Tiskovna konferenca »Odgovorno do prostora!« in »Mreže za prostor«

V četrtek, 21, junija 2012 bo v sejni sobi Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije potekala tiskovna konferenca skupine Odgovorno do prostora! in Mreže za prostor, na kateri bodo predstavljeni odzivi na najnovejše predloge sprememb prostorske zakonodaje ter nekateri predlogi sprememb, ki jih predlagata skupini.

Vlada zadnje tedne brez prave javne razprave pospešeno uresničuje napovedi, da bo posegla v prostorsko zakonodajo ter pospešila in poenostavila postopke priprave prostorske dokumentacije in gradnje. Enako so si ne glede na politično orientacijo neuspešno prizadevale že vsaj tri predhodne vladne garniture pred njo. Stroka ne le, da načeloma ne nasprotuje spremembam, pač pa že dlje časa opozarja na njihovo nujnost. Vendar pa tudi v zvezi z najnovejšimi spremembami opozarja:

– da je treba spremembe dobro domisliti, sicer bodo učinki nasprotni od željenih, ter

– da se je prav zato treba o spremembah pravočasno posvetovati z vsemi akterji v urejanju prostora in s splošno javnostjo in prisluhniti njihovim predlogom.

Najnovejše spremembe Zakona o prostorskem načrtovanju, Zakona o graditvi objektov, Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor kot tudi spremembe Zakona o kmetijskih zemljiščih stroka ocenjuje kot mešanico, ki v glavnem sledi enosmerni logiki ukinjanja različnih »ovir« za investitorje. Civilna družba pri tem poenoteno ugotavlja, da je ob nekaterih dobrodošlih a premalo domišljenih spremembah zakonodajalec predvidel tudi skrajno sporne rešitve, kot so legalizacije črnih gradenj ali ukinitev obvezne revizije projektov za zahtevne objekte, ki bi pogoje za gradnjo in prostorski razvoj Slovenije v celoti umaknile iz okvira evropske tradicije in kulture. Da se slovenska praksa urejanja prostora hitro oddaljuje od evropskih vzorov dokazuje dejstvo, da namerava zakonodajalec spremembe uveljaviti s postopkom, ki ne vključuje niti predhodne seznanitve niti javne razprave. Obe strokovni zbornici sta zato te dni povabili svoje člane in somišljenike, da podprejo odziv skupine Odgovorno do prostora in Mreže za prostor na spremembe zakonodaje in tako sodelujejo pri pozivu Vladi, da naj omogoči javno razpravo o ustreznih rešitvah.

Kaj se pravzaprav z urejanjem prostora pri nas dogaja, kakšne so najnovejše spremembe in kakšne so že in še bodo posledice vse teh posegov v zakonodajo, bo predmet tiskovne konference na kateri bodo zbrane nagovorili: Mag. Maja Simoneti, Leon Kobetič in dr. Aleš Mlakar, vsi Odgovorno do prostora! Marko Peterlin, Mreža za prostor, mag. Barbara Škraba Flis, Inženirska zbornica Slovenije in Helena Kovač in Darja Matjašec z Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije.

Vabljeni!

Dodatne informacije:

Telefon: Maja Simoneti, Marko Peterlin, 0590 63 683

E-pošta: ipop@ipop.siodgovorno@zaps.si

Naslovna foto: IPoP (CC BY-NC 4.0)

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri