Kako slepi in slabovidni prečkajo krožišče?

Slepi in slabovidni se pri vsakdanjih opravkih in sprehodih srečujejo s številnimi preprekami, na katere morajo biti še posebej pozorni. Hodljivost prostora postane, če ne vidite, še precej bolj občutljiva tema. Sodobno oblikovanje javnega prostora zato vključuje tudi posebne taktilne oznake, ki omogočajo pešcem z okvarami vida, da se orientirajo v prostoru s pomočjo različnih talnih tekstur in vizualnih kontrastov. Če gre ob tem za načrtno uporabljene spremembe v tlaku, govorimo o talnih oznakah. Talne oznake morajo biti dobro taktilno in vizualno zaznavne, v kontrastu z okoliškim tlakom. S talnimi oznakami pešca lahko opozarjamo na različne ovire in nevarnosti (npr. meja med pločnikom in kolesarsko stezo), ga obveščamo o različnih točkah v bližini (npr. klop ob poti) ter ga vodimo skozi prostore, npr. trg.

Pri vodenju čez prometne površine, kjer gre za zahtevnejšo orientacijo in večjo izpostavljenost nevarnim situacijam, pa je potrebno vpeljati posebni talni taktilni vodilni sistem (TTVS), ki omogoča varno prečkanje prehodov za pešce, enostavno in varnejšo uporabo potniškega prometa in podobno. V grobem ločimo tri tipe taktilnih oznak, ki se razlikujejo glede na funkcijo:
opozorilne / označevalne oznake – gre za čepaste plošče, ki opozarjajo na različne spremembe v prostoru (križišča, nivojske spremembe),
smerne / vodilne oznake – so rebraste plošče, postavljene z rebri v smeri hoje in služijo usmerjanju in vodenju pešcev,
zaporne oznake – so rebraste plošče, postavljene z rebri prečno na smer hoje in pešce zaustavijo in/ali preusmerijo.

Oznake so lahko betonske, gumijaste, kovinske, plastične itd. teksture in vzorci pa so različni od države do države in so lahko sestavljeni iz čepkov, stožcev, pik, reber, elips, kvadratkov, valovitih plošč, vendar pa je pomembno, da so vzorci vsaj v isti državi po vseh mestih enaki.

Problem pri hodljivosti prostora so tudi krožišča, ki jih je v naših krajih vedno več, za pešce, še posebej za slepe in slabovidne pa predstavljajo tako težavo kot velik izziv, saj se od običajnih križišč razlikujejo po svoji obliki in posledično načinu prečkanja.

Ob zaključku tedna slepih Zveza društev slepih in slabovidnih v sodelovanju z Zvezo Lions klubov, Distrikt 129 Slovenija vabi na malce drugačen sprehod. Mimoidoči, obiskovalci in novinarji se bodo lahko s pokritimi očmi in belo palico preizkusili v prečkanju krožišča pri Žalah in spoznali, kako pomembne bi bile primerne taktilne talne oznake in druge prilagoditve za orientacijo slepih in slabovidnih.

Sprehod bo v ponedeljek, 11. junija 2012, ob 12. uri na krožišču ob Žalah.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri