Spremembe zakonodaje kar brez stroke

Vlada pospešeno in napol v ilegali spreminja tudi prostorsko zakonodajo Poleg zakona o kmetijskih zemljiščih se vlada pospešeno loteva tudi spreminjanja prostorske zakonodaje. Pripravila je namreč dve zakonski noveli – o graditvi objektov ter o prostorskem načrtovanju – in zaradi hitenja pri sprejemanju z obema znova izzvala kritike strokovne javnosti. Strokovnjaki, pristojni za prostor in…

Za trajnostno mesto je ključno upravljanje

V sredo, 20. junija 2012, je v Mestnem muzeju Ljubljana potekala konferenca »Priložnosti trajnostnih mest za zeleno rast«, ki je opozarjala na to, da so mesta prihodnosti naša današnja mesta, ki pa za preobrazbo v trajnostna mesta potrebujejo prenovo, posodobitev in dopolnjevanje obstoječih stavb, infrastrukture in javnega prostora. To omogočajo nova znanja in načini načrtovanja,…

Vlada se pri posegih v prostorsko zakonodajo izogiba javni razpravi

Včeraj sta dve skupini organizirane civilne družbe s področja urejanja prostora, »Odgovorno do prostora!« in »Mreža za prostor«, na tiskovni konferenci v prostorih Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije predstavili stališče do napovedanih sprememb prostorske zakonodaje, konkretno do novel Zakona o graditvi objektov in Zakona o prostorskem načrtovanju. Skupini spremembam zakonodaje načeloma ne nasprotujeta, ker tudi…

Vključujoča rast v evropskih mestih

Vključujoča rast je eden od treh ključnih ciljev Evropske unije za naslednje desetletje. Paul Soto, sodelavec programa URBACT, o tem piše v svojem članku “Postavljanje temeljev vključujoče rasti v evropskih mestih”, ki je bil objavljen v URBACT-ovem decembrskem poročilu o projektnih rezultatih. Vključujočo rast naj bi po širših smernicah ekonomskih politik EU dosegali tako, da…

Tiskovna konferenca »Odgovorno do prostora!« in »Mreže za prostor«

V četrtek, 21, junija 2012 bo v sejni sobi Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije potekala tiskovna konferenca skupine Odgovorno do prostora! in Mreže za prostor, na kateri bodo predstavljeni odzivi na najnovejše predloge sprememb prostorske zakonodaje ter nekateri predlogi sprememb, ki jih predlagata skupini. Vlada zadnje tedne brez prave javne razprave pospešeno uresničuje napovedi, da…

Trajnostna mesta prihodnosti že stojijo

Večina stavb in infrastrukture mesta prihodnosti danes že stoji. Vsako leto se doda ali nadomesti le slab procent stavbnega fonda, povprečna življenjska doba stavb je pri nas precej prek sto let. Trajnostna mesta prihodnosti tako niso mesta, ki jih bomo še zgradili, temveč so naša današnja mesta, ki jih bomo razvijali po načelih trajnostnega razvoja….

Kako stroka ocenjuje predlagane spremembe prostorske zakonodaje?

Skupina Odgovorno do prostora! je iz medijev izvedela za načrtovane spremembe ključnih zakonov na prostorskem resorju in se z njimi tudi neformalno seznanila, ministru za infrastrukturo in prostor pa posredovala prošnjo za seznanitev z uradno različico predlogov in vključitev stroke v pripravo novih rešitev. Skupina pozdravlja prizadevanja Vlade za pozitivne spremembe v urejanju prostora in…

Med posameznikom in organizacijo

Na področju prostorskega načrtovanja občani vse pogosteje oblikujejo in izražajo svoja stališča v skupinah. Pri tem gre lahko za občane, ki jih načrtovana ureditev neposredno prizadene, ali pa za občane, ki jim je mar za širšo dobrobit v lokalnem okolju. Take interesne skupine prebivalcev se lahko organizirajo le kratkotrajno, kot civilne iniciative, ali pa trajneje…

Glavni problem v odnosu med mesti in okoliškim podeželjem je suburbanizacija

Intervju s Claesom Nilasom, vodjo nadzornega odbora URBACT V začetku leta 2012 je v  Kopenhagnu rojen Claes Nilas prevzel vodenje nadzornega odbora URBACT, kjer bo ostal do konca tega leta. Nilas je trenutno državni sekretar in izvoljeni minister novoustanovljenega danskega Ministrstva za stanovanjske, mestne in podeželske zadeve. Povedal nam je, zakaj »se pri programu URBACT…

Stanovanjski sklad kot slaba banka?

Koliko stane stanovanje “pod tržno ceno”? Ali bo republiški stanovanjski sklad postal slaba banka in bo z davkoplačevalskim denarjem reševal nasedle naložbe, ki so jih slovenske banke ustvarile s slabimi posojili propadlim gradbincem? Mnenja ekonomistov in nepremičninskih strokovnjakov o tem so deljena, strinjajo pa se, da bo odgovor odvisen predvsem od cene, po kateri bo…

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri