Seminar “Vrednotenje v prostorskem načrtovanju”

Inštitut za politike prostora v sodelovanju s Slovenskim društvom evalvatorjev v okviru Mreže za prostor organizira seminar na temo vrednotenja v prostorskem  načrtovanju. Namenjen je strokovni civilni družbi, lokalnim pobudam, kakor tudi občinskim  in državnim uradnikom.

Cilj prostorskega načrtovanja je omogočati skladen prostorski razvoj, le z vrednotenjem prostorskih aktov ter njihovih učinkov pa bi lahko ugotovili, v kolikšni meri smo pri zasledovanju zastavljenega cilja uspešni. Kljub temu so tako v slovenski kot v mednarodni praksi primeri sistematičnega vrednotenja prostorskih načrtov bodisi v procesu njihove priprave in sprejemanja, bodisi njihovih učinkov v prostoru prej redki kot pa običajni.

Vrednotenje načrtov, tako kot tudi v primeru drugih vrst vrednotenja lahko zajema več stvari, ki se pogosto izvajajo ločeno. Najprej lahko vrednotimo načrte po postopkovni oziroma procesni plati glede na to, kako so pripravljeni. Procesne presoje ocenjujejo lastnosti in logiko pretvarjanja vhodnih sestavin načrtovalskega procesa v izhodne, na primer demokratičnost, upoštevanje različnih interesov in zasledovanje predpisanih postopkov. Druga možnost je  vrednotenje glede na to kakšne učinke bi imele alternativne prostorske ureditve. Izhodni vidiki urejanja prostora se vrednotijo v okviru vrednotenja verjetnih ali dejanskih učinkov urejanja prostora, ti pa so lahko izdelki (izložki, output), izidi (outcomes) in vplivi (impacts). Izdelki zajemajo vrednotenje vsega, kar je nosilec načrta opravil ali je treba opraviti (na primer ureditve). Izidi se tičejo učinkovanja opravljenih nalog na uporabnike prostora. Vplivi pa se nanašajo na učinke uresničevanja prostorskega načrta na širšo družbo, se pravi ne le na prostorske ampak širše kriterije vrednotenja.

Tematiko bosta s predavanji predstavila mag. Bojan Radej, Slovensko društvo evalvatorjev, in Tatjana Marn, Inštitut za politike prostora. Predavanju bo sledila diskusija v obliki delavnice na omenjeno temo, v okviru katere bi se radi pogovarjali o različnih možnih načinih vrednotenja prostorskih načrtov, o tem, kdo in kako bi se lahko vrednotenja prostorskih načrtov posluževal in o pasteh, ki se mu ob tem postavljajo.

Udeležba na seminarju je brezplačna, prijave sprejemamo na e-naslov ana.kosi@ipop.si do torka, 27. marca 2012, do 12.ure.

Seminarsko gradivo

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri