih evidenc…

Prva postaja do kreativnih tovarn

Dogodek Prva postaja! je v petek, 25. maja 2012 na Kreativni postaji Španski borci predstavil projekt Kreativnih zadrug in vzgibe za njegov nastanek, ter ponudil pogovor z uglednimi gosti o možnostih za njegovo uresničevanje. Na spremljajoči razstavi je na dveh primerih, trgovini Merkur za Bežigradom in poslovnih prostorih Alkaloida v Šiški, prikazal možnost revitalizacije in…

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri