Kako stroka ocenjuje predlagane spremembe prostorske zakonodaje?

Skupina Odgovorno do prostora! je iz medijev izvedela za načrtovane spremembe ključnih zakonov na prostorskem resorju in se z njimi tudi neformalno seznanila, ministru za infrastrukturo in prostor pa posredovala prošnjo za seznanitev z uradno različico predlogov in vključitev stroke v pripravo novih rešitev.

Skupina pozdravlja prizadevanja Vlade za pozitivne spremembe v urejanju prostora in voljo za spremembo nekaterih predpisov, ki naj bi odpravili najbolj pereče probleme pri načrtovanju razvoja v prostoru in graditvi objektov. Vendar pa so bile dosedanje izkušnje s spremembami zakonodaje, ki so posegale v sistem urejanja prostora, skoraj dosledno slabe in po prepričanju stroke rešitve niso dosegle ciljev tudi zato, ker zakonodajalec ni bil pripravljen prisluhniti praktikom.

Skupina Odgovorno do prostora! združuje strokovnjake iz različnih področij, organizacij in ustanov, ki v različnih vlogah sodelujejo v sistemu urejanja prostora. Zavedajo se potrebe po spremembah ter verjamemejo, da je učinkovitost sprememb odvisna tudi od upoštevanja izkušenj iz prakse. Pri tem posebej opozarjajo na nujnost predhodnega preverjanja rešitev in sprmeljanja učinkov.

Vladno gradivo o spremembah obeh resornih zakonov je te dni doseglo Združenje in Skupnost občin ter tako posredno tudi sodelujoče strokovne organizacije, zato so se v skupini nemudoma odzvali in ministrstvu posredovali prve pripombe na predloge sprememb, ter v želji po optimizaciji želenih učinkov v praksi ponovno predlagali posvetovanje o rešitvah.

Mnoge predloge sprememb Zakona o prostorskem načrtovanju skupina podpira, opozarja pa tudi na nekatere težko sprejemljive rešitve ter predvsem na prevelika pričakovanja po velikem skrajšanju postopkov. Problem dolgotrajnosti postopkov je namreč v usklajevanju interesov v prostoru, ki je mnogokrat neučinkovito, samovoljno, neargumentirano, zbirokratizirano. Predlog sprememb po mnenju skupine še vedno ne določa učinkovitega usklajevanja med resorji, kakor tudi ne usklajevanja v postopku celovite presoje vplivov na okolje. Skupina obenem pogreša rešitve za izboljšanje sodelovanja javnosti pri pripravi občinskih prostorskih načrtov in vsebinske predloge sprememb na področju urejanja prostora, na katere je prostorsko načrtovalska stroka že večkrat opozarila.

Skupina je precej bolj kritična do predlaganih sprememb Zakona o graditvi objektov, kjer močno nasprotuje predvsem predlagani legalizaciji nedovoljenih gradenj, med drugim pa opozarja tudi na problematičnost predlaganih sprememb v zvezi z javnimi natečaji.

Pripombe na predlog sprememb ZPNačrt

Pripombe na predlog sprememb ZGO-1

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri