Zakaj ni mogoče vstopati v mestne avtobuse na vseh vratih?

Vstopanje na vseh vratih mestnih avtobusov bo mogoče, ko bo mesečne vozovnice uporabljalo 70 odstotkov potnikov

Med drugim tudi zaradi tlačenja potnikov avtobusi na postajališčih tudi dalj časa stojijo in tako izgubljajo dragocene minute. Problema se zavedajo tudi na mestnem potniškem prometu, kjer rešitev vidijo v tem, da bi potnikom dovolili vstop na vseh vratih. Nadgradnja obstoječega sistema bo po pojasnilih LPP mogoča, ko bo delež terminskih vozovnic presegel 70 odstotkov. Z začetkom letošnjega leta se je cena vožnje z mestnim potniškim prometom povišala za 50 odstotkov, kar je po podatkih LPP privedlo do večjega števila potnikov s terminskimi vozovnicami. V primerjavi z istim obdobjem lani se je število splošnih mesečnih vozovnic povišalo za 29 odstotkov, število upokojenskih mesečnih za 10 odstotkov, število šolskih mesečnih pa je ostalo nespremenjeno. Več na www.dnevnik.si.

Projekti za odpravo nevarnosti na cestah stojijo

Po oceni direkcije za ceste bi na leto potrebovali več kot 300 milijonov evrov za ureditev državne cestne infrastrukture, da bi ta bila v normalnem stanju. Zaradi pomanjkanja denarja se projekti za odpravo črnih točk ne izvajajo. Prometno-tehnični sektor direkcije za ceste se na leto ukvarja z več tisoč pobudami za spremembo prometne signalizacije. Poudarja Stanislav Zotlar, vodja prometno-tehničnega sektorja, je pomembna odprava mest z visoko stopnjo prometnih nesreč. Večina voznikov jih pozna, rečejo jim črne točke. A Zotlar pojasnjuje, da izraza črna točka ne uporabljamo, saj se ga v Evropski uniji uporablja za mesta, ki kažejo višjo gostoto smrtnih žrtev. Ker takšnih mest v Sloveniji nimamo, za določanje delov cestnega omrežja, kjer je povečana nevarnost, uporabljajo izraz nevarno mesto. Več na www.delo.si.

 

Hrvati in Slovenci bodo čez Sotlo zgradili nov most

Hrvati in Slovenci so tri leta čakali na začetek gradnje novega mostu. Starega, ki naj bi izviral še iz časov Avstro-Ogrske, ne bodo podrli, ampak ga bodo v prihodnjih letih poskušali z evropskimi sredstvi popraviti, da bo prehoden za pešce in kolesarje. Po besedah direktorja Direkcije RS za ceste Gregorja Ficka bo nov armiranobetonski most, ki bo zgrajen tik ob starem lesenem mostu, stal 350.000 evrov. Obe državi bosta prispevali polovico potrebnega denarja, zgrajen pa naj bi bil do poletja oziroma do začetka glavne turistične sezone. Pot do mostu je bila polna zapletov, zatikalo se je na obeh straneh. Šele ko sta lani v Zagrebu slovenski in hrvaški prometni minister podpisala sporazum o gradnji mostu, so se začele zadeve premikati. Več na www.dnevnik.si.

 

Dobrna, Vrhnika in Ljubljana najbolj zelene

Občine Dobrna, Vrhnika in Ljubljana so si prislužile naziv najbolj zelenih občin v letu 2011, posebno priznanje za zgledno ravnanje z odpadki pa so osvojile občine Borovnica, Vrhnika in Velenje. Natečaja, ki ga drugo leto zapored organizira podjetje Fit media v sodelovanju z ministrstvom za okolje in prostor, Združenjem občin Slovenije in Skupnostjo občin Slovenije, se je udeležilo 28 občin, strokovna komisija pod vodstvom predsednika sveta za varstvo okolja dr. Franca Lobnika pa je iz vsake izmed treh skupin občin (10 jih je sodilo v razred do 5000 prebivalcev, 14 v razred z več kot 5000 prebivalci in štiri med mestne občine) izbrala zmagovalca. Več na www.dnevnik.si.

Občina išče zasebnega partnerja za Rog

Mestna občina Ljubljana je 25. januarja objavila razpis za izbiro zasebnega partnerja za gradnjo Centra Rog in garaž. Leta 2008 je bil izveden javni urbanistično-arhitekturni natečaj za ureditev območja tovarne Rog, na katerem je strokovna komisija izbrala rešitev arhitekturnega biroja mx_si. Projekt prenove celotnega območja nekdanje tovarne Rog bo Mestna občina Ljubljana uresničila po modelu javno-zasebnega partnerstva. Projekt obsega prenovo zaščitene stavbe nekdanje tovarne Rog, ki bo skupaj z novim prizidkom za veliko razstavno dvorano spremenjena v Center Rog, gradnjo stanovanj ali hotela in garaž. Gre za celovito urbanistično-arhitekturno prenovo širšega območja nekdanje tovarne. Več na www.dnevnik.si.

V Rog vabijo z elitnimi stanovanji

V začetku marca bo jasno, kolikšno je zanimanje podjetij za sodelovanje pri projektu prenove območja bivše tovarne Rog ob Petkovškovem nabrežju v Ljubljani. Mestna občina je z objavo razpisa o javno-zasebnem partnerstvu dolgo odlašala, menda tudi zato, da bi se nanj prijavilo čim več interesentov. Arhitekturni natečaj za območje bodočega centra sodobnih umetnosti je občina razpisala že leta 2008. Na občini so si zastavili cilj, da Center Rog “postane eden od gradnikov razvoja Ljubljane v ustvarjalno mesto”. Več na www.dnevnik.si.

Na Dunajski cesti bi stali vse do Stožic

Novembra lani je Mestna občina Ljubljana javno objavila predlog nove mestne prometne politike. V njej so si zastavili cilj, da do leta 2015 delež osebnega motornega prometa v mestu znižajo za skoraj 20 odstotkov, do leta 2020 pa še za dodatnih 40 odstotkov. Dokument zato po eni strani namenja veliko pozornosti izboljšavam javnega potniškega in kolesarskega omrežja, po drugi pa predlaga nekatere ostre ukrepe za zmanjševanje osebnega motornega prometa. Dr. Peter Lipar s Prometnotehniškega inštituta ljubljanske fakultete za gradbeništvo in geodezijo ocenjuje, da je dokument mestoma glede na prometne razmere v prestolnici preveč drastičen. Več na www.dnevnik.si.

 

 

Iniciativa Tržnice ne damo nasprotuje novim izkopavanjem

Po ponedeljkovi napovedi arheologov, da bodo v teh dneh na Vodnikovem trgu začeli omejena izkopavanja s pomočjo sonde, so se danes po nekajmesečnem zatišju ponovno oglasili največji nasprotniki gradnje garaže pod tržnico, člani civilne iniciative Tržnice ne damo, ki nasprotujejo tudi tem napovedanim omejenim izkopavanjem. Več na www.dnevnik.si.

Vodnikova domačija išče novega gospodarja

Za od vseh pozabljeno kulturno dediščino je doslej brez občinskega denarja in usmeritev skrbela upokojenka Majda Lenič. Mestna občina se je po dveh desetletjih ponovno spomnila na Vodnikovo domačijo v Šiški. Objavili so javni razpis, s katerim iščejo novega upravljalca domačije. Z njim bi podpisali triletno pogodbo z možnostjo podaljšanja. »Domačija je bila v resnici pozabljena. Zdaj pa urejamo status takih prostorov, ki jih je v Ljubljani še precej,« je priznal načelnik občinskega oddelka za kulturo Uroš Grilc. Več na www.dnevnik.si.

Nova odkritja: Ljubljana je veliko več kot le Emona

Arheološke raziskave v preteklih dveh letih na Kongresnem trgu, pri Kozolcu, v Krojaški in Njegoševi ulici, na Prulah in ob glavni tržnici so prinesle veliko novih spoznanj o Ljubljani. Glavno je odkritje gomil iz starejše železne dobe med Kazino in parkom Zvezda. To je le eno od presenetljivih odkritij, o katerih so na včerajšnji tiskovni konferenci Mestnega muzeja Ljubljana spregovorili arheologi. Direktor zavoda Blaž Peršin je v uvodu dejal, da bo večina novih arheoloških odkritij s tistimi iz prejšnjih let predstavljala glavnino najpomembnejše razstave leta 2014. Takrat bo Ljubljana slavila 2000 let Emone. Več na www.delo.si.

 

Ljubljanska občina opozarja občane, naj odstranijo motečo vegetacijo

Ljubljanska občina opozarja občane, naj odstranijo motečo vegetacijo Z oddelka za gospodarske dejavnosti in promet ljubljanske mestne občine so včeraj sporočili, da je njihova pregledniška služba zaznala motečo vegetacijo na številnih zasebnih parcelah, zato lastnike pozivajo, naj jo uredijo tako, da ne bo segala v polje preglednosti na cesti, kakor zahteva odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin. V nasprotnem primeru bodo podali prijavo na inšpektorat MOL, ki bo v skladu s svojimi pristojnostmi lastniku izrekel globo v višini 200 evrov. Poleg tega bo namesto njih obrez opravil koncesionar, ki pa bo za opravljeno delo lastnikom tudi izstavil račun. Več na www.dnevnik.si.

Titovi konji zgodovina, okroglo usnje prihodnost

Zgodovina Brda je pestra, nekdanji grad barona Žige Zoisa in kasneje rezidenca jugoslovanskega kralja in povojnega vladarja Tita dobiva novo vsebino. Če si je – kot pravijo – nekoč predsednik takratne države zaželel konje in je nastal hipodrom, ga zdaj ni več. Vlada Boruta Pahorja je s podelitvijo stavbne pravice omogočila, da se bo podoba Brda na njegovi jugozahodni strani bistveno spremenila. Gradbeni stroji so že povsem spremenili nekdanji hipodrom in tribuno, na Brdu nastaja moderno nogometno središče slovenske zveze in reprezentanc. Več na www.dnevnik.si.

Težave z novo jeseniško tržnico

Nova jeseniška tržnica na Stari Savi je zgrajena, a še neopremljena in brez ustreznih dovoljenj. So pa na ponovljenem razpisu izbrali koncesionarja, ki bo tržnico upravljal. A se kaj hitro lahko še zatakne. Gradnja jeseniške tržnice je vredna pet milijonov evrov, za koncesionarja so izbrali podjetnika, ki je tudi lastnik dela zemljišča, na katerem stoji tržnica, in ga želi občina razlastiti. Pred dejanskim odprtjem tržnice bo torej treba razrešiti še marsikaj. Več na www.dnevnik.si.

Mariborčani se ne zavedajo, da bi moralo biti mesto lepše

Premzl je s svojimi provokativnimi umetniškimi akcijami – med drugim je izdal zbirko razglednic iz »Ruralne prestolnice Evrope« – že večkrat smešil mestno politiko župana Franca Kanglerja in vodenje projekta Evropska prestolnica kulture Maribor 2012. Novi vodnik pa je izšel v sodelovanju z Zavodom Maribor 2012, predgovor je celo spisal programski direktor Mitja Čander. Več na www.dnevnik.si.

Pohorski turizem je dobil vizijo

Vizija Pohorja do leta 2030 predvideva zlasti na ovršnem delu Pohorja številne nove turistične programe, ki bodo temeljili na naravnih danostih in zgodovinsko-etnološki dediščini tega območja. Da turizem lahko gre z roko v roki z varovanjem narave, naj bi bili prepričani vsi, ki so na kakršen koli način vključeni v pripravo projekta Natreg, ki naj bi privedel do ustanovitve Naravnega parka Pohorje, na njem pa nadzorovanega sonaravnega turističnega razvoja. Uradno se je sicer triletni projekt z lanskim letom in izdelavo Vizije Pohorja 2030 končal, pot pa nadaljuje neformalno. Več na www.vecer.com.

Grad Turnišče umaknili s seznama za prodajo

Gradu Turnišče pri Ptuju država ne bo prodala. Ne bo ga več upravljalo ministrstvo za kulturo, ampak ministrstvo za šolstvo in šport, ki ga bo predalo Šolskemu centru Ptuj za potrebe Biotehniške šole Ptuj. Pismo o takšnem postopku so sredi januarja podpisali ministra za kulturo in šolstvo Boštjan Žekš ter Igor Lukšič in župan Ptuja Štefan Čelan. Predlanska uvrstitev gradu Turnišče (poleg osmih drugih gradov) na seznam državnih nepremičnin za prodajo, je na Ptuju dvignila veliko prahu. Več na www.delo.si.

 

Investitorje privabljajo prek spletnega portala

Razvojna agencija Savinjske regije je oblikovala informativni spletni portal Poslovne nepremičnine v Savinjski regiji in v njem investitorjem predstavila nepremičnine in zemljišča, ki so naprodaj. Na portalu www.poslovna-savinjska.si lahko odslej podjetja in obrtniki preverijo, katere nepremičnine so naprodaj v savinjski regiji, za kakšne dejavnosti so primerne, v kakšnem stanju so in koliko je potrebno zanje odšteti. Direktor Janez Jazbec pravi, da bodo spletni portal nenehno dopolnjevali z novimi ponudbami. Za zdaj so k sodelovanju pritegnili 49 lastnikov nepremičnin iz 16 občin. V glavnem gre za poslovne prostore in zemljišča, ki so predvidena za gospodarsko dejavnost. Več na www.dnevnik.si.

Zaradi požara ceneje do nove tržnice

V Žalcu so po številnih zapletih vendarle odkupili zemljišče, na katerem bodo do poletja zgradili novo, sodobno tržnico. Stara tržnica je maja lani zgorela, na pogorišču pa so takrat našli tudi truplo 32-letnega moškega, ki se je zadušil z ogljikovim monoksidom. Občina je želela takoj odkupiti zemljišče, a se je zapletlo zaradi stečajnega postopka podjetja SM invest, ki je bilo lastnik tržnice in jo je pred dvema letoma ponujalo za vrtoglavih 265.000 evrov. Po požaru in uvedenem stečajnem postopku je bila odkupna cena seveda bistveno nižja. Župan Janko Kos pravi, da bodo že spomladi začeli urejati podzemno infrastrukturo, nato pa bodo objavili javni razpis in k sodelovanju povabili vse, ki na tržnici vidijo svojo poslovno priložnost. Več na www.dnevnik.si.

Za izboljšanje javnega potniškega prometa na Koroškem

Društvo Focus je svojo Mobilizacijo za javni potniški promet (JPP) včeraj nadaljevalo na Koroškem, kjer so v Slovenj Gradcu na okrogli mizi zbrali glavne akterje JPP tega dela Slovenije. V društvu ocenjujejo, da Koroška spada med slovenske regije z najbolj razpršeno poselitvijo, zato je problematika JPP še toliko bolj pereča. Po besedah Matjaža Dovečarja iz društva CIPRA, se je Slovenj Gradec v raziskavi o ponudbi trajnostne mobilnosti celo uvrstil na zadnje mesto, predvsem zaradi premajhnega vlaganja in posledično slabe ponudbe storitev JPP. Več na www.dnevnik.si.

Pod Stenom spet brnijo stroji

Na Direkciji za ceste zagotavljajo, da bo družba Primorje dokončala poljansko obvoznico do avgusta 2013. Dela v predoru pod Stenom na trasi poljanske obvoznice mimo Škofje Loke so po štirih mesecih spet stekla. Poročali smo že, da je družba Primorje zaradi znanih težav ustavila vsa dela v predoru. Na sestanku Primorja, Direkcije RS za ceste in občine Škofja Loka konec novembra je država gradbeni družbi dala še dva meseca, da uredi lastno poslovanje in finančno stanje ter vnovič začne delati. Primorje se je dogovora držalo in včeraj so dela res stekla. Več na www.dnevnik.si.

Popovič bi spet prodajal ankaranske parcele

Mestna občina Koper na javni dražbi ponuja številne nepremičnine, med njimi tudi 26 parcel, ki ležijo na območju Ankarana, kar je po mnenju krajevne skupnosti sporno. Na javni dražbi za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper je v skupni izmeri približno 192.000 kvadratnih metrov in skupni izklicni ceni 12,1 milijona evrov brez davka na dodano vrednost oz. davka na promet nepremičnin. Več na www.dnevnik.si.

Čas je za ureditev mesta

“Mislim, da je bilo v zadnjih letih mesto podhranjeno in da je njegovo urejanje prioriteta za naslednjih nekaj let,“ je še povedal župan in omenil, da Nova Gorica samo od koncesijskih dajatev od iger na srečo v proračun dobi šest milijonov evrov, na račun davka za uporabo stavbnega zemljišča igralnic Park in Perla pa 1,5 milijona evrov. Ta denar pa je do zdaj ves čas odtekal iz mesta. Nekaterim svetnikom gre v nos, da je občinska uprava v proračunu predvidela 300.000 evrov za ureditev rolkarskega poligona, češ da bi bilo ta denar bolj smotrno nameniti za gospodarstvo. S tem denarjem slednjega ne bi rešili, pa je, nasprotno, prepričan Arčon. Več na www.primorske.si.

Do parkinga pod Bonifiko le z abonmajem

Čeprav je pod športno dvorano Bonifika garažna hiša z 80 mesti, pa v podzemlju svojega vozila ne more parkirati kar vsakdo. Zadnje tri leta si namreč parkirni privilegij lastijo imetniki posebnih abonmajev. Več na www.primorske.si.

Župnikova pridiga o kolesarjenju

Angleški “pop“ župnik Richard Coles, ki je bil v osemdesetih – preden si je nadel talar – član pop dueta The Communards, je zelo naklonjen kolesarjenju. Ko kolesari, je z njim Bog, pravi Coles, ki čas na kolesu namenja refleksiji. “Eden izmed najlešpših trenutkov je bil, ko sem kolesaril iz Graftona do Sliptona. Bil je sončen zimski dan, ko me je je naenkrat kot strela z jasnega zadel občutek prisotnosti Boga, ter občutek, da bo vse v redu. Bolj pogosto pa na kolesu rešujem težave. Če se nekega problema nikakor ne morem rešiti, grem na kolo. Gibanje naprej na ‘lasten pogon’ mi očitno dobro dene,“ je vikar povedal guardianu. Več na www.dnevnik.si.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri